Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Człowiek stara się zwalczać choroby za pomocą różnych substancji od niepamiętnych czasów. Początkowo leki podawano w formie pierwotnej, jako części roślin lub sproszkowane minerały. Następnie pojawiły się pierwsze proste formy leków jak maści, wywary czy ręcznie robione tabletki, które w unowocześni[...]
EN The present work focuses on novel, alternative drug delivery systems. Due to a slowly decreasing number of new pharmaceutical entities entering the market, the use of the existing ones has become very important. New, alternative drug delivery systems are able to deliver the drug to the desired area [...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Zbudowano implant do kontrolowanego wydzielania leków przeznaczony do zamontowania w miejsce jednego lub dwu zębów trzonowych. Urządzenie wykorzystuje wodę ze śliny pacjenta do przygotowania roztworu leku, który następnie przez zawór i czujnik przepływu jest wydzielany w części policzkowej aparatu. [...]
EN Drug delivery implant which occupies a space of a single or two molar teeth was constructed. Using purified water from saliva, a drug solution is prepared, then it is released via small valve to the drug release port on the buccal side of the device. To increase drug transport efficiency, electropho[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL W niniejszej pracy przedstawiono proces elektro hydro dynamicznej atomizacji cieczy (EHDA) oraz jego zastosowanie do produkcji cząstek do kontrolowanego uwalniania leków. Jako prekursory w procesie EHDA zastosowano roztwory polimerów ulegających biodegradacji wewnątrz organizmu człowieka, oraz leki,[...]
EN The current paper presents Electro Hydro Dynamic Atomization as a tool in particle production. As precursors for this process, solution of biodegradable polymers and medicines were used. Particles produced this way slowly release medicines inside human body.
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 25-26
EN In this paper results of electrostatic atomization of melted polymers and polymers dissolved in volatile solvents are presented. Products of such process were fibers, spherical particles and an intermediate stage of the liquid filament breakup called "beads on the string". The form depends on polyme[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 100-101
EN The paper presented shows that iontophoresis enhances drug-transport via buccal mucosa. In the experimental study a two-chamber permeation cell with silver electrodes was designed to carry out in vitro iontophoresis. Naltrexone hydrochlori-de was used as a model drug. A considerable increase of the [...]
6
63%
Challenges of Modern Technology
EN The objective of the present study was to obtain silver core nanoparticles coated with dextran shell. In the described method dextran plays role of reductive and protective agent and also functionalisation ligand. Our research was aimed at nanoparticles synthesis at 37°C. It is the human body temper[...]
7
63%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 529--538
EN Alginate – chitosan – alginate multilayer hydrogel encapsulation systems were investigated for encapsulation of chondrocytes. Hydrogel is crosslinked due to ionic interaction between cationic chitosan and anionic alginate, and additionally by calcium ions. Two types of chitosan with molecular weigh[...]
8
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Badano zależność zmian skuteczności filtracji i spadku ciśnienia w modelowym włókninowym filtrze wielowarstwowym, w którym gęstość upakowania włókien lub średnice włókien zmieniały się z odległością od wlotu do filtra. Analiza teoretyczna wykazała, że największą pojemność pyłową dla dopuszczalnej sk[...]
EN The time dependencies of filtration efficiency and pressure drop of a model fibrous multilayer filter in which either packing density of fibres or fibre diameter change with the distance from the inlet were studied. Theoretical analysis of a nonsteady-state filtration in fibrous filters indicated th[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 4 10-13
PL Włókninowe filtry rurowe s powszechnie stosowane w przemyśle do filtracji cieczy o małym stężeniu zawiesiny. Cechują się one niskimi oporami przepływu i wysoką sprawnością filtracji. W pracy przedstawiono technologię produkcji takich filtrów z polipropylenu. Proces filtracji cieczy w strukturach włó[...]
EN Fibrous tubular filters are widely used in industry for filtration of liquids containing a low amount of sludges. They are characterized by the low pressure drop and high filtration efficiency. The production technology of polypropylene tubular filters is presented. Theory of liquid filtration in su[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 294--295
PL Celem badań było opracowanie biomimetycznej matrycy z nośnikiem tlenu do długoterminowej hodowli komórek. Przedstawiono wyniki wstępne obejmujące opracowanie warunków procesu produkcji dwufazowych matryc oraz przeprowadzenie hodowli ludzkich chondrocytów w uproszczonej matrycy. Przeprowadzone badani[...]
EN The purpose of this work was to develop biomimetic matrix with oxygen carrier for long-term cell culture. Preliminary research results including: microcapsules production conditions and results of human chondrocytes culture in simplified matrices are presented. The size of microcapsules decreases wi[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 1 44--45
PL Rozdmuch roztworu polimeru zaproponowano jako nową metodę wy¬twarzania nanowłóknin. Jest to metoda bardziej wydajna, umożliwiająca powiększenie skali, alternatywna wobec stosowanego obecnie elektroprzędzenia. Porównano wpływ parametrów procesowych obu metod na wytwarzany produkt - nanowłóniny z 6% r[...]
EN Solution blow spinning has been proposed as a new, more efficient and sca lable-up method for manufacturing nanofibrous mats. Influence of process parameters on produced nonwoven's morphology for both methods has been investigated. Fibers were produced from 6% mass solution of poly-L-lactic acid. St[...]
12
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 3 321--333
EN The paper presents results of investigations of a novel method for diesel exhaust filtration in a fibrous filter supplemented by the external electrostatic field (FEF), which may be used to eliminate the occupational hazard near sources of diesel emission. The reported research follows the prelimina[...]
13
63%
Engineering of Biomaterials
PL Prezentowane badania opisują prace doświadczalne nad nanocząstkami srebra otrzymywanymi poprzez redukcję jonów srebra za pomocą pochodnej dekstranu w roztworze wodnym. W przedstawionej metodzie wykorzystano polialdehydo-dekstran jako czynnik redukujący i ochronny, a także jako ligand umożliwiający f[...]
EN Presented study describes the experimental work on silver nanoparticles production by the reduction of solver ions by dextran derivative in water solution. In the presented method we used polyaldehyde-dextran as a reductive and protective agent and also a functionalisation ligand. The influence of p[...]
14
63%
Engineering of Biomaterials
PL Celem niniejszej pracy była ewaluacja mikroenkapsułek otrzymanych z warstw alginianowo-chitozanowo-alginianowej (ACA) jako matrycy do unieruchamiania chondrocytów. Przygotowanie ACA mikroenkapsułek obejmuje przygotowanie kapsułek z alginianu wapnia, adsorpcji dodatnio naładowanego chitozanu na ich p[...]
EN The objective of this paper was to verify microcapsules obtained from alginate-chitosan-alginate (ACA) system as a matrix for chondrocytes immobilization. Preparation of ACA microencapsules includes formation of the calcium alginate beads, adsorption of a positively charged chitosane on their surfac[...]
15
63%
Engineering of Biomaterials
16
51%
Challenges of Modern Technology
EN The challenge for cardiovascular tissue engineers is to design hemocompatible biomaterials that promote neo-tissue formation. Cardiovascular implants are prone to occlusion caused by surface thrombogenicity. In native tissue non-thrombogenic surface is provided by the endothelium. Endothelialization[...]
17
51%
Challenges of Modern Technology
EN The phenomenon of blood coagulation on the surfaces of implantable devices such as artifi cial blood vessels, valves or hearts is the major problem that has to be taken into consideration during the construction of such devices. Since the main factor that has an infl uence on clotting of blood is th[...]
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 64-66
EN The authors of the paper durably covered PCV urethral catheters by wear-resistant hydrogel coatings (based on polyvinylpyr-rolidone, PVP) using chemical grafting method. Triclosan and iodine were incorporated as antimicrobial agents. Modified surfaces are characterized by strong hydrophility (wettin[...]
19
51%
Challenges of Modern Technology
EN Presented study was undertaken to fabricate a hemocompatible material that could be a potential candidate for use in fabrication of blood-contacting devices, e.g. circulatory support devices, vessel grafts, heart valves. The final material could be used as a scaffold for endothelial cell growth and [...]
20
51%
Challenges of Modern Technology
EN Polyurethanes (PU) are nowadays one of the most widely used types of polymers for biomedical applications. The segmented nature of these materials enables to obtain both flexibility and mechanical strength within the same material. However, there is a need to modify a surface of PU in order to produ[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last