Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 10 893-895
PL Przedstawiono fragment prac badawczych nad nową metodą obróbki uzębień kół przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zębów na uniwersalnych obrabiarkach CNC z wykorzystaniem typowych frezów palcowych i kulowych.
EN Presented is a segment of research work on the new method of machining curved tooth bevel gears on the general purpose CNC machine tools with use of standard end or ball mills.
2
100%
Mechanik
2014 R. 87 nr 10 768--773
PL W dniach 13÷15 sierpnia 2014 r. Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’ Association (TMBA) – stowarzyszenie skupiające tajwańskie przedsiębiorstwa przemysłu obrabiarkowego – gościło na Tajwanie przedstawicieli mediów z całego świata. Wzięli oni udział w konferencji prasowej i odwiedzili fabryki wy[...]
3
100%
Mechanik
2014 R. 87 nr 11 886--890
PL W dniach 13÷15 sierpnia 2014 r. stowarzyszenie Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’ Association (TMBA) gościło na Tajwanie przedstawicieli mediów z całego świata. Wzięli oni udział w konferencji prasowej i odwiedzili fabryki wybranych producentów obrabiarek CNC. Celem spotkania była prezentacja[...]
4
100%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 147-147
PL Opisano nową metodę nacinania zębów kół przekładni stożkowych systemu Gleasona. Odbywa się ona na uniwersalnych obrabiarkach CNC z użyciem typowych frezów palcowych i kulistych. Metoda ta może być stosowana do produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Nie wymaga specjal- nych maszyn i urządzeń. Ścieżki[...]
EN The paper describes a new method of cutting teeth of Gleason spiral bevel gears. The gears are cutted on the universal CNC milling machines using conventional end mills and ball mills. This method can be applied to the piece and small production. It does not require special machines and equipment. T[...]
5
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 50--52
PL Opisano nauczanie technologii przemysłowych realizowane na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pokazano zastosowanie technik przyrostowych do wytwarzania prototypów różnych produktów, w tym modeli odlewniczych i rdzennic do przygotowywania form piaskowych.
EN The teaching of industrial technologies at the Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland was described. The using of additive manufacturing for the prototyping of various products, including foundry models and core boxes for the preparation of sand molds, was shown.
6
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 153-153
PL Opisano projekt koncepcyjny maszyny do termoformowania próżniowego tworzyw termoplastycznych do produkcji jednostkowej elementów o wielkości 400x400x350 mm. Ma Byron zbudowany i używany przez studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Projekt, który zakładał użycie t[...]
EN The article informs about project of vacuum thermoforming machinery to plastic parts. This device could be used to manufacturing low series parts about size 400x400x350mm. This project will be built and will be used by students from Warsaw University of Technology. The machinery was designed in envi[...]
7
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 148-148
PL Opisano zastosowanie metod szybkiego prototypowania (FDM, Polyjet, drukowanie proszkowe) do wykonywania prototypów dysz napowietrzających. Praca jest fragmentem badań wydajności nowego kształtu dyszy Venturiego stosowanej w odpieniaczach białek do akwariów morskich.
EN The paper describes the use of rapid prototyping methods (FDM, Polyjet Modeling, 3D Printing) for making prototypes of aeration nozzles. The work is part of research performance of the new shape of the Venturi nozzle used in protein skimmer for marine aquariums.
8
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 144-144
PL Przedstawiono proces budowy symulatora stanowiska robota frezującego, które wykorzystano na potrzeby programowania off-line.
EN The article presents the process of building the milling robot simulator, which was used for off-line programming.
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 75 [259] 188-197
PL Na jakość przekładni wpływa nie tylko ślad współpracy (kształt, wielkość, położenie) ale także przenoszenie ruchu z elementu napędzającego (zębnika) na drugi człon przekładni (koło). Odzwierciedleniem sposobu przekazywania ruchu są wykresy ruchowe i wykresy odchyłek prędkości kątowej. W artykule prz[...]
EN Presented above method is a next way to quality estimation of spiral bevel gears in aspect of kinematics inspection. System KONTEPS plus Unigraphics and designing process included tooth contact analysis, had been enriched in kinematics analysis which can be provided in one of popular CAD system Soli[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 3 34-37
PL Obróbka uzębienia przekładni stożkowych zwykle realizowana jest w dwóch operacjach lub w jednej operacji na gotowo, ale zawsze tylko w jednym systemie, np. Gleasona, Oerlikona czy Klingelnberga. Zaistnieć jednak mogą sytuacje, gdzie - choćby ze względów kooperacyjnych czy też ze względu na stan tech[...]
EN This paper had been inspired by technological problems on spiral bevel gears at MAAG-Gears Elbląg (Poland), which produce power gears unit (for ex. 200 KW and more). This paper is the trial of the connecting two different technologies: Gleason system as rough operation and Klingelnberg system as a f[...]
11
63%
Mechanik
2003 R. 76, nr 7 442-446
PL Zapoczątkowane w Zespole Konstrukcji Technologii Przekładni Stożkowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, kierowanym przez wiele lat przez profesora Zdzisława Wójcika, prace nad konstrukcją i technologią powiązane z wieloma drożeniami w przemyśle polskim są konty[...]
EN This is the first article of a series of papers on using applications in the circles of engineers systems for building parametric solid models of bevel gears that are a basis for assessment of the quality of the gear.
12
63%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono proces projektowania konstrukcji oraz napędu małej frezarki CNC, którą będzie można przewozić w samochodzie osobowym. W tym celu wykonano pełny parametryczny model bryłowy konstrukcji, wyliczono siły działające na maszynę oraz wykonano analizy wytrzymałościowe MES bramy i ra[...]
EN This paper presents the design process of drive small CNC milling machine, which can be transported in a passenger car. For this purpose, made a full parametric solid model and calculated the forces acting on the machine. FEM strength analysis was performed for gate and frame.
13
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1882--1883
PL Wybrano jedną z istniejących przekładni stożkowych o zębach krzywoliniowych, dokonano jej oceny konstrukcyjnej i technologicznej oraz skonstruowano alternatywną przekładnię o bardziej poprawnych wartościach wskaźników zazębienia oraz zwiększonej wytrzymałości na złamanie zmęczeniowe u podstawy i nac[...]
EN The sample’ design of a spiral bevel gears has been selected and evaluated in terms of its construction and technology. On the basis of this evaluation, which mentioned above, a new alternative spiral’s bevel gear set has been designed for achievement of contact ratio optimal values (proper noise le[...]
14
63%
Mechanik
PL W niniejszym artykule przedstawiono pierwszy etap prac, który dotyczył zrywania próbek wykonanych w różnych ustawieniach wybranymi metodami RP: FDM (Fused Deposition Modeling) z czystego ABS, LOM (Laminated Object Manufacturing) z foli PCV, PJM (PolyJet Modeling) z żywicy akrylowej, 3DP (3D Printing[...]
EN This paper presents the first stage of the work, which dealt with breaking samples taken at different settings, different methods rapid prototyping: FDM (Fused Deposition Modeling) with pure ABS, LOM (Laminated Object Manufacturing) with PVC foil, PJM (PolyJet Modeling) with acrylic resin, 3DP (3D P[...]
15
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 4 310--311
PL Opisano sposób badania śladu współpracy przekładni stożkowych wykonywanych na uniwersalnych obrabiarkach CNC. Zaproponowano taką metodę, by uniknąć demontażu zębnika z obrabiarki. Przedstawiono projekt, wykonanie i testowanie specjalnego oprzyrządowania potrzebnego do realizacji zaproponowanej metod[...]
EN Described is method of examination of tooth contact in bevel gears machined on universal CNC machines. Innovative in the method is in that the gear in process needs not to be unloaded from the milling machine. Presented are engineering design, production process and test procedure for the special to[...]
16
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 4 312--313
PL Opisano cztery metody optycznego skanowania 3D: wiązką lasera, widzialnym i podczerwonym światłem strukturalnym oraz fotogrametrią. Wyniki pomiarów porównano z pomiarem referencyjnym i przedstawiono w postaci map odchyłek.
EN The article describes four different methods of optical 3D scanning: laser beam, visible/infrared structural light and photogrammetry methods. The measurement results were compared with the reference measurements and shown in the deviation maps.
17
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 8-9 796--798, 800
PL Opisano laboratorium wydruków 3D uruchomione na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono jego założenia funkcjonalne i techniczne oraz obecne i przyszłe wykorzystanie w procesie kształcenia studentów. Omówiono także kilka podobnych rozwiązań integracji drukarek[...]
EN Described in the article is a 3D print lab, as launched at the Warsaw University of Technology, at the Faculty of Automotive and Machinery Engineering. Presented are its functional and technical requirements and the current and future use for students’ education. Also, several similar arrangements o[...]
18
63%
Mechanik
2004 R. 77, nr 11 787-789
19
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 53--55
PL Opisano zastosowanie druku 3D do wytwarzania wkładek formujących form wtryskowych. Wkładki wykonano technologią przyrostową FDM/FFF z polimeru PLA. Przeprowadzono dwa cykle badań po kilkadziesiąt wtrysków. Wybrane wypraski zmierzono za pomocą dokładnego skanera 3D i porównano ze wzorcem.
EN The use of 3D printing for manufacturing mold inserts of injection molds has been described. The inserts were made by FDM/FFF from PLA polymer (two test cycles of several dozen). The selected items were measured using an accurate 3D scanner and aligned with the reference.
20
63%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono badania nad elementami wytwarzanymi technikami przyrostowymi metodą FDM, w której modele belek budowano z tworzywa sztucznego ABS. Analizowano wpływ kierunku ułożenia włókien wypełnienia wnętrza belek oraz orientacji warstw na ich sztywność. Ponadto sprawdzono wpływ wymiarów ge[...]
EN This paper presents studies of the models, which were manufactured by additive method FDM (Fused Deposition Modeling). The models of beams were constructed by ABS plastic. We have analyzed the impact of the orientation of layers and the direction of the filling's fibers within the layers of the beam[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last