Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Przedstawiono metodę projektowania struktury rozpraszającej energię w amortyzatorach drogowych TMA (Truck Mounted Attenuator) w odniesieniu do Raportu Amerykańskiego Ministerstwa Transportu "NCHRP 350". Przedstawiono kolejne kroki począwszy od opisu wymagań, poprzez obliczenia analityczne, kończąc n[...]
EN A method of designing the structure of energy dissipating dampers TMA (Truck Mounted Attenuator), in relation to the U.S. Department of Transportation Report "NCHRP 350", is shown. The paper presents the designing steps, starting with the description of requirements, through analytical calculations,[...]
2
100%
Logistyka
PL Przedstawiono metodę symulacyjnego badania absorbera energii uderzenia zastosowanego w pojeździe Formuła Student. Oszacowano wartości istotnych parametrów wpływających na proces zgniatania absorbera oraz zweryfikowano otrzymane wyniki poprzez statyczne i dynamiczne badania doświadczalne. Badanie sym[...]
EN In the article we presented the method of research the impact attenuator used in Formula Student car. Parameters which affect crushing were evaluated and then validate them in static and dynamics tests. LS-Dyna software was used to simulate forces and accelerations during crushing.
3
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono analizę wyników symulacyjnych badań zderzeniowych. Symulacje komputerowe zderzenia pojazdu z przeszkodą wykonano przy użyciu programu LS-DYNA. Obiektem badań był model MES samochodu osobowego geo metro przygotowany przez "National Crash Analysis Center". Istniejący model pojazd[...]
EN The paper presents an analysis of the results of impact simulations. Computer car crash simulation was performed using LS-DYNA. The test object was a FEM model of Geo Metro car prepared by the National Crash Analysis Center. The existing model of the vehicle was adapted for the simulation tests of f[...]
4
80%
Logistyka
2014 nr 3 6419--6427
PL W pracy została przedstawiona analiza wymagań technicznych dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym. Analiza została podzielona na dwie części, pierwsza dotyczy statystyk wypadków z udziałem dzieci oraz wymagań w różnych krajach na całym świecie, drug[...]
EN The article presents an analysis of technical requirements for training devices for child occupants of power-driven vehicles. The analysis is divided into two parts. The first part relates to the statistics of child participation in accidents and requirements for child restraints in various countrie[...]
5
80%
Logistyka
2014 nr 6 9807--9815
PL W artykule omówiono kwestię wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na obrażenia pasażerów pojazdu uczestniczącego w zderzeniu bocznym. Z praktyki opiniowania wypadków drogowych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji wynika, że częstym problemem jest ustalenie procentowego przyczynienia się poszkodo[...]
EN The article discusses the impact of not wearing a seatbelt safety injury to the vehicle involved in the collision side. The practice of issuing opinions of road accidents by Automotive Industry Institutes hows that a common problem is to determine the percentage of contributing to their injury victi[...]
6
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2131-2138
PL W pracy omówiono wyniki doświadczanych badań zespołu energochłonnego autobusu dwupokładowego, polegających na przewróceniu autobusu na bok zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 66, oraz przedstawiono wyniki badań porównawczych samych konstrukcji nośnych autobusu ze wzmocnieniem i bez.
EN This paper presents test results of set of energy absorber in double-deck bus involving roll-over performed in accordance with UN ECE Regulation No 66. Moreover, the results of comparative studies of the structures with and without reinforcements have been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last