Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2
63%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
3
51%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 2 403--412
EN In this work there are discussed the physical-mechanical properties of the glass CaO–SiO2–P2O5–Na2O system (FB3) assigned for the glass composite matrix system using the following research methods: spectral chemical analysis (XRF), SBET specific surface area analysis, XRD investigation, observation [...]
4
51%
Mechanik
2012 R. 85, nr 10 858-861
PL Przedstawiono opracowane ostatnio w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania bezkorpusowe ściernice 14A8Q do przecinania, diamentowe i z regularnego azotku boru, ze spoiwem metalowym. Ściernice te stanowią uzupełnienie asortymentu dotychczas wykonywanych ściernic bezkorpusowych 14A8Q z mate[...]
EN At the Institute of Advanced Manufacturing Technology were presented recently developed grinding wheels of 14A8Q type with metal bonded diamond or cubic boron nitride grains, assigned for cutting process. These wheels complement the existing range of the 14A8Q without body wheels of resin bonded sup[...]
5
51%
Mechanik
PL Na podstawie prowadzonych w IZTW badań nad szlifowaniem płytek okrągłych z materiałów kompozytowych wykonanych z PCBN i PCD omówiono ogólne zalecenia dotyczące właściwego doboru ściernic oraz parametrów obróbki.
EN General recommendations for effective selection of the grinding wheel binder material and for effective grinding parameters are presented with reference to the tests carried out on the round plates made from PCBN and PCD composite materials in the Institute for Advanced Production Processes.
6
51%
Mechanik
PL Przedstawiono prowadzone w IZTW badania wykończeniowej obróbki ściernej stopów Inconel 100 (ściernicami z cBN) i CPW 41 (ściernicami diamentowymi) z użyciem ściernic o spoiwie ceramicznym, żywicznym i galwanicznym. Podano wyniki pomiarów 2D powierzchni próbek po szlifowaniu, w zależności od charakte[...]
EN The research tests of abrasive finishing of Inconel 100 (with cBN grinding wheels) and CPW 41 (with diamond grinding wheels) alloys, carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW), were presented. The tests were carried out with use of the CBN and diamond grinding wheels wi[...]
7
51%
Optica Applicata
EN Advances in biomedical materials now make it possible to grow constructs outside the body and to use them for repairing tissues. The following properties of artificial bone replacement materials are important: the mechanical ones and the bioactivity. Composite materials are designed to provide a com[...]
8
51%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 12 28-31
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych ściernic z regularnego azotku boru domieszkowanych korundem sferycznym. Głównym celem badań doświadczalnych procesu szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych narzędziami ściernymi z CBN domieszkowanych korundem sferycznym było określenie wp[...]
EN There was presented operating test results of cubic CBN abrasives with addition of spherical corundum. The main goal of experimental tests of grinding process of cylindrical inner surfaces using CBN grinding wheels was determination how spherical corundum concentration impact on investigated process[...]
9
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych procesu szlifowania otworów. Szlifowanie prowadzono z użyciem nowo opracowanego narzędzia ściernego z regularnego azotku boru ze zredukowanym udziałem spoiwa i wypełniaczem z mikrokrystalicznego korundu sferycznego. Ocenie poddano właściwości sk[...]
EN The paper presents the result of an investigation of a grinding process of holes. The grinding process was achieved with use of new high porosity CBN grinding tools made of microcrystalline bubbles of oxide alumina. It investigated their cutting/machining properties and the course of the process of [...]
10
51%
Optica Applicata
EN The results of physicochemical and mechanical investigations into the properties of the boron– alumina–silicate glass system, designed for cBN tools with additions of submicrocrystalline sintered alumina (cubitron), have been presented. Four glasses, obtained by the fritting method were investigated[...]
11
51%
Mechanik
2015 R. 88, nr 2CD 259--267
PL W artykule przeanalizowano wpływ parametrów i warunków obróbki szlifowaniem ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym (Ba23 bis, W1) na strukturę geometryczną powierzchni węglików spiekanych H10S oraz kompozytów (BNDCC). Topografię powierzchni obrabianej określono poprzez parametry wysokościow[...]
EN The paper presents analysis of influence of parameters and conditions of grinding process using diamond grinding wheels with ceramic bond (Ba23 bis, W1) on the geometrical structure and quality of machined cemented carbides (H10S) and composite materials (BNDCC). During performed analyses there was [...]
12
51%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7 502--505
PL Przedstawiono wyniki badań procesu szlifowania próbek kompozytowych z BNDCC ściernicami diamentowymi z nowo opracowanymi spoiwami o zróżnicowanej granulacji ziarna diamentowego (D46 45÷38 μm, D25 30÷20 μm) i jego podwyższonej koncentracji (C 125). Obliczono wydajność ubytkową procesu, właściwą wydaj[...]
EN The paper presents effects of grinding the BNDCC composite workpieces by means of recently developed diamond grinding wheels. The wheels used during the tests had the grain size significantly varying: D46 45 38 um and D25 30+20 um, with the concentration elevated up to Cf 25. The bonding phase was a[...]
13
51%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN The research tests of abrasive finishing of Inconel 100 and CPW 41 alloys carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IOS), with the superhard grinding wheels with the vitrified, resinous and galvanic bonds, were discussed. The research tests of grinding of Inconel 100 (with t[...]
14
51%
Optica Applicata
EN Presents the results of investigation on the physicochemical properties of the lead-zinc-boron system intended for use as vitrified bonds for cubic boron nitride (cBN) tools in which the glass of a sodium-aluminium-borosilicon system is applied as a modified filler. For investigation purposes the fo[...]
15
51%
Mechanik
2017 R. 90, nr 8-9 793--795
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych materiałów narzędziowych w procesie szlifowania materiałów kamieniarskich. Otrzymane spieki metaliczno-diamentowe homogenizowano w Speed-Mixerze i spiekano metodą SPS (spark plasma sintering). Materiał osnowy stanowiły proszki: brąz cynowy Cu-Sn[...]
EN This paper presents the tribological properties of the diamond-impregnated specimens in the grinding process of sandstone materials. Obtained metallic-diamond composites were homogenized in Speed Mixer and sintered by SPS (spark plasma sintering). The matrix was prepared from: Cu-Sn (NAM-40 80/20 co[...]
16
51%
Mechanik
2013 R. 86, nr 11 950--952
PL Przedstawiono wpływ domieszek modyfikujących wprowadzanych do spoiw metalowych, żywicznych i ceramicznych na efektywność obróbki, trwałość ściernicy i uzyskanie powierzchni o jak najmniejszej chropowatości. Omówiono proces szlifowania wewnętrznych powierzchni walcowych stali żaroodpornej i żarowytrz[...]
EN Modifying extenders to metal, as well as resinous or vitrified bonds are all of material influence on the machining effectiveness, grinding wheel lifespan and desired minimum of surface roughness. Described is the internal grinding operation of the heat-resisting H23N18 steel grade by means of 1A1 s[...]
17
51%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule omówiono badania, prowadzone w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, wykończeniowej obróbki ściernej stopów Inconel 100 i CPW 41 supertwardymi ściernicami ze spoiwem ceramicznym, żywicznym i galwanicznym. Przedstawiono przebieg szlifowania Ineonelu 100 (ściernicami z cBN) ora[...]
18
51%
Optica Applicata
EN The results of physicochemical and mechanical investigations into the properties of bubble alumina (BA) and magnesium aluminosilicate (MA) addition to abrasive masses designed for cubic boron nitride (cBN) tools have been presented. Two kinds of addition were investigated by the following experiment[...]
19
45%
Mechanik
2016 R. 89, nr 5-6 540--541
PL Większość implantów metalowych i ceramicznych (np. implanty stomatologiczne, wszczepy otolaryngologiczne) można wykonać techniką SLS przy odpowiednim doborze materiałów i parametrów technologicznych procesu. Należy zwrócić uwagę na warunki wstępne procesu, takie jak: skład chemiczny proszku, rozkład[...]
EN Most of the metal and ceramic implants (eg. dental im-plants, ENT implants) can be performed by SLS technique with a proper initial materials and technological process parameters. Attention should be drawn to the process prerequisites like chemical composition of powder, particle size distribution a[...]
20
45%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1196--1197
PL Selektywne spiekanie laserowe (SLS) jest obiecującą, nowoczesną techniką otrzymywania materiałów o skomplikowanych kształtach w jednej operacji technologicznej, bez wprowadzania dodatkowego oprzyrządowania. Technika ta pozwala na wytwarzanie implantów ceramicznych o zaprogramowanej dużej porowatości[...]
EN Selective laser sintering (SLS) is a promising technique for modern materials preparation of complex shapes in one operation without any additional equipment. This technique allows production of ceramic implants at a preset porosity. Performed researches aimed at describing the effect of operating p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last