Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL Celem prowadzonych badań była analiza zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego na terenach o różnym nasileniu antropopresji, obejmujących aglomerację miejską i jej okolice. Materiałem badań było powietrze atmosferyczne miasta Lublina i jego okolic. Wytypowane stanowiska badawcze miały związ[...]
EN Atmospheric air pollution with dust in the urban agglomeration of Lublin and its surroundings. The conducted research was aimed at analyzing the dust pollutants of the atmospheric air in areas under different anthropopressure including an urban agglomeration and its surroundings. The material for st[...]
2
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 567-572
3
80%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 2 111--116
PL Otrzymywanie nanosrebra przeprowadzone zostało na drodzejednoetapowej redukcji chemicznej. Jako środek redukujący jonysrebra i stabilizujący nanocząstki zastosowano odpowiednio kwasaskorbinowy i żelatynę. Otrzymano zawiesinę nanosrebra charakteryzującąsię monomodalnym rozkładem wielkości cząstek i ś[...]
EN Nanosilver synthesis was carried out by a one-step chemicalreduction. Ascorbic acid and gelatin were used as reducing agentof silver ions and stabilizing factor of nanoparticles. Obtainednanosilver suspensions were characterized by monomodalparticle size distribution with their average size of 5–125[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 574-578
5
80%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 958-960
6
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 929-936
7
80%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 936--940
8
80%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 833-836
9
71%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1965--1969
PL Lotne związki organiczne zawarte w powietrzu oczyszczalni ścieków filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10-21°C. Średnia sprawność biofiltracji przekraczała 50%. Na efektywność oczyszczania wpływał jedynie odczyn złoża.
EN Contents of volatile org. compds. in untreated air (inlet to waste treatment plant) as well as after filtration on a bed (mixt. of oak chips, biomass and shredded bark) at air temps. from - 2°C to 27°C, bed temps. 10-21°C, bed humidity 75.1-88.8% and pH 4.4-6.7 were detd. chromatog. in accordance wi[...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania preparatów nanosrebra jako środków dezynfekujących w technologii inkubacji zarodków kurzych i hodowli drobiu.
EN The paper relates the use of nanosilver disinfectants agents in the technology of the incubation of chicken foetuses and poultry farming.
11
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1014--1017
12
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 736-739
13
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 706-709
14
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 6 977-981
PL Zawierające związki siarki powietrze z oczyszczalni ścieków zwilżano do wilgotności 95% w temp. od -2°C do 27°C i filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10–21°C. Sprawność dezodoryzacji powietrza wzrastała wraz ze wzrostem temperatury powietrza wlotowego i złoża. Odczyn i [...]
EN S compds.-contg. air from a wastewater treatment plant was wetted to the humidity of 95% at -2°C to 27°C and filtered through oak chip, biomass and bark beds at 10–21°C. The efficiency of the air deodorization increased with the increasing the inlet air and biofilter temps. Neither pH nor moisture c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last