Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2016 nr 1 350--356, CD1
PL Firmy związane z dystrybucją i transportem próbują opracować trasy swoich pojazdów, aby możliwie zminimalizować koszty i umożliwić dostarczenie ich towarów w wystarczająco krótkim czasie. Rozwiązaniem tego zagadnienia może być znalezienie optymalnego rozwiązanie dla problemu komiwojażera przy zastos[...]
EN Companies associated with the distribution and transport are trying to develop their vehicles and routes to minimize costs and delivery of their goods in a sufficiently short time. The solution to this problem is to find the optimal solution for the traveling salesman problem using genetic algorithm[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 8043--8052
PL W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie problemu optymalizacji dostaw rozszerzonego o uwzględnienie okien czasowych z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania. Algorytm symulowanego wyżarzania został zmodyfikowany poprzez stworzenie oryginalnych algorytmów generowania pierwszego rozwi[...]
EN The article presents a novel method of solving the vehicle routing problem with time windows based on a modified simulated annealing algorithm. The novelty lies in the introduction of new algorithms for generating the first solution and finding the next best location along the route. The algorithm f[...]
3
100%
Journal of Applied Computer Science
EN Every company in today’s world faces the constant challenge of cost reduction. For distribution and transport service providers, cost cutting appears to be the main operational goal. The successful companies seek to develop an optimal routes for their fleets to minimize the costs and guarantee a tim[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1140--1146, CD
PL Celem każdej firmy jest obniżenie kosztów. Firmy związane z dystrybucją i transportem próbują opracować trasy swoich pojazdów, aby możliwie zminimalizować koszty i umożliwić dostarczenie ich towarów w wystarczająco krótkim czasie. W pracy przedstawiono rozwiązanie problemu komiwojażera poprzez optym[...]
EN The aim of each company is to lower costs. Companies associated with the distribution and transport are trying to develop a routes of their fleet vehicles to possibly minimize cost and allow their goods to be delivered in a sufficiently short time. The paper presents a solution to the traveling sale[...]
5
100%
Management and Production Engineering Review
EN The second most important function of a warehouse, apart from the storing of goods, is internal transport with a focus on time-effectiveness. When there is a time gap between the production and export of products, the goods need to be stored until they are dispatched to the consumers. An important p[...]
6
100%
Journal of Applied Computer Science
EN The main principle of CRM is a customer oriented, consider the desires and expectations. It is necessary to in-depth analysis of the needs to improve the level of customer satisfaction. In this day where the consumeris better educated, it becomes more and more demanding – expect high quality custome[...]
7
100%
Journal of Applied Computer Science
EN The main goal of this paper is to analyse intelligent text string matching methods (like fuzzy sets and relations) and evaluate their usefulness for image search. The present study examines the ability of different algorithms to handle multi-word and multi-sentence queries. Eight different similarit[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 590--597
PL W artykule omówiony został bieżący stan i problemy komunikacji miejskiej w Łodzi, historyczne przyczynki istniejących problemów oraz możliwości ich rozwiązania w ciągu kolejnych lat.
9
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2007 Vol. 11 275--283
EN Medical objects are based on different formats, where graphics are the most representative. They provide us with tremendous volumes of the data, very troublesome in management processes. For simplifying these processes, many works for simple and fast descriptors finding were undertaken. Fashionable [...]
10
51%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 28--31
PL Artykuł przedstawia oprogramowanie wspomagające analizę różnych przypadków rozwiązywania planowania dostaw (ang. Vehicle Routing Problem, VRP) przez różne algorytmy. Zaprezentowano w artykule problem VRP oraz strukturę omawianego systemu. Pokazano również wyniki eksperymentów, które pokazują użytecz[...]
EN Paper concerns the software system supporting the analysis of different cases of solving VRP by various algorithms. VRP has been characterised and application structure has been presented. Illustrative experimental results show the usefulness of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last