Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 68-70
PL Wiele miast i gmin w Polsce nałożyło w swych uchwałach o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obowiązek natychmiastowego usuwania przez właścicieli zwierząt domowych zanieczyszczeń pozostawionych przez ich zwierzęta. Podobny obowiązek wprowadzono w 1998 r. także na terenie Bydgoszczy. Niestety, [...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Narodziny warszawskich tramwajów datuje sią na 11 grudnia 1866 roku, kiedy to na ulice miasta wyjechały tramwaje konne, kursujące między stołecznymi dworcami: Wiedeńskim, Petersburskim i Terespolskim. Szerokości torów na tych dworcach były różne - Dworzec Wiedeński miał tor 1435 mm, natomiast pozost[...]
3
100%
Mathematica Applicanda
2015 Vol. 43, No. 2 173--186
PL W pracy tej rozważa się zagadnienie sterowania optymalnego liniowym systemem dynamicznym z dyskretnym czasem, przy addytywnych zakłóceniach. Zakłócenia są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie podanym z dokładnością do parametru. Sterowanie odbywa się w układzie zamkniętym. Funkcja[...]
EN The main objective of this article is to develop Bayesian optimal control for a class of linear stochastic discrete time systems. By taking into consideration that the disturbances in the system are given by a random variable having a uniform distribution with a natural parameter, we prove that the [...]
4
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 60-61
PL Jeden z autorów artykułu sygnalizował w numerze czerwcowym PK z 1995 roku, rozpoczęcie produkcji prądu elektrycznego z gazu wysypiskowego na bydgoskim wysypisku odpadów komunalnych. Obecnie, będąc współautorem niniejszego artykułu prezentuje doświadczenia z czteroletniej eksploatacji tej elektrowni.
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 3 115-130
PL Podczas przełączania uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego pojawiają się dodatkowe spadki napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego. Pominięcie wpływu spadków napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego, jak to się zazwyczaj czyni, powoduje, że prędkości obliczone są wyższe od p[...]
EN When phase windings of brushless dc motors are switched over, additional voltage drops across main circuit inductances arise. If these voltages are neglected, which is common practice, the calculated speeds are higher than speeds actually measured in real PM BLDC motor. The paper presents analytical[...]
6
51%
Diagnostyka
PL Wraz z rozwojem silników spalinowych, inżynierowie podejmują próby redukcji emitowanego hałasu i generowanych drgań. Ze względu na wysokie koszty paliwa, coraz częściej poszukuje się nowych źródeł zasilania w celu obniżenia kosztów. W silnikach o zapłonie samoczynnym, coraz bardziej popularną metodą[...]
EN With the development of internal combustion engines, engineers attempt to reduce the noise and vibration generated. Due to the high cost of fuel, are increasingly looking for new sources of power in order to reduce costs. In diesel engines, an increasingly popular method is the admixture of propane-[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 2/98 5--16
PL W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety do sterowania platformami mobilnymi. Zaprezentowano możliwości implementacji bezprzewodowej komunikacji pomiędzy najpopularniejszym systemem operacyjnym wśród telefonów komórkowych i tabletów - Andr[...]
EN The paper examines the possibilities of using mobile devices such as smartphones and tablets to control the mobile platforms. The possibilities of implementation of wireless communication between the most popular mobile operating system for phones and tablets-Android and mobile platform are presente[...]
8
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 271--277
PL Ze względów ekonomicznych i ekologicznych poszukiwane są alternatywne sposoby zasilania silników spalinowych. W silnikach o zapłonie samoczynnym, obserwuje się wzrost zainteresowania instalacjami paliwowymi pozwalającymi na domieszkę propan-butanu. Wynika to z ceny tego paliwa, szerokiej sieci dystr[...]
EN Due to economic and ecological reasons alternative ways of supply of combustion engines are looked for. In diesel engines, a growing interest in systems allowing the admixture of propane-butane has been observed. This is due to several reasons: the price of fuel, a wide distribution network, as well[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 145--150
PL W artykule przedstawiono zagadnienie sterowania w silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym zasilanych dwupaliwowo - ON i LPG. Omówione zostały dotychczasowe rozwiązania i przedstawiono propozycję autorów opartą na autorskim sterowniku integrującym zadania sterowania klasycznym układem CR ze ster[...]
EN The article presents the problem of control of internal combustion ignition powered dually - diesel and LPG. Discusses existing solutions and presents a proposal based on the authors' copyright controller integrating control tasks CR classical system with the controller allows the dosage of LPG.
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 109--116
PL W artykule przedstawiono wynik próby, zdefiniowania współczynnika przepływu przez dyszę wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników, olejem napędowym i paliwem LPG (mieszaniną propanu i butanu). Współczynnik reprezentuje aktualną powierzchnię przekroju dyszy wtryskiwacza, [...]
EN The article presents the results of the attempted definition of the flow factor in the nozzle of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with the diesel and LPG fuel (a mixture of propane and butane). The factor represents the current cross-sectional surface area of the injector nozzle[...]
11
51%
Roczniki Geomatyki
PL Dynamiczny rozwój technologii i aplikacji internetowych, takich jak: Google Maps, Big Maps, Open Street Maps oraz łatwy dostęp do szerokopasmowego Internetu spowodowały, iż znaczna część społeczeństwa zaczęła wykorzystywać aplikacje mapowe w codziennym życiu. Równocześnie, coraz więcej usług świadcz[...]
EN A dynamic development of technologies and applications such as Google Maps, Big Maps, Open Street Maps as well as an easy access to broadband Internet have led to the proliferation of map applications and their wide-spread use. Concurrently, a growing number of services provided by commercial entiti[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 3/107 79--89
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, n[...]
EN The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the a[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 4/108 119--127
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbior[...]
EN The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure a[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 139--144
PL W pracy przedstawiono możliwości kontroli procesu spalania z wykorzystanie czujnika ciśnienia wbudowanego w najnowocześniejsze świece typu PSG (ang. Pressure Sensor Glow Plug). Świece te stosowane są w silnikach wysokoprężnych spełniających normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Czujnik wbudowany w św[...]
EN The paper presents the ability to control the combustion process with the use of a pressure sensor built into most modern type glow plug PSG (ang. Pressure Sensor Glow Plug). These glow plugs are used in diesel engines that meet emissions standards Euro 5 and Euro 6 sensor built into the glow plug, [...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 69-76
PL Transport ładunków w budownictwie drogowym zależy w znacznym stopniu od trasy przejazdu, rodzaju przewożonego materiału oraz odległości uzasadnionej ekonomicznie i technologicznie. W tym opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów terenowych wykonanych na dwóch budowach holenderskich w roku 2001 i 200[...]
EN Transportation of loads in road building depends largely on the route, the type of carried material, and economically as wellas technologically jutified distance. This paper presents measurements taken at two Dutch construction sites in 2001 and 2005. The results confirmed the need to plan return lo[...]
16
45%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono metody pozyskiwania informacji z elektronicznych podzespołów pojazdów w celu wykorzystania ich do sterowania dodatkowymi urządzeniami. Tymi dodatkowymi urządzeniami może być instalacja LPG, która została zainstalowana w badanym pojeździe. Przedstawiono również sposób modyfik[...]
EN This article presents methods of acquisition of information from vehicle electronic components, with the purpose of its use to control the additional devices. These additional devices can comprise an LPG fitting, which was installed on a tested vehicle. Also, the way of modifying the contents of the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last