Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 73--78
PL Artykuł prezentuje model czterokołowego pojazdu elektrycznego o niezależnym napędzie tylnych oraz przednich kół i skrętnej przedniej osi pojazdu. Każde z tylnych oraz przednich kół sterowane jest za pomocą zadawanego momentu. Celem artykułu było zaprezentowanie uproszczonego modelu matematycznego po[...]
EN Article presents non-linear model of four wheeled electric car with independent front and rear shaft wheels drive and front steered shaft. The aim of this article was to present simplified mathematical model for vehicle, it’s counterpart in Matlab/Simulink software for test and research study of adv[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 2 (114) 17--23
PL W artykule przedstawiono i porównano różne rodzaje sterowania typowymi silnikami z magnesami trwałymi, stosowanymi do napędzania rowerów elektrycznych. Autorzy zaprezentowali struktury układów napędowych, urządzenia pomocnicze, układy pomiarowe sygnałów analogowych oraz stosowane algorytmy sterowani[...]
EN Article presents and compares different types of permanent magnet drive control algorithms, used in e-bikes. Authors depict drive structures, analog measurement units, ancillary equipment and control algorithms. As a result of study oscillograms of current, voltage and logic signals measurement were[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 3 130--135
PL Artykuł prezentuje model czterokołowego pojazdu elektrycznego o niezależnym napędzie tylnych oraz przednich kół i skrętnej przedniej osi pojazdu. Każde z tylnych oraz przednich kół sterowane jest za pomocą zadawanego momentu. Celem artykułu było zaprezentowanie uproszczonego modelu matematycznego po[...]
EN Article presents non-linear model of four wheeled electric car with independent front and rear shaft wheels drive and front steered shaft. The aim of this article was to present simplified mathematical model for vehicle, it’s counterpart in Matlab/Simulink software for test and research study of adv[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 443--453
PL Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu i wzrostu efektywności transportu drogowego. W opracowaniu dokonano analizy porównawczej rozwiązań ITS wykorzystanych w Turynie i w Trójmieście. Koncepcja zastosowania Intelig[...]
EN The purpose of the article is to present possibilities of using Intelligent Transportation Systems to improve traffic flow and increase the efficiency of the road transport. In the scientific description was conducted a comparative analysis of ITS solutions used in Turin and Tri-City. The concept of[...]
5
80%
Advances in Materials Science
EN The main product of a process of titanium oxidation is titanium oxide, which covers the titanium surface. More-over oxidation in fluidized bed in temperature range of 600-700°C influences on outer layers of titanium specimen, where a diffusion layer of oxygen is observed. Microstructures of titanium[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1845--1849
PL W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę poziomów wybranej usługi, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi ora[...]
EN The article presents the functional, physical, and communication aspects of the service implementation in intelligent transport systems. The characteristic levels of selected services and technologies enables the provision and distribution of data flow. The article is aimed to appear possible use of[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 141--145
PL Artykuł zawiera praktyczne przykłady wykorzystania metody uśredniania sinusoidalnych wielkości pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów do realizacji algorytmów numerycznych w czasie rzeczywistym w systemach o ograniczonych możliwościach obliczeniowych. W pierwszym z przykładów algorytm służy do k[...]
EN The article includes practical examples of the least squares to sinusoidal measurement magnitude method use to implement numerical algorithms in Real-time systems with limited computing capabilities. In the first example algorithm is used to control the phase shift between current and voltage in ind[...]
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 217--228
PL Praca ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu i wzrostu efektywności transportu drogowego. Koncepcja zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych w dzielnicy Mokotów została poprzedzona analizą oraz inwentaryzacją te[...]
EN The article aims to present the possibilities of the use of Intelligent Transport Systems to improve traffic flow and increase the efficiency of road transport. The concept of the use of Intelligent Transport Systems in the Mokotów district was preceded by an analysis and inventory of the area of th[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 47--52
PL W artykule przedstawiono koncepcję oraz realizację wielomodułowego sterownika dedykowanego do rowerowych napędów elektrycznych. Autorzy zaprezentowali struktury układów komunikacyjnych, urządzenie pomocnicze, układy pomiarowe sygnałów analogowych oraz zastosowane algorytmy sterowania. W pracy zamies[...]
EN The following article depicts the concept and Impelementation of multi – module driver for e-bike system. Authors presented the structures of communication systems, auxiliary devices, analog signal measurement circuits, and the control algorithms used. The paper presents results of measurements of c[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 41--46
PL W artykule przedstawiono koncepcję oraz realizację wielomodułowego sterownika dedykowanego do rowerowych napędów elektrycznych. Autorzy zaprezentowali struktury układów napędowych, urządzenie pomocnicze, układy pomiarowe sygnałów analogowych oraz zastosowane algorytmy sterowania. W pracy zamieszczon[...]
EN The following article depicts the concept and implementation of multi – module driver for e-bike system. Authors presented the structures of drive systems, auxiliary devices, analog signal measurement circuits, and the control algorithms used. The paper presents results of measurements of currents a[...]
11
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 3 106--110
PL Artykuł przedstawia wyniki badań struktury i analizę doboru parametrów regulatora ślizgowego sterującego przetwornicą DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC. Autorzy zamieścili rozważania teoretyczne, których efektem było opracowanie regulatora ślizgowego, eliminującego skłonność układu ster[...]
EN The article presents results of research concerning the analysis of sliding-mode control strategy for DC-DC buck converter with poorly damped input LC filter. Authors depict theoretical approach which led to the synthesis of sliding-mode controller capable of reducing input filter capacitance oscill[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last