Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszej pracy zaprezentowano analizę teoretyczną światłowodów o odwróconej symetrii ze zwróceniem uwagi na możliwe zastosowanie ich jako elementy składowe czujników. Zasada odwróconej symetrii jest oparta na wytworzeniu współczynnika załamania podłoża falowodowego mniejszego niż współczynnik za[...]
EN In this paper an extensive theoretical analysis of reverse symmetry waveguide was presented. Possible application this waveguides as a component of sensors was considered. Principle is based on [5] formation of the refractive index of the substaring layer which is smaller than refractive index of[...]
2
88%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2014 z. 2-3 63--72
PL Zanieczyszczenie środowiska pociąga za sobą konieczność monitoringu wybranych atmosfer gazowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki charakteryzacji warstwy gazoczułej (grafenu) w rezystancyjnym czujniku cienkowarstwowym, pozwalającym wykrywać niskie zawartości wodoru oraz dwutlenku a[...]
EN The environmental pollution entails the monitoring of selected gas atmospheres. In this paper, the results of characterization the thin film resistance sensor (characterization of grapheme - sensitive layer) will be presented. Such sensor can detect the hydrogen and nitrogen dioxide in the atmospher[...]
3
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The main objective of this study was to obtain single-phase β-ZrO2 powders with so-called soft agglomerates reproducibile morphology with acetyl-acetone as a chelating-agent. To the best of our knowledge there is no avaiable data which determine the effect of acetyl acetone on the phase com[...]
4
88%
Tribologia
2018 nr 5 53--64
PL Kompozyty Cu-C są materiałami używanymi do produkcji szczotek, styków i ślizgów do maszyn elektrycznych ze względu na ich dobre właściwości mechaniczne i odporność na zużycie. Cechy te obejmują dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, niski współczynnik tarcia i samosmarność w różnych warunkach ro[...]
EN Cu-C composites are materials used for the production of brushes, contacts, and pressing shoes for electric machines due to their mechanical and wear properties. These characteristics include good thermal and electrical conductivity, a low coefficient of friction, and lubricity under varying operati[...]
5
76%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN High purity, fine crystalline, degradation-free at low temperature powders have attracted special interest in CAD/CAM prosthetic dentistry full ceramic restorations. This study reports the preparation and characterisation of zirconia-ceria (0.9ZrO20.1CeO2) powders. Materials were obtained from zirco[...]
6
76%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 3 535--543
EN Background: Oxide-doped zirconia is currently commonly used ceramics in dental prosthetics. However, its use raises a lot of controversy. This is related to the stability of the zirconia metastable phases in the human mouth environment and it sensitivity for the so-called low-temperature degradation[...]
7
64%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a resistance structures with sensor layers based on nanostructures elaborated on the base of TiO2 and ZnO. The structures were tested concerning their sensitivities to the effects of nitrogen dioxide in the atmosphere of synthetic air. The TiO2 and ZnO nanostructures played the ro[...]
8
64%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 3 705--710
EN The paper presents the results of investigations on the resistive structure with a graphene oxide (GO) sensing layer. The effects of dangerous gases (hydrogen and nitrogen dioxide) on the structure were studied; the resistance changes were examined during the flow of the selected gas in the atmosphe[...]
9
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 2 293--300
EN The paper presents resistance sensor structures with a graphene sensing layer. The structures were tested concerning their sensitivity to the affects of hydrogen, nitrogen dioxide and steam in an atmosphere of a synthetic air. Investigations have proved that resistance structures with a graphene lay[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last