Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współcześnie powszechnym jest pogląd, że sukces firmy zależy od umiejętności pozyskania, rozwoju i wykorzystania potencjału intelektualnego, a wiedza staje się głównym zasobem ekonomicznym i najważniejszym - a nawet może jedynym - źródłem przewagi konkurencyjnej. Strategie firm stają się coraz częśc[...]
EN The aim of this paper is to present the concept of teleworking in orbital net structures. First, the authors define the concepts of organizational knowledge and information underlining their differences. Then the concept of teleworking is introduced as well as its origins, features and different way[...]
2
100%
Contemporary Trends in Geoscience
EN Goczałkowice reservoir is one of the main source of drinking water for Upper Silesia Region. In reference to Water Frame Directive matter since 2010 the strategic research project: „Integrated system supporting management and protection of dammed reservoir (ZiZoZap)”, which is being conducted on Goc[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 3 29--35
PL Tereny po zakończonej eksploatacji odkrywkowej należy prawidłowo zagospodarować i przywrócić środowisku. Na przykładzie regionu krakowskiego można stwierdzić, że odkrywki i tereny poeksploatacyjne kruszyw naturalnych, takich jak piasek i żwir, nie są złem koniecznym, ponieważ odpowiednio zrekultywow[...]
EN Areas after opencast excavation must be properly developed and restored to the environment. On the example of the Cracow region it can be concluded that openpits and post-mining areas after extraction of natural aggregates such as sand and gravel are not a necessary evil, because after proper rehabi[...]
4
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Implementation of the Water Framework Directive (WFD) drew more attention to a problem of water quality and depended ecosystems. The strategic research project Integrated system supporting management and protection of dammed reservoir (ZiZoZap) which is being recently realized for Goczałkowice reser[...]
5
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Wykonanie modeli przepływu wód podziemnych powinno opierać się na skonstruowanym wcześniej wiarygodnym modelu konceptualnym, którego podstawowym elementem jest odpowiednio zinterpretowana i zgeneralizowana informacja o budowie geologicznej systemu hydrogeologicznego. Wiodące firmy opracowują nowocze[...]
EN The creation of groundwater flow models should be based on a reliable conceptual model. Its main element is interpreted and generalised information about geological structure of the flow system. Leading companies develop special programs used for preparation of conceptual models, and enable their im[...]
6
81%
Inżynieria Maszyn
PL Dla rozwiązania postawionych przez przemysł zadań technicznych coraz częściej wykorzystywane są metody szybkiego szybkie prototypowanie (RP), takie jak SLA, FDM, SLS, 3Dprinting, LOM. Technologie te znajdują coraz szersze zastosowanie do produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, t[...]
EN In recent years rapid manufacturing Technologies, such as SLA, FDM, SLS, 3D-Printing and LOM became popular for manufacturing prototypes for wide range of industry (especially for automotive, aircraft, domestic, telecommunication, precision mechanics, biomedical). In the paper selected RP methods ha[...]
7
81%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1064-1064
PL Możliwości procesu selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych do wytwarzania elementów maszyn oraz narzędzi. Proces realizowano na urządzeniu EOSINT M 250XT. Elementy o wymiarach większych od wymiarów komory roboczej spiekano w częściach, a następnie łączono spawaniem laserowym.
EN In the paper possibilities of the metal powders selective laser sintering to rapid manufacturing of functional prototypes and tools have been presented. The process is carried out one the EOSINT M 250XT system and laser welding machine LRS 160 (in case of sophisticated and bigger then SLS machine ch[...]
8
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN Connection of electrodischarge machining with ultrasonic assistance may cause a better result of machining mainly by increasing the machining efficiency and increasing surface quality because of improvement in erosion products transportation. In the paper the test stand for electrodischarge machinin[...]
9
71%
Mechanik
2016 R. 89, nr 5-6 548--549
PL Zaprezentowano wyniki badań związane z elektrochemicznym kalibrowaniem oraz obróbką kształtową otworów. Określono wpływ warunków obróbki na wydajność procesu oraz jakość powierzchni po obróbce elektrochemicznej długich otworów. Wyniki badań wykorzystano do opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnyc[...]
EN The paper presents results of experiments of electro-chemical calibrating and barrelling of long holes. During performed experiments, there was derived influence of process conditions and machining parameters on the machining process efficiency and surface quality of machined long holes. During manu[...]
10
71%
Mechanik
2017 R. 90, nr 12 1110--1112
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, wykonanych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, związanych z elektrochemicznym rozwiercaniem otworów. Na podstawie tych wyników zweryfikowano teoretyczne założenia dotyczące doboru warunków oraz parametrów procesu obró[...]
EN The paper presents results of experiments of electrochemical reaming of long holes. During performed experiments, there was verified the physico-mathematical model of the machining process used for initial selection of the range of technological parameters applied for the machining tests. There were[...]
11
71%
Archives of Foundry Engineering
EN High prices of tin and its limited resources, as well as several valuable properties characterising Cu-Sn alloys, cause searching for materials of similar or better properties at lower production costs. The influence of various nickel additions to CuSn10 casting bronze and to CuSn8 bronze of a decre[...]
12
61%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono badania procesu kształtowania elektrochemicznego stopu aluminium PA6. Zaprezentowano badania doświadczalne przeprowadzone w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na opracowanym i wykonanym w ramach projektu badawczego rozwojowego "Mikro i nanowygładzanie elektrochemiczne po[...]
EN In the paper investigation on alumina alloy PA6 electrochemical shaping has been presented. The research has been carried on in The Institute of Advanced Manufacturing Technology on the work stand designed and built within research developing project "Micro and nano electrochemical smoothing of flat[...]
13
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono badania przerobu pyłów stalowniczych w piecu obrotowym IMN Gliwice i w przemysłowej instalacji obrotowego pieca przemysłowego Bolesław Recycling. Testom poddano pyły stalownicze o różnej zawartości cynku (15,5; 14,10 i 32,8% mas.). Opracowano dwie wersje technologii różniące się rodza[...]
EN The trials were made in a pilot scale rotary furnace in the Institute of Nonferrous Metals in Gliwice and in an industrial rotary furnace owned by Bolesław Recycling S.A. Steelmaking dusts with various zinc contents (14.5, 24.1 and 32.8 wt. %) were used in the trials. Two variants of processing were[...]
14
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 8 351--361
PL BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na popr[...]
EN The paper presents results from the project conducted on the industrial scale. The objective of the study was to determine technological conditions of charge preparation with application of the new installation, and the its treatment in Waelz process. The conducted studies showed beneficial effect o[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Przeprowadzono analizę źródeł niedokładności procesu obróbki elektrochemicznej oraz badania w celu identyfikacji źródeł niedokładności obrabiarek do obróbki łopatek silników przepływowych w WSK Rzeszów. Badania wykazały, że istotną przyczyną obróbki jest niewystarczająca stabilizacja podstawowych wł[...]
EN The present identified the inaccuracy sources of electrochemical machining and machine tools applied for WSK Rzeszów turbine blades as insufficient stability of physical and chemical properties and pressure and temperature of the electrolyte. Drawing on the results obtained, electrolyte system was m[...]
16
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Znaczna część wyrobów wytwarzanych w Zakładzie Wyrobów Kutych w Hucie Ostrowiec SA ma bardzo złożoną technologię wytwarzania (walce, wały korbowe itp.). W celu obniżenia kosztów wytwarzania oraz sprostania wysokim wymaganiom jakościowym, stawianym przez odbiorców, opracowano System Doboru Technologi[...]
EN Considerable proportion of products manufactured by the Forged Products Department of Huta Ostrowiec SA is subjected to complex production cycles (rolling mill rolls, crankshafts etc.). In order to reduce manufacturing costs and to meet stringent quality specifications of the users a Technology Sele[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 46 (225) 199-205
PL Przedstawiono dwie nowe obrabiarki do elektrochemicznej obróbki łopatek silników lotniczych produkowanych w WSK RZESZÓW Scharakteryzowano również ich oryginalne urządzenia zasilająco-sterujące umożliwiające zastosowanie prądu impulsowego oraz system kontrolno pomiarowy wraz z stanowiskiem pomiarowym[...]
EN Accuracy of electrochemical machining of turbine blades depends on many factors: level of electrolyte properties, interelectrode voltage an velocity of electrode displacement stabilization, quality of control system, ridigity of machine tool body etc. In order to increase the accuracy of turbine bla[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last