Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 253--256
EN Results of infrared research conducted on a photovoltaic system which works in an on-grid mode for over a year are presented in the article. The installation described is regularly shadowed by a cooling system. Thermograms of photovoltaic modules in strong and light shadow were conducted. These imag[...]
2
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 19--28
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Wykonane prace dotyczą układu helioenergetycznego koncentrującego promieniowanie słoneczne i składającego się z dwóch el[...]
EN This article presents the results of computer simulations performed on the Department of Sustainable Energy in the Faculty of Energy and Fuels in The University of Science and Technology in Krakow. Results concern the Helios energy system that concentrates solar radiation. The installation consist o[...]
3
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2013 nr 1-4 59--64
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań parametrów skoncentrowanego światła transmitowanego przy użyciu światłowodów. Koncentracja została osiągnięta za pomocą zwierciadlanego koncentratora promieniowania słonecznego. Przedstawiono wpływ pracy układu śledzącego położenie słońca na ilość transmit[...]
4
80%
Instal
2014 nr 10 6--9
PL W artykule przedstawiono wyniki badań opisujące pracę wybranego polikrystalicznego krzemowego modułu fotowoltaicznego oświetlanego skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (SPS). Celem zastosowania SPS jest zwiększenie wydajności modułów PV w stosunku do modułów o takiej samej aperturze pracującyc[...]
EN In the paper results of investigation of a selected polycrystalline silicon solar cell in concentrated solar radiation (CSR) are described. The aim of CSR usage is increase of PV modules energy efficiency comparing PV modules with the same aperture working in nonconcentrated solar radiation. A speci[...]
5
71%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2071-2076
PL Przedstawiono możliwości pozyskiwania ciepła z biomasy oraz jego wykorzystania na przykładzie układu wytwarzania energii elektrycznej w zmodyfikowanym organicznym cyklu Rankine’a (ORC). Jednostką, w której dokonywano konwersji energii chemicznej paliwa był kocioł o mocy 180 kW, zasilany paliwem stał[...]
EN A review, with 9 refs., of biomass-fired boilers used for heat prodn. Computational fluid dynamics model was used for optimization of the boiler operation.
6
61%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 30-32
PL W niniejszym artykule rozważono możliwość praktycznego zastosowania zwierciadła parabolicznego jako koncentratora promieniowania słonecznego. Wykonano wiele prób z wykorzystaniem różnych form konwersji energii: topienie metali, silnik cieplny, fotowoltaika i naturalne światło. Pokazano, że taki ukła[...]
EN The possibility of use of parabolic mirror as a solar radiation concentrator was considered. A series of tests illustrating various forms of energy conversion have been performed: melting of metals, a heat engine, photovoltaic and daylight transmission. It was concluded that proposed device can be u[...]
7
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 71--80
PL W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój systemów grzewczych opartych na różnorodnych rozwiązaniach technicznych (paliwa, układach wytwarzania i oddawania ciepła, systemy sterowania). Systemy te jednak nie wyparły tradycyjnych urządzeń grzewczych, których historia sięga czasów Imperium Rzyms[...]
EN In recent years one can see rapid development of heating systems based on a variety of fuels, different production systems and heat transmission and control systems. These systems, however, have not supplanted the traditional heating devices, represented by stoves, fireplaces, or combinations thereo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last