Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 182-186
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości Ti3Al, przede wszystkim zwiększenia odporności materiału na kruche pękanie poprzez wprowadzenie do osnowy cząstek ceramicznych tetragonalnego tlenku cyrkonu (TZ-3Y). Technologia kompozytów Ti3Al-ZrO2 składała się z następujących operacji: miesza[...]
EN The study is concerned with the modification of the properties of Ti3Al, in particular aimed at improving the fracture toughness of this material, by introducing ceramic particles of the tetragonal zirconium oxide (TZ.-3Y) into its matrix. The technological operations involved in the production of t[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy porównano wyniki badań nad modyfikacją właściwości Ti3Al oraz TiAl cząstkami tetragonalnego tlenku cyrkonu (TZ-3Y). Celem badań było zwiększenie odporności na kruche pękanie spieków faz międzymetalicznych. Z surowców wyjściowych tj. proszków Ti3Al, TiAl, ZrO2 (TZ-3Y) otrzymano w wyniku spiek[...]
EN The study is compare with the modification of the properties of Ti3Al and TiAl by introducing ceramic particles of the tetragonal zirconium oxide (TZ-3Y). The aim of investigation was the enlargement fracture toughness sintered intermetallic phases. With the starting powders Ti3Al, TiAl, ZrO2 (TZ-3Y[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 5 823-828
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości TiAl, przede wszystkim zwiększeniem odporności materiału na kruche pękanie poprzez wprowadzenie do osnowy cząstek ceramicznych tetragonalnego tlenku cyrkonu (TZ-3Y). Technika wytwarzania materiałów kompozytowych TiAl + x% ZrO2 obejmuje: [...]
EN The study is concerned with the modification of the properties of TiAl, in particular aimed at improving the fracture toughness of this material, by introducing ceramic particles of the tetragonal zirconium oxide (TZ-3Y) into its matrix. The technological operations involved in the production of the[...]
4
80%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 1 35-43
PL Technologia ceramicznych barier termicznych (TBC) oparta jest głównie na materiałach z jedną barierą termiczną w postaci 7YSZ. Wysoka zawartość Y2O3 zapewnia wysoką stabilność fazową tworzywa YSZ. Niemniej poszukiwania alternatywnych materiałów na TBC prowadzone są najczęściej w kierunku modyfikacji[...]
EN Thermal barrier ceramics (TBCs) has chiefly been produced in the 7YSZ form with the single thermal barrier. The high content of Y2O3 in the YSZ materials ensures their good phase stability. Nevertheless, investigastions aimed at finding alternative TBC materials are most often directed towards the z[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów gradientowych A1203 + 6% obj. SiCw/.../ A1203 + 15% obj. SiCw/ oraz A1203 + 1% wag. Si3N4w/.../Al203 + 5% wag. Si3N4w/ ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią nanokrystalicznego diamnetu (NCD). Otrzymane kompozyty gradientowe charakteryzowały się podwyższony[...]
EN The paper presents the results of examinations of the gradient-type composites with the composition: Al203+6vol%SiCw/ .../Al203+15vol%SiCw, A1203 + 1% wt. Si3N4w/.../Al203 + 5%wt. Si3N4vv/ and surface - modified with nanocrystalline diamond (NCD). The gradient composites characterize increase mechan[...]
6
80%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości Al2O3, mającą na celu zwiększenie odporności materiału na kruche pękanie poprzez wprowadzenie do osnowy ceramicznych wiskersów węglika krzemu (ß-SiC). Technika wytwarzania materiałów kompozytowych Al2O3+x%wag.SiCw (x = O, 5,10,15, 20) obejmuje: [...]
EN The study is concerned with the modification of the properties of Al2O3, in particular aimed at improving the fracture toughness of this material, by introducing ceramic whiskers of the silicon carbide (ß-SIC) into its matrix. The technological operations involved in the production of the Al2O3+x%wt[...]
7
80%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją właściwości Al2O3, przede wszystkim zwiększenia odporności materiału na kruche pękanie poprzez wprowadzenie do osnowy ceramicznych wiskersów azotku krzemu ([alfa]-Si3N4). Proces wytwarzania materiałów kompozytowych Al2O3+x%mas.Si3N4w (x = 1, 2, 3, 4. 5) obe[...]
EN The study is concerned with the modification of the properties of Al2O3, in particular aimed at improving the fracture toughness of this material, by introducing ceramic whiskers of the silicon nitride ([alpha]-Si3N4) into its matrix. The technological operations involved in the production of the Al[...]
8
80%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 10 221-226
PL Przedstawiono wyniki modyfikacji fazy Ti3Al w celu poprawy odporności na pękanie oraz odporności na utlenianie w wysokich temperaturach, poprzez wprowadzenie do osnowy cząstek ceramicznych dwuborku tytanu (TiB2). Technologia otrzymania kompozytów Ti3Al-TiB2 składa się z operacji: mieszania proszków [...]
EN The study is concerned with improving the propertics of Ti3Al, in the first place the fracture toughness and resistance to oxidation at high temperatures, by introducing ceramic particles of titanium diboride (TiB2) into its matrix. The technology of the Ti3Al-TiB2 composites involves the following [...]
9
80%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 248-253
PL W pracy zbadano wpływ supertwardych warstw ceramicznych (węglowych i azotku boru), nanoszonych metodą plazmy impulsowej na płytki skrawające wykonane z kompozytów warstwowych NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%obj.Mo), na właściwości skrawnościowe tak syntetyzowanych płytek narzędziowych. Podłoża kompozytu wa[...]
EN The aim of the study was to examine how the cutting properties of tool blades are affected by super-hard ceramic (carbon and boron nitride) coatings produced by the impulse plasma method (PACVD). The cutting plates were made of layered NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%Mo composites produced by foil casting.[...]
10
71%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 3 252-257
PL Przedstawiono wyniki badań nad kompozytami ceramika korundowa-polimer bioresorbowalny, otrzymywanymi w wyniku infiltracji porowatej ceramiki prepolimerem, który krystalizowano, a następnie poddawano reakcji wydłużania makrocząsteczek wodą. Tak otrzymane kompozyty cechują się ponad 6-krotnie wyższą w[...]
EN During the past two decades significant advances have been made in the development of materials for biomedical applications. Deragadable polymeric biomaterials are preferred candidates for developing therapeutic devices such as temporary prostheses, three-dimensional porous structures as scaffolds f[...]
11
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca przedstawia wyniki badań nad syntezą kompozytów: NiAl-TiC otrzymanych na drodze syntezy mechanicznej i zagęszczania wybuchowego oraz NiAl-TiC, NiAl-TiN i NiAl-Al2O3 spiekanych impulsowo pod ciśnieniem normalnym. Kompozyty na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al otrzymano metodą proszk[...]
EN The study presents the results of experiments on the synthesis of the NiAl-TiC composites by mechanical synthesis followed by explosion consolidation and the NiAl-TiC, NiAl-TiN and NiAl-Al2O3 composites by sintering in a pulsed way under normal pressure. Composites with an intermetallic matrix of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last