Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1136--1139
PL W artykule przedstawiono zalety i ograniczenia metody predykcji procesów złożonych reprezentowanych przez szeregi czasowe, opartej na metodzie GMDH i korzystającej z właściwości funkcji wrażliwości. Użycie funkcji wrażliwości ma zapewnić zwiększenie precyzji predykcji w stosunku do metody podstawowe[...]
EN In this paper, there are presented the advantages and limitations of the prediction method of complex processes (presented in the form of the time series) which is based on the Russian researcher A. G. Ivakhnenko-GMDH method and uses the properties of the first and second-order sensitivity functions[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 688--691
PL Poniższy artykuł przedstawia wyniki eksperymentów dotyczących predykcji zachowania pewnego złożonego procesu zawierającego znaczne regularności, który modelowany jest za pomocą szeregu czasowego. W celu predykcji kolejnych wartości szeregu korzystam jedynie z niewielkiej ilości danych wejściowych st[...]
EN The paper presents the results of prediction experiments dealing with the behavior of a complex process containing significant regularity which is modeled by a given time series. In my research I use only a small amount of the input data in order to predict future states of the aforementioned time s[...]
3
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 1 107-19
EN In this article we will try to prove that the prediction of behaviour of complex objects belongs to that part of contemporary Informatics, which deals with intelligent data analysis on large datasets. We note that the methods based on the creation of extrapolation functions are shown to be most effe[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy wykorzystania funkcji czułości do konstrukcji matematycznych modeli złożonych procesów w celu dokonywania krótkoterminowej predykcji. Proces nazywamy złożonym, kiedy zmienne opisujące stany tego procesu w czasie są wzajemnie zależne. Modele złożonych procesów, które proponujemy są pr[...]
EN The paper deals with the use of sensitivity functions that allow us to develop mathematical models of complex processes using short-time experimental samples. The process is said to be complex if variables which describe the states of the process in time are interrelated. The models of complex proce[...]
5
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2010 nr 1 (22) 143-161
PL W niniejszym artykule dokonano próby, z punktu widzenia retrospekcji historycznej, przedstawienia korzeni problematyki badan systemów złożonych sztucznego pochodzenia i udowodnienia tezy o tym, e badania złoonych obiektów i systemów oparte na koncepcji tak zwanej symulacji indukcyjnej udostepniają b[...]
EN The complex system concept is discussed from a historical viewpoint. It is shown that the concept has an inter-disciplinary meaning and it is amenable to theoretical generalization on the systems analysis level. A possible definition of the complex system concept is presented as well as the conclusi[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 124--127
PL Poniższy artykuł omawia możliwość analizowania zachowania się złożonych procesów, sterowania nimi oraz ich prognostyki w przestrzeni stanów. Próbujemy wyrazić współczynniki równań stanów w przyrostach poprzez współczynniki cząstkowych modeli regresyjnych opartych na równaniach Kołmogorowa-Gabora zaw[...]
EN The paper deals with possibility of analyzing the behaviour of complex processes, controlling them and their prognosis in a state space. We express the coefficients of the state equations with increases in terms of the coefficients of the partial regression models based on the KolmogorovGabor equati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last