Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 3 (62) 74--80
PL Badano eksperymentalnie dynamiczną absorpcję wody przez tkaniny frotowe. Badano 216 próbek tkanin o różnej konstrukcji. Wykazano, że około 26% do 40% wody jest absorbowane przez pierwsze 10 sekund, w zależności od konstrukcji tkaniny. Podczas 30 sekund absorpcja wody przekracza 59%, a podczas 100 se[...]
EN Dynamic water absorption properties of terry fabrics were investigated experimentally using 216 various terry fabric samples of different construction. It is shown that around 26% to 40% of water is absorbed during the first 10 seconds, depending on the fabric construction; the percentage of water a[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 59--63
PL Przeprowadzono eksperymentalne badania dla określenia statystycznej absorpcji wody tkanin frotowych. Przebadano 216 próbek tkanin, tkanych przy 6 gęstościach osnowy, 4 gęstościach wątku, 4 wysokościach okrywy i 3 różnych typach przędzy. Okazało się, że tkaniny frotowe, produkowane z podwójnie nitkow[...]
EN We carried out an experimental investigation to determine the static water absorption properties of terry fabrics. We tested 216 terry fabric samples, woven using 6 warp densities, 4 weft densities, 3 pile height and 3 different yarn types. It is shown that terry fabrics produced with two-ply ring-c[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 3 (105) 109--115
PL Badano materiały kompozytowe uzyskane z hybrydowych tkanin węglowych i węglowo-aramidowych o różnej konstrukcji. Tkaniny wyprodukowane zostały przy zastosowaniu jednakowych przędz i tych samych warunków produkcji. Badano wpływ zastosowanych tkanin na zachowanie się kompozytów podczas obciążeń realiz[...]
EN In the current study, the low-velocity impact behaviour of composite materials obtained from carbon and carbon-aramid hybrid woven fabrics of different constructions, produced from the same yarn and under the same production conditions, was determined, and the effects of the weaving structure and hy[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 3 (111) 97--105
PL Powszechną metodą produkcji kompozytów dla zastosowań balistycznych jest użycie jako wzmocnienia włókien aramidowych oraz włókien polietylenowych o super wysokim ciężarze cząsteczkowym i różnych materiałach matrycy. Materiały kompozytowe stosowane w tego typu rozwiązaniach, specjalnie te stosowane j[...]
EN The most popular method to produce composites for ballistic applications is to use aramid and ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers as reinforcement materials in different matrices. The composite materials used in this type of application, especially those used as armoring materia[...]
5
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 4 (118) 98--104
PL Badano i porównywano mechaniczne właściwości tkanin z lnu i juty. Badano właściwości zarówno przędz jak i wykonanych z nich tkanin. Brano pod uwagę strukturę tkanin, fizyczne właściwości przędz, przekroje włókien i molekularną strukturę włókien. Stosowano metodę FTIR i analizy TGA. Porównywano wytrz[...]
EN The mechanical properties of flax and jute woven fabrics were investigated and compared with each other. Mechanical properties of the yarns and fabrics were characterised and compared for each scale. The fabric structure, yarn physical properties, fibre cross-section, and fibre molecular structure p[...]
6
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 2 (50) 20--25
PL Artykuł opisuje badania parametrów tkanin frotowych z punktu widzenia warunków tkania. Przeprowadzono badania 72 różnych tkanin frotowych, specjalnie wyprodukowanych w tym celu. Stwierdzono, że skurcz podczas tkania wynosił od 1,5% do 2,0% zarówno w kierunku osnowy jak i wątku, podczas gdy po praniu[...]
EN This paper aims at introducing an approach for determining the constructional parameters of a terry fabric for weaving. Experimental work has been conducted with 72 different terry fabric samples designed and produced for this purpose. The weaving contractions of the terry fabrics are found to ch[...]
7
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 4 (52) 78--83
PL Opracowano modele mechanizmu napędu nicielnic, napędzanych przez mechanizm rotacyjny, korbowy i krzywkowy. Uzyskano wykresy ruchu nicielnic w funkcji czasu i porównano je między sobą. Wykazano, że większe maksimum prędkości i przyspieszenia nicielnic, jak również dłuższe przerwy sterowania nicielnic[...]
EN Mechanism models are introduced for rotary dobby, crank & cam shedding motions. Equations governing heald frame motion are derived. Heald frame motion curves are obtained and compared with each other. It is shown that higher heald frame maximum velocity & maximum acceleration, as well as a longer[...]
8
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The binary and ternary complex formations of poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) (PMVEMA) with copper ions and with bovine serum albumin (BSA) in the presence of copper ions in phosphate buffer solution at pH = 7 were examined by the techniques of UV-visible, fluorescence, dynamic light sca[...]
9
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 4 (118) 105--111
PL Badano wpływ obróbki alkalicznej na mechaniczne właściwości tkanin bawełnianych wzmacniających kompozyty epoksydowe. Stosowano jednogodzinną obróbkę tkanin bawełnianych przy stosowaniu trzech różnych stężeń NaOH. Stwierdzono, że tkaniny poddane działaniu 1% NaOH wykazują najlepsze właściwości biorąc[...]
EN A study on the effect of alkaline treatment on the mechanical properties of cotton fabric reinforced epoxy composites is presented in this paper. One hour treatment of cotton fabric was performed using three different concentrations of sodium hydroxide (NaOH) solution. 1% NaOH treated fabric reinfor[...]
10
39%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 1 (127) 46--52
PL Przeprowadzone badania koncentrowały się na wykorzystaniu odpadów włókienniczych (bawełna i juta) oraz wyrobów z włókien szklanych do rozwoju kompozytów hybrydowych. Otrzymane kompozyty poddano ocenie przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a także zbadano ich właściwości mechaniczne[...]
EN The current study focused on the use of textile industry waste (cotton and jute) and glass fabric for the development of hybrid composites. Composites were fabricated using either a single reinforcement or different fractions of cotton, jute and glass fabric. A good fibre-matrix interface was observ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last