Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper deals with the problem of optimal path planning for a sensor network with mutliple mobile nodes, whose measurements are supposed to be primarily used to estimate unknown parameters of a system modelled by a partial differential equation. The adopted framework permits to consider two- or th[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2001 R. 43, nr 6 103-109
PL Przedstawiono propozycję metodyki określania własności magnetycznych oddzielaczy magnetycznych pozwalających na porównanie skuteczności pracy różnych urządzeń w tych samych warunkach technologicznych.
EN The work contains a proposal of methodology for defining the magnetic properties of magnetic separators which enables comparing the efficiency of work of various appliances in the same technological conditions.
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesowych produktów rozdrabniania kwarcu żyłowego z kopalni Taczalin na mączki o podwyższonej jakości ze względu na zawartość minerałów barwiących z zastosowaniem operacji oczyszczania w silnych polach magnetycznych. Określono możliwości produkcji przemysłowe[...]
EN The article presents the results of processing studies on grinding vein quartz from Taczalin Mine to dusts of higher quality owing to the content of dying minerals with the use of purification in intense magnetic fields. The opportunities for industrial production of dusts to obtain quality priori[...]
4
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2005 Vol. 9 175--179
EN The paper concerns the use of diagnostic measures for detection of gait disturbances for neurological pathologies identification. Project of using the PSW (Parotec System for Windows) system for detection of gait's characteristics described by the expert doctor and collected in knowledge base stored[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porównano właściwości wytrzymałościowe kompozytu złożonego ze skrobi ziemniaczanej i polietylenu, otrzymanego metodą wytłaczania z właściwościami tworzywa wytworzonego przez wytłaczanie, a następnie prasowanego w różnych temperaturach. Stwierdzono wpływ technologii i parametrów przetwórstwa na właśc[...]
6
80%
Polimery
PL Różniące się zawartością skrobi (20-47 % mas.) wymienione w tytule układy otrzymano metodą wytłaczania. Metodą grawimetryczną uzyskano krzywe obrazujące absorpcję wody w funkcji czasu (rys. 1). Stwierdzono, że kompozycje absorbowały wodę w ilości proporcjonalnej do zawartości skrobi. Właściwości wyt[...]
EN Systems consisted of polyethylene - ethylene/acrylic acid copolymer - starch differing in starch content (20-47 wt. %) were prepared by extrusion. The curves describing time dependence of water absorption have been determined gravimetrically. It has been found that investigated compositions absorbed[...]
7
80%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2006 Vol. 10 163--172
EN The paper concerns the implementation of some diagnostic measures describing gait disturbances produced by neurological diseases. The discussed contribution explains various experiments provided by the authors' works on Parotec System for Windows development [1]. The subject of the investigations wa[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 470-474
9
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 92-94
EN The study purpose was to evaluate changes of Y. Lipolytica cell size during continuous citric acid (CA) biosynthesis in a membrane bioreactor. Strains of Y. lipolytica varied in terms of a CA production rate and cell size. The highest steady-state concentration of CA (80 gdm-3) was achiev[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last