Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Water and Land Development
PL Radarowe techniki obserwacji pola opadu stanowią unikatowy element zastosowań hydrologicznych, charakteryzując opady z wysoką rozdzielczością przestrzenno-czasową. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rozpoznania sezonowej i rocznej zmienności opadu w chronionej zlewni bagiennej Łasicy, położo[...]
EN Weather radar technology offers a unique means for hydrological applications characterizing precipitation patterns with high space-time resolutions. In this paper rain gauge and weather radar data are applied simultaneously to improve the knowledge of seasonal and annual amount of precipitation in a[...]
2
100%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 155-165
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zmiennością uwilgotnienia strefy aeracji w Polsce w kontekście zmian klimatu oraz możliwych zmian procesów hydrologicznych. Analizowano wieloletnią i sezonową zmienność wilgotności gleb w Polsce na podstawie symulacji uwilgotnienia według modeli ECHAM5 oraz GF[...]
EN Special focus of this research is on the variability of soil water storage in Poland in the context of climate change and possible changes in the hydrological processes. In this paper long term variation of soil water storage in Poland is analyzed based on climate models simulations, comprising the [...]
3
100%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2530--2549
EN This paper investigates the variability of drought conditions in Poland in the years 1956-2015 with the use of the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI). The study provides a new insight into the phenomenon of the past expansion of the drought-affected area as well as evidence o[...]
4
100%
Przegląd Geofizyczny
2001 Z. 3 197-207
EN This study investigates the long-term variations of precipitation, groundwater levels and discharge in a lowland basin. The area chosen for study is the Łasica basin (right tributary of Bzura river), situated in central Poland on the Mazovian Lowland. The dominating feature of the considered basin i[...]
5
100%
Acta Geophysica
2017 Vol. 65, no. 4 789--798
EN This study aims to investigate trends and regime changes in streamflow and basic factors driving these changes. The investigated area is located in central Poland and is influenced by temperate transitional climate. New insight is provided into the phenomenon of past climatedriven changes to streamf[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last