Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 80-82
PL W artykule przeanalizowano podstawowe różnice pomiędzy typowymi kondensacyjnymi i niekondensacyjnymi kotłami. Przedstawiono oryginalną instalację składającą się z kondensacyjnego kotła wyposażonego w punkty pomiarowe do analizy jego pracy. Omówiono budowę urządzenia do pomiaru kondensatu. Pokazano i[...]
EN The basic differences between typical non-condensing and condensing boilers have been presented. An original installation of the condensing boiler equipped with measuring points for analysis of boiler work has been described. The design of an equipment for the measurement of condensate has been pres[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The scheme of experimental station for testing solar collectors and heat pumps has been presented in this paper. The essence of operation of control-measuring system based on PC computer and GNU-Linux system has been described. The results of the experimentak measurements have been shown.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The original, based on PCL 818L card, on-line variables recording system at experimental Solahart's flate plate solar collectors instalation is presented. Steering of solar instalation acing in natural or forced flow is available by this control unit too. There are shown example results of measureme[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 5-9
PL Opracowano i zamontowano oryginalny system pomiaru i rejestracji szeregu parametrów takich jak temperatury, natężenia przepływu, energia, przy użyciu komputera PC i kart sterujących dla instalacji z kolektorami słonecznymi. Do rejestracji, gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych, a także ster[...]
EN A novel system for measuring and recording of such parameters as temperature and flow rate using the PC and control cards in the installation with solar cells has been designed and mounted. An original computer programme based on the GNU/Linux system and used for recording, acquisition and processin[...]
5
80%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono oryginalną instalację do centralnego ogrzewania i produkcji CWU. System opiera się na trzech niezależnych źródłach ciepła i jest wykorzystywany zarówno w celach naukowych, jak i użytkowych. Źródła ciepła są zintegrowane, lecz pracują niezależnie jako kolektory solarne, kominek z płaszc[...]
EN An original installation for house heating and warm water production has been presented. The system relies on three independent sources of heat, taken advantage of both for utilitarian and research purposes. Heat sources integrated together, but working independently, are as follows: solar collector[...]
6
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 6 16-20
PL Obliczono straty cieplne budynku mieszkalno-usługowego z wykorzystaniem dwóch metod: metody opartej na wyliczeniu współczynników przenikania ciepła z równań kryterialnych w inżynierii procesowej oraz metodą uproszczoną, proponowaną przez Polska Normę PN-B-02025 i PN EN 6946. Przeprowadzona analiza s[...]
EN The heat losses of a residential building were calculated using two methods, i.e. based on calculations of overall heat transfer coefficients from heat transport dimensionless equations and the simplified method proposed by the Polish Standard PN-B-02025 and PN EN 6946. A comparison of the results i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last