Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące projektowania i publikowania stron internetowych. Przedstawione rozwiązania mają charakter teoretyczno-dydaktyczny, pomocny przede wszystkim w zrozumieniu istoty funkcjonowania mechanizmów rządzących tą dziedziną informatyki. Poruszono tematy związane z prob[...]
EN The issues concerning design and publishing websites have been discussed in the paper. The presented solutions have a theoretical-didactic character and they are helpful mainly for understanding an essence of functioning the mechanisms controlling this field of informatics. There have been brought u[...]
2
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2011 R. 35, z. 1 93-106
PL Składowiska odpadów kopalnianych wpisują się trwale w krajobraz terenów górniczych. Obecność węgla w składowiskach odpadów wraz z innymi substancjami często prowadzi do powstania zagrożenia pożarowego. Różnorodność czynników, które wpływają na samozapłon i pożary zwałowisk, sprawia, że ochrona obiek[...]
EN Landfills mines fit firmly in the landscape of the mining areas. The presence of carbon in the landfills, along with other substances, often leads to a fire hazard. The variety of factors that affect the spontaneous combustion and fires dump makes the protection of objects containing the waste coal [...]
3
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano opracowany w Centrum "EMAG" pyłomierz PŁ-2 oraz system monitorowania, w którym ten pyłomierz pracuje. Przedstawiono wyniki badań zapylenia powietrza w wyrobiskach kopalni.
EN A dust counter PŁ-2 as well as a monitoring system including this counter developed by EMAG Centre have been presented in the paper. The measuring results of dustiness in mine workings have been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last