Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań z oceny komfortu fizjologicznego wyrobów odzieżowych, znanych na rynku produkcyjno - handlowym pod nazwą "seamlesswear". Badaniami objęto wybraną grupę wyrobów bieliźnianych serii Thermo, krajowego producenta marki handlowej Brubeck. Właściwości biofizyczne wyr[...]
EN The article presents the results of assessing the physiological comfort when wearing the clothing goods, known on the market as the "seamlesswear". The "THERMO" group of linen products from local manufacturer of the Brubeck brand was subject to research. Bio-physical properties of the products were [...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 10 39-41
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 10 21-22
4
81%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 1 99-106
PL W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań obejmujące wybrane asortymenty wyrobów bieliźnianych, jako produkty konfekcjonowane z dzianin, których priorytetową cechą są właściwości trudno palne. Badania projektowania strukturalno-technologicznego dzianin prowadzono w sposób kompleksowy w odni[...]
EN This paper presents the results of the selected ranges of underwear products, as products made of knitted fabrics, which a priority feature of the properties are flame retardant. The research of structural and technological design of knitted fabrics was carried out in a comprehensive manner for the [...]
5
81%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 53--57
PL Bezpośrednią przyczyną podjęcia prac nad konstrukcją ubioru ochronnego były doniesienia medyczne, dotyczące szczególnych okoliczności wypadków motocyklowych, w których motocykliści cierpią z powodu tragicznych obrażeń - wyrwania splotu ramiennego z rdzenia kręgowego. Takie uszkodzenie nie może być l[...]
EN Our research was motivated by medical reports concerning special cases of motorcycle accidents, in which the riders suffered a tragic injury - the tearing-off of the roots of the brachial plexus from the spinal cord. Such an injury cannot be treated, and cripples the victim for life. The article des[...]
6
81%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 65--68
PL Proste i rozwidlone protezy naczyń krwionośnych o zróżnicowanych średnicach, wyprodukowane w kraju w latach 1992-1995 oraz z produkcji w roku 2002, poddano ocenie pod względem stabilności ich cech wytrzymałościowych i sprężystych takich, jak: wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu, wytr[...]
EN Straight and bifurcated vascular prostheses of differential diameters, as produced in 1992-1995 and 2002 in Poland by a domestic manufacturer, were evaluated regarding the stabilisation of resistance and elastic properties, namely the following: resistance and elongation at break, strength perforati[...]
7
81%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych, których celem była analiza możliwości zastosowania nowej generacji biodegradowalnych (ko) poliestrów alifatycznych w technologii przędz i materiałów dziewiarskich. Ocenie poddano dwa rodzaje kopolimerów, opracowanych na bazie biodegradowalnego polimer[...]
EN The article presents the results of research work focused on the analysis of applicability of new-generation bio-degradable aliphatic (co-)polyesters into the yarns and knitting technologies. Two sorts of co-polymers were subject to evaluation, developed on a basis of bio-degradable polymer L-Lactid[...]
8
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 11 21--27
EN Research on selected anthropometric characteristics of students specialized in selected sports discipline as well as of students who do not compete sports in professional way has been performed. Anthropometric measurements were made using 3D scanner Anthroscan Vitus Smart XXL (Human Solutions) for 9[...]
9
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 11 31--34
EN One of valuable parameters necessary to obtain certain properties of fabrics is their production from proper sorts of raw materials. Expectations for obtaining the best comfort of clothing usage direct the researchers for supplementation of standard products with additional properties. To achieve is[...]
10
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 11 39-41
11
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 12 39-40
12
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 2 41-44
EN The paper presents results of research works on functional solutions of constructional, material and technological issues of special clothing for disabled persons. The analysis concerned knitted fabrics for underwear and outwear for physical rehabilitation exercises. These knitted fabrics have been [...]
13
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 31-33
EN The research work concerns comparative analysis of results of tests performed using apparatus for contactless measurement of human body – Anthroscan 3D. Tests were performed on a group of students using the set of measurements taken by traditional – manual anthropometric method and contactless scann[...]
14
81%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 1 10-12
15
81%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 8 14-16
16
81%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 3 (92) 87-91
PL Na podstawie prawa Laplace'a i charakterystyki mechanicznej dzianiny stosowanej do wytwarzania protez naczyń krwionośnych opracowano modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie wartości obwodowego wydłużenia względnego, sił obwodowych i normatywnej podatności obwodowej w funkcji średnicy protezy i[...]
EN Based on Laplace's law and the mechanical characteristics of knitted vascular prostheses, mathematical models have been developed enabling one to determine the values of the relative circumferential elongation, circumferential forces and standard circumferential susceptibility of a prosthesis as a f[...]
17
81%
Autex Research Journal
EN This research work concerns analysing the results of tests performed using apparatus for the contactless measurement of human body (Anthroscan 3D VITUS Smart). The applicability of measurement types in clothing design was the criterion of its selection. Traditional ways of measurements use an engagi[...]
18
81%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 98--102
PL W pracy przedstawiono podstawy modelowania wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny. W wyprowadzonych zależnościach na wymiary obwodów dzianiny w stanie swobodnym uwzględniono prawo Laplace'a, charakterystykę mechaniczną dzianin[...]
EN The paper presents a basis for modelling compression garments with the intended value of unit pressure for the body circumference of a variable curvature radius. The Laplace law, mechanical characteristic of a knitted fabric and the local curvature radius were taken into consideration in deriving de[...]
19
81%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 4 20--24
EN The article contains a current overview of the country and the world iniormation in terms of innovative textronic solutions and the use of RFID technology in the protective and work clothing. The analysis of threats in the environmental working conditions in the construction industry and the needs[...]
20
81%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 257-267
PL Jednym z kierunków rozwoju przemysłu dziewiarskiego jest poszukiwanie nowych technologii wytwarzania nowoczesnych, wielofunkcyjnych wyrobów barierowych. Eliminują one bądź zmniejszają negatywny wpływ czynników zewnętrznych na człowieka, zapewniając jednocześnie dobre właściwości fizjologiczne. Ninie[...]
EN One of the field of knitting industry development is searching new manufacturing technologies of modern, multifunctional barrier products. They eliminate or decrease the negative influence of external agents on a human with giving good physiological properties. This paper is connected with barrier [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last