Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 145--158
PL W artykule autor podejmuje problem znaczenia infrastruktury transportowej dla kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Na stan, możliwości i kierunki kształtowania systemów transportowych w regionach wpływa szereg czyn[...]
EN In the paper author has made an attempt at the problem of the importance of transport infrastructure in constructing an effective passenger transport system, with a particular reference to the West Pomeranian region. There are many factors having influence on the status, opportunities and directions[...]
2
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 131--141
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród użytkowników systemu transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w latach 2013 i 2015. Funkcjonowanie i kształtowanie systemów transportu pasażerskiego w regionach zdeterminowane jest szeregiem czynników. Z uwagi na prz[...]
EN The article presents selected results of research carried out among users of West Pomerania Province passenger transport system in 2013 and 2015. The functioning and development of passenger transport systems in the regions is determined by a number of factors. Due to the EU transport policies, a fa[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 32 61--73
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem artykułu była identyfikacja głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach oraz an[...]
EN The article presents selected results of research carried out among the local selfgovernment units in the West Pomerania Province. The aim of the article was to identify the main tasks of local self-government in shaping the passenger transport system in the region and an analysis of the status and [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 27 167--180
PL Jak zauważają M. Michałowska i R. Tomanek, problematyka integracji systemów transportowych nie jest nowym zagadnieniem badawczym, jednak w warunkach liberalizacji rynków transportowych nabiera szczególnego znaczenia. Pojęcie integracji jest stosowane w wielu aspektach i może odnosić się do wielu dzi[...]
EN The concept of integration is used in many aspects and can relate to many areas of social and economic life. As observed by M. Michałowska and R. Tomanek, the issue of integration of transport systems is not a new research issue, but in terms of liberalization of transport markets, it takes on a spe[...]
5
100%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 10 31--36
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu organizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana została w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu ponadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe – międzywoj[...]
EN Characteristics of organization of the passenger transport system in the Zachodniopomorskie voivodeship is presented in the article. Description refers to 3 passenger transport subsystems: over regional range (including national transport – between regions (voivodeships) and international transport)[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule autorka podjęła próbę przedstawienia charakterystyki zmian, jakie zachodzą w otoczeniu pasażerskich systemów transportowych. Specyfika, charakter i zakres oddziaływania tych zmian jest różny; ich identyfikacja jednak warunkuje zrównoważony rozwój systemów transportu pasażerskiego.
7
100%
Logistyka
2016 nr 3 162--169, CD1
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty regionalizacji systemu transportu pasażerskiego. Przeprowadzone studia literaturowe oraz analiza źródeł wtórnych i właściwych aktów prawnych wskazały na zróżnicowane podejście do problemu samego systemu transportowego, w tym systemu transportu pasażerskiego[...]
EN The functioning of the passenger transport system is determined by a number of factors. In this paper the author presented the problem of regionalization of passenger transport system.
8
100%
Logistyka
PL W artykule autor podejmuje problem systemu transportu pasażerskiego w subregionie koszalińskim. Problematyka ta jest atrakcyjna z uwagi na fakt, iż problem systemów transportu pasażerskiego na obszarach poza aglomeracyjnych, w tym w szczególności na obszarach zagrożonych procesami marginalizacji, w [...]
EN In the paper author has made an attempt on the problem of passenger transport system in the koszaliński subregion. The issue seems to be very attractive due to the fact that the problem of passenger transport systems in the areas outside of the agglomerations, including in particular the areas with [...]
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 50-55
PL Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na rozwój transportu. Miasto jako przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Specyfika miasta Szczecina i jego sieci transportowej. Możliwe kierunki rozwoju sieci transportowej miasta Szczecina i regionu.
EN The impact of sustainable development on transport development. The city as the space for sustainable development of transportation system. The specificity of Szczecin city and its transportation network. The possible directions of transportation network development in Szczecin and the region.
10
51%
Logistyka
2017 nr 6 26--31
EN This article presents an analysis of main development and demand factors for offshore vessels in this industry and its influence on prospects of future development of main players and suppliers in shipbuilding sector in Europe. In author’s opinion, major drivers are: economic activity and population[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last