Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ogrody historyczne przetrwałe w dobrej kondycji do czasów współczesnych są przedmiotem podziwu dla mistrzowskiej ręki ich twórców. Harmonijne połączenie elementów przyrodniczych i architektonicznych tworzy zgodnie z zamiarem planisty na określonej przestrzeni inną rzeczywistość. Parki i ogrody budow[...]
EN The historical gardens which survived until today in good condition are the subject of admiration for the skilled hands of their creators. The harmonial combination of nature and architectural elements creates according to the intentions of the planner a given space of a different reality. The parks[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 2 40-43
PL Merano to małe, niespełna 39-tysięczne miasteczko, które znajduje się w północnych Włoszech w regionie Trydent-Górna Adyga. Rozciąga się w dolinie rzeki Passer, w cieniu sięgających ponad 3000 m n.p.m. szczytów alpejskich, otaczających miejscowość od wschodu i zachodu. Panujące tu wyjątkowe warunki [...]
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 4 22-23
PL W parkach romantycznych pojawiło się wiele inskrypcji, które nie wynikały z osobistych ludzkich doświadczeń, a były jedynie odpowiedzią na panującą w ówczesnej epoce modę.
4
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 38-40
PL Różnego rodzaju siedziska funkcjonowały w przestrzeni miejskiej od dawna. To, jakie rodzaje ławek umieszczano w parkach publicznych, w dużej jednak mierze zależało od panującej w poszczególnych epokach mody.
5
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 14-16
PL Pokusa oglądania kolekcji roślin egzotycznych o każdej porze roku stała się przyczynkiem do budowy oranżerii. Początkowo budowle te miały charakter jedynie użytkowy, z czasem zaczęto tworzyć w nich coraz piękniejsze ogrody rodzajowe z roślin wymagających specjalnych warunków klimatycznych.
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych rozpoczęło działalność w 1987 roku. Inicjatorem jego powstania, pierwszym kierownikiem i autorem programu nauczania był znany, czołowy specjalista i autorytet problematyki konserwatorstwa ogrodowego prof. L. Majdecki. Studium b[...]
EN The Postgraduate School of Preservation and Conservation of Historical Gardens began its operation in 1987. The initiator of the School, its first head and the author of its curriculum was Prof. L. Majdecki, PhD, a well-known, world renowned specialist and an authority in the field of gardening cons[...]
7
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 11-12 18-19
PL Podziwiając piękno ogrodów często nie dostrzegamy ich warstwy symbolicznej, dostępnej jedynie dla wtajemniczonych, a w pełni odczyty walnej w czasach jego realizacji. Aby ją zrozumieć, wystarczy uświadomić sobie obecność symboli w oglądanym przez nas miejscu i bliżej poznać ich znaczenie.
8
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 9 38-39
PL Zabytkowe miasta wraz z budowlami, parkami i ogrodami są świadectwem rozwoju naszej kultury Jak więc traktuje i dba o nie współczesny człowiek? Czy historia miejsca jest kontynuowana? Jeśli nie, to jak można odnowić czy zabezpieczyć to, co pozostało?
9
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 16-17
PL Miłość i ogrody to dwa wzajemnie splatające się elementy Przez wieki budowano z niej i dla niej ogrody, wykorzystywano jej motyw jako główny składnik programowy.
10
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 36-38
PL Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych jest dyscypliną nauki zyskującą na znaczeniu we współczesnym świecie. Uczy ona cenić wartości dzieł sztuki ogrodowej minionych pokoleń, określa sposoby ochrony przed zniszczeniem, wskazuje środki dla zabezpieczenia dalszego ich trwania.
11
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 22-23
PL Założenie pałacowo-parkowe w Dobrzycy (woj. wielkopolskie) nalezy do najciekawszych w Polsce. Po latach zaniedbań, dzieki pracom konserwatorskim, odzyskuje swoją świetnośc i tak jak przed laty staje się ważnym ośrodkiem zycia kulturalnego regionu.
12
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 50-51
PL Od najdawniejszych czasów woda była niezbędnym elementem wyposażenia ogrodu w wymiarze praktycznym oraz symbolicznym . zarówno w założeniach prywatnych, jak i tych stanowiących uzupełnienie miejsc kultu religijnego. W kolejnych epokach elementy wodne przybierały rozmaitą formę.
13
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 4 34-36
PL W niewielkim miasteczku Merano w północnych Włoszech, znanym z dużej ilości parków i ogrodów, przy sredniowiecznym zamku Trautmannsdorf znajduje sie niezwykły ogród. Wprowadzono w nim nowoczesne rozwiązania, które jednoczesnie odnosza sie do historycznych stylów ogrodowych.
14
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 10 46-47
PL Place zabaw zazwyczaj rozbrzmiewają gwarem i śmiechem. Współcześnie to powszechny element wyposażenia miast czy parków miejskich. Jednak niewielu wie, że jeszcze do niedawna (w nie tak odległych epokach) zamiast dzieci w miejscach przeznaczonych do zabawy zobaczylibyśmy tylko dorosłych, huśtających [...]
15
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 7-8 24-25
PL Opole warto odwiedzić, nie tylko ze względu na słynne wydarzenia muzyczne, ale także z uwagi na malowniczą okolicę i pobliską miejscowość Pokój, w której znajduje się jeden z największych parków na terenie Polski.
16
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 20-22
PL Aleje stanowią taką formę kształtowania zieleni, która towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Rzędowy układ zadrzewień spotykany był zarówno w ogrodach europejskich, jak i na kontynencie azjatyckim już w starożytności. W rozwoju sztuki ogrodowej towarzyszył wszystkim kolejnym epokom.
17
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 6 16-17
PL Historyczne parki uzdrowiskowe tworzą charakterystyczną atmosferę, kształtowaną m.in. przez szatę Roślinną. Podczas rewaloryzacji tych miejsc stosuje się gatunki właściwe dla epoki, planisty i miejsca realizacji.
18
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Cmentarze stanowią specyficzną grupę założeń ogrodowych, których celem jest zachowanie i przywoływanie pamięci. Kształtowane w różnych epokach, w różnych rejonach i pod wpływem różnych kultur stanowią zawsze ważny, łatwo rozpoznawalny element krajobrazu, podkreślający odrębność i wyjątkowość miejsca[...]
EN Cemeteries are a specific group of garden complexes, whose purpose is to preserve and recall memory. Formed in different epochs, in different regions and under the influence of different cultures are always important, easily recognizable element of the landscape, emphasizing the separateness and uni[...]
19
100%
Zieleń Miejska
2014 Nr 2 16--17
PL Między rzeką Ischl a zalesionymi zboczami góry Jainzen, na łagodnie wznoszącym się terenie, znajduje się wspaniały park krajobrazowy, zaprojektowany dla cesarza Franciszka Józefa w połowie XIX w. Ten park to arcydzieło wyidealizowanej natury ze wspaniałymi dzikimi górami, stanowiącymi tło dla tej wy[...]
20
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 22--23
PL W południowych Czechach, w pobliżu granicy z Austrią, znajduje się kraj południowoczeski. To niezwykły region o wyjątkowych walorach krajobrazowych, wspaniałej historii i atrakcyjnych zabytkach. Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należy Czeski Krumlov, niewielkie miasteczko położone nad brzeg[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last