Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 76 93--98
PL Celem niniejszego artykułu jest najpierw określenie naprężenia spawanego węzła z zimną obejmą, z zastosowaniem kohezyjnych elementów skończonych dla oddzielnych wariantów geometrycznych rurociągu obciążonego wewnętrznym podciśnieniem. Następnie symulowany jest proces oderwania polimeru od powierzchn[...]
EN The aim of this paper is first to determine the state of stress of the welded node in the cold sleeve for different geometrical variants of the pipeline loaded with inner pressure. Next is simulated the process of polymer separation from the pipeline surface and sleeve with the usage of cohesive fin[...]
2
80%
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
2012 nr 6 11--18
EN The goal of this paper is to present the numerical results of elastic damage of thin unidirectional fiber-reinforced composite plates. The numerical implementation uses a layered shell finite element based on the Kirchhoff plate theory. Newton-Raphson method is used to solve the system of nonl[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 84 131--138
PL Przedstawiony artykuł jest poświęcony rozwiązaniu problemu styku tocznego. W MES programie Abaqus został skonstruowany model wirtualny. Następnie dla modelu zastosowano warunki graniczne i siłę styczną. Wyniki uzyskane na podstawie symulacji zostały porównane z analizą doświadczalną problemu, którą [...]
EN The presented paper deals with the solution of rolling contact problem. A virtual model was created in Abaqus FEA software. The boundary conditions and contact forces were subsequently added. The results obtained after the simulation were compared with data obtained by experimental measurements, whi[...]
4
80%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.1 198--203
PL W pracy badano współczynnik intensywności naprężeń i współczynnik intensywności przemieszczeń elektrycznych dla pękania w przewodzących i nieprzewodzących materiałach piezoelektrycznych. Analizowano problemy zmiennego, dynamicznego pękania. Sprzężone równania różniczkowe cząstkowe dla naprężeń, pola[...]
EN The stress intensity factor and electric displacement intensity factor for cracks in conducting and non-conducting piezoelectric materials is investigated. Transient dynamic crack problems are analyzed. The coupled governing partial differential equations (PDE) for stresses, electric displacement fi[...]
5
80%
Machine Dynamics Problems
EN The composites reinforced by rigid particles improve considerably many properties of matrix materials, they poses higher stiffness, strength, better wear resistance, superior electrical properties. The fibers are supposed to be much stiffer than the matrix and their diameter can be much smaller than[...]
6
80%
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 23-29
EN The goal of this paper is to present the numerical results of elastic damage of thin unidirectional fiber-reinforced composite plates. The numerical implementation uses a layered shell finite element based on the Kirchhoff plate theory. Newton-Raphson method is used to solve the system of nonlinear [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last