Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 56--59
PL Przyjęcie takich parametrów jak współczynnik CFF, FYF i FFF pozwoliło na lepsze zrozumienie struktury tkanin. Wyprodukowano dwie grupy tkanin różniących się splotem, ale o tych samych gęstościach osnowy i wątku. Określano charakterystykę przy małych naprężeniach i przeprowadzono korelacje między pos[...]
EN The introduction of parameters such as CFF (crossing over firmness factor) FYF (floating yarn factor) and FFF (fabric firmness factor) by research workers to represent fabric structures has improved our understanding of them. In this study two groups of fabrics comprising different weaves with the s[...]
2
80%
Autex Research Journal
EN This paper discusses the influence of various chemical treatments on inter-fibre cohesion in yarns. Treatments given include mercerisation in slack and taut conditions, cytan, acetylation, benzyolation and enzymatic treatments. The studies reveal that the inter-fibre cohesion in yarns improve with t[...]
3
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 60--63
PL Stwierdzono, ze na pionowe odprowadzenie wilgoci efekt włoskowatości wpływają takie czynniki jak: rodzaj przędzy, jej masa liniowa, gęstość nitki, struktura tkaniny i wykończenie tkaniny oraz rodzaj zastosowanego splotu tkaniny. W artykule zbadano wpływ współczynnika splotu na efekt włoskowatości. S[...]
EN Various factors such as the raw material of fibre, its linear density, thread density, fabric construction, finish and even the weave type of fabric influence fabric wickability. In this article, the influence of fabric weave, expressed by weave factor P1, on fabric wicking is analysed. Weaves are d[...]
4
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 1 (115) 67--72
PL W pracy badano wpływ parametrów procesu tkania na oporność dla przepływu powietrza. Badano wpływ parametrów związanych z długością przeplotu, gęstością tkaniny i innymi czynnikami takimi jak: masa powierzchniowa, grubość i porowatość. Wyprodukowano serię bawełnianych tkanin o 11 różnych splotach z w[...]
5
80%
Autex Research Journal
2006 Vol. 6, no. 4 216--222
EN Anti-microbial finishing has been an area of constant interest for processors. In this paper, we carried out studies into the frictional behaviour of the chitosan-coated fabrics. With the increase in chitosan concentration, a decrease in frictional constant values is observed. Test parameters such a[...]
6
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 1 (121) 24--31
PL Artykuł dotyczy opracowania kompaktowego systemu, który umożliwiłby wytworzenie kompaktowego niedoprzędu. Celem jest zmniejszenie skrętu i poprawienie przerabialności niedoprzędu w kolejnych etapach procesu. Kompaktowa przędza bawełniana czesankowa o masie liniowej 9,84 tex była przędziona z wykorzy[...]
EN This article is concerned with the development of a compact system suitable for producing compact roving. The objective is to reduce twist and improve the performance of roving in the subsequent processes. Combed compact cotton yarn with a linear density of 9.84tex was spun from compact and conventi[...]
7
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 2 (122) 120--127
PL Optymalna powierzchnia i właściwości cierne wyrobów włókienniczych zależą od ich przeznaczenia. W pracy zbadano właściwości cierne gaz chirurgicznych podczas kontaktu z mechanicznymi odpowiednikami skóry, do badań użyto syntetycznych materiałów skórzanych oraz skórę bydlęcą. Określono statyczne i ki[...]
EN The optimum surface and frictional properties of textiles depend on their specific application. In this study, we examined the frictional behaviour of medical wipes against 15 mechanical near skin equivalents using synthetic leather material and bovine leather. The frictional behaviour characteristi[...]
8
71%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 4 (93) 72--76
PL Opracowano nową metodę określania rozprzestrzeniania się wody na tkaninie w funkcji czasu. Zastosowano kamerę cyfrową oraz zautomatyzowano proces analizy obrazów, stosując algorytm umożliwiający eliminację tła w sygnale podstawowym. Uzyskano pozytywne rezultaty w sytuacji kiedy komercyjne programy n[...]
EN A new technique based on the embedded image processing principle is described to measure the in-plane liquid spread in fabric as a function of time. The water spreading area recorded with a digital camera and the picture analysing process was automated by use of an image segmentation algorithm: back[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last