Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono nowe struktury kanonicznych filtrów eliptycznych Gm-C czasu ciągłego. Zaproponowane struktury charakteryzują się bardzo małą liczbą elementów, w szczególności wzmacniaczy transkonduktancyjnych. Powoduje to, że nadają się one do realizacji filtrów o małym poborze mocy i niewielk[...]
EN In the paper, novel canonic structures of odd-order continuous-time elliptic Gm-C filters are proposed and discussed. The structures are characterized by very small number of components, especially transconductance amplifiers. This makes them suitable for low-power and low-sensitivity applications. [...]
2
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy tolerancji dla filtrów aktywnych Gm-C czasu ciągłego. Zaprezentowano ogólny opis macierzowy filtrów Gm-C, który obejmuje wszystkie możliwe realizacje filtrów w rozważanej klasie elementów. Zaletą tego opisu jest między innymi to, [...]
EN In the paper, an efficient approach to tolerance analysis of arbitrary Gm-C filters is investigated. We present a general structure of Gm-C filter of arbitrary order as well as its matrix description. Using this approach, we derive formulas that allow us to calculate the change[...]
3
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
2005 Vol. 51, z. 2 335--359
PL W pracy przedstawiono ogólny model filtru aktywnego RC opartego na wzmacniaczach odwracających fazę. Model analizowany jest przy użyciu równań macierzowych. Podano jawna formule określająca funkcje przenoszenia filtru w ogólnym przypadku. Przedstawiono rozszerzenia modelu pozwalające uwzględniać nie[...]
EN In the paper, a general model of integrator-based continuous-time Active-RC filters is presented. More specifically, filter structures containing inverting amplifiers and passive feedback network are considered. The structure is analyzed using matrix description. The explicit transfer function formu[...]
4
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono efektywną procedurę symulacji numerycznej zniekształceń nieliniowych dla dowolnych filtrów Gm-C. Zaprezentowano ogólny model filtrów Gm-C zawierających nieliniowe elementy aktywne (transkonduktory). Przeprowadzono analizę modelu, która prowadzi do sformułowania ogólnego nielini[...]
EN In the paper, an efficient procedure for numerical simulation of nonlinear distortion of Gm-C filters is introduced. A general model of Gm-C filters containing nonlinear transconductors is presented. The analysis of the model in the time domain is performed which results in formulation of a nonlinea[...]
5
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
2005 Vol. 51, z. 3 479--494
PL W pracy przedstawiono efektywną procedurę wyznaczania szumów w filtrach OTA-C czasu ciągłego. Procedura wyprowadzona jest w oparciu o ogólny model filtru OTA-C oraz jego opis macierzowy. Podano jawne formuły pozwalające określić odniesione do wejścia widmo szumów dowolnego filtru rozważanej klasy. J[...]
EN In the paper, a general approach to noise analysis in continuous-time OTA-C filters is presented. Based on a matrix description of a general OTA-C filter topology, universal formulas for evaluating noise in any OTA-C filter of arbitrary order are derived. The presented formulas can be easily impleme[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2004 T. 5 833-842
PL W pracy przedstawiono ogólny model filtru aktywnego RC opartego na wzmacniaczach odwracających fazę. Model analizowany jest przy użyciu równań macierzowych. Podano jawna formule określająca funkcje przenoszenia filtru w ogólnym przypadku. Przedstawiono rozszerzenia modelu pozwalające uwzględniać nie[...]
EN In the paper, a general model of integrator-based continuous-time Active-RC filter is presented. More specifically, filter structures containing inverting amplifiers and passive feedback network are considered. The structure is analyzed using matrix description. The explicit transfer function formul[...]
7
100%
Demonstratio Mathematica
EN The paper is concerned with initial-boundary problems for quasilinear infinite systems of first order partial differential functional equations. The unknown function is the functional variable in the system, the partial derivatives appear in a classical sense. A theorem on the existence and uniquene[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2003 nr 2 683-698
PL W pracy przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C czasu ciągłego oraz jego opis macierzowy. Wykazano, że dowolny filtr aktywny tej klasy jest szczególnym przypadkiem zaprezentowanej struktury. Struktura ta jest szczególnie przydatna do analizy i projektowania filtrów G.-C wysokiego rzędu, między innym[...]
EN In the paper a general model of continuous-time Gm-C filter and its matrix description bas been presented. It follows that arbitrary active filter of this class is a particular case of this general structure. The structure is particularly convenient in an analysis and design of high-order Gm -C filt[...]
9
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper, sensivity properties of all-pole canonical low-pass Gm-C filters are investigated. The two most important representatives of this class are leap-frog and inverse follow-the-leader structures. We present a general structure of all-pole cononical low-pass filter of arbitrary order as wel[...]
10
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An analytical method based on the standard square-law MOS modelling for the design of highly linear, fully differential CMOS operational transconductance amplifier (OTA) is presented. The proposed circuit implementation combines a cross-coupled quad cell with a source-coupled differential pair, as w[...]
11
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A simple and effective technique for linearization of CMOS differential pair transconductor is developed using the active-error feedback concept. The proposed circuit implementation combines a conventional source-coupled differential pair with a simple error amplifier in negative feedback path. As a[...]
12
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2003 Vol. 51, nr 2 163cv-172
EN The two CMOS four-quadrant analog multipliers that can operate from a supply voltage of 3.3V are presented. The proposed circuit technique has been developed using MOS transistors working both in saturation and nonsaturation regions. Simulation results have shown that the introduced circuit based on[...]
13
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Liniowe operacyjne wzmacniacze transkonduktacyjne (ang. Operational Transconductance Amplifier - OTA) CMOS są szeroko wykorzystywane w projektowaniu współczesnych analogowych i analogowocyfrowych systemów przetwarzania sygnałów. Jednym z głównych czynników ograniczających ich potencjalne zastosowan[...]
EN An analytical design method based on a current addition/subtraction technique used to realise a linear CMOS OTA is developed. Design trade-offs are discussed and a circuit example employing three differential MOS pairs is presented. The linearity and input voltage range is significantly improved ove[...]
14
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper, a general topology of continuous-time Active-RC filter is presented. The model includes all possible Active-RC filter structures as particular cases and allows us to analyze them using a unified algebraic formalism. This makes it suitable for use in computer-aided analysis and design o[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono analizę zakresu dynamicznego (DR) filtrów Gm-C zmiennych stanu trybu napięciowego i prądowego, realizowanych metodą transformacji uktadu dołączonego. Zaprezentowano ogólną strukturę filtru Gm-C dowolnego rzędu oraz jej opis analityczny. W szczególności określono związki pomiędz[...]
EN In the work a dynamic range (DR) analysis of reciprocal state-space Gm-C filters based on the ad joint transformation is performed. A detailed analytical description of general Gm-C filters (i. e. containing both grounded and floating capacitances) of arbitrary order is derived and discussed. In par[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 69--72
PL W pracy omówiono problem optymalizacji quasi-periodycznych struktur ze spowolnieniem fali w kontekście miniaturyzacji szerokopasmowego sprzęgacza gałęziowego. Redukcja powierzchni została osiągnięta poprzez zastosowanie struktur ze spowolnieniem fali jako zamienników dla konwencjonalnych linii trans[...]
EN This work discusses design optimization of quasi-periodic slow-wave structures in the context of wideband branch-line coupler miniaturization. Size reduction is achieved by using slow-wave structures as substitutes for conventional transmission lines that constitute a reference circuit. Selection of[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 73--76
PL W pracy zaprezentowano metodologię projektowania kompaktowych sprzęgaczy mikrofalowych w oparciu o efektywną numerycznie analizę wielokryterialną. Proponowane podejście stanowi atrakcyjną alternatywę dla populacyjnych metod metaheurustycznych i polega na wyznaczeniu poszczególnych rozwiązań Pareto-o[...]
EN This work presents a rigorous methodology for expedited simulation-driven multi-objective design of microwave couplers with compact footprints. The proposed approach is a viable alternative for computationally expensive population-based metaheuristics and exploits a surrogate-assisted point-by-point[...]
18
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono nowe podejście do ważnej i szeroko stosowanej klasy filtrów aktywnych czasu ciągłego, wykorzystujących wzmacniacze transkonduktancyjne i pojemności (tzw. filtry Gm-C). Zaproponowano ogólny opis macierzowy filtrów Gm-C, który obejmuje wszystkie możliwe real[...]
EN A general approach to analysis continuous-time analog Gm-C filters and equalizers, based on matrix description, is presented. A general transfer function formula for any Gm-C filter structure are given. The considerations accompanying this approach lead to useful relationships [...]
19
63%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 3 463--471
EN Internet of Things (IoT) will play an important role in modern communication systems. Thousands of devices will talk to each other at the same time. Clearly, smart and efficient hardware will play a vital role in the development of IoT. In this context, the importance of antennas increases due to th[...]
20
63%
Metrology and Measurement Systems
EN This work examines the reduced-cost design optimization of dual- and multi-band antennas. The primary challenge is independent yet simultaneous control of the antenna responses at two or more frequency bands. In order to handle this task, a feature-based optimization approach is adopted where the de[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last