Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 125-130
PL Referat prezentuje nową architekturę elastycznego systemu sterowania przekształtników energoelektronicznych. Wykorzystano koncepcję podziału części sprzętowej na moduł jednostki centralnej (CPU) i kartę bazową. Elastyczność konfiguracji osiągnięto w wyniku zastosowania elementów DSP/CPLD/FPGA. Przed[...]
EN A new architecture of flexible control system for power converters is presented in the paper. The hardware part of the system is divided between the CPU module and baseboard. DSP/CPLD/FPGA components provide configuration with flexibility. Baseboard family dedicated for control of various power conv[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 367-373
PL W referacie przedstawiono nową, elastyczną architekturę systemu sterowania przekształtników energoelektronicznych. Zaproponowano koncepcję podziału części sprzętowej na zunifikowany moduł centralnej (CPU) i kartę bazową, dopasowującą strukturę systemu do potrzeb określonej aplikacji. Elastyczność ko[...]
EN The paper presents a new flexible architecture of an embedded control system for power electronics applications. The hardware part of the system is divided between a CPU module and a baseboard dedicated for target system arrangement, depending on application requirements. Flexibility of the configra[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Jednym z najważniejszych elementów wchodzących w skład współczesnych przekształtników energoelektronicznych jest system sterowania. Musi on spełniać wymagania sprzętowe stawiane przez określoną topologię przekształtnika oraz posiadać moc obliczeniową dostosowaną do implementowanego algorytmu sterowa[...]
EN One of the major part of any power converter is a control system. It must fulfil both requirements of power converter hardware topology and computing power necessary for control algorithm implementation. The development process of advanced control systems for power electronics is very time consuming[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 14 609-616
PL We współczesnych układach sterowania wykorzystywana jest powszechnie technika cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wraz ze wzrostem funkcjonalności i mocy obliczeniowej procesorów sygnałowych pojawiają się możliwości implementacji coraz bardziej złożonych algorytmów DSP (ang. Digital Signal Processing)[...]
EN Digital signal processing (DSP) technology is currently used as a standard in modem control systems. The paper presents basic features and parameters of modem digital signal processors dedicated for control applications espe-cially for rower supply and motion control equipment. OSP technology applic[...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawy koncepcyjne i ewolucję technologii RFID oraz jeden ze standardów tej technologii - MIFARE.
EN The paper presents basie ideas and evolution of RFID technology as well as MIFARE - an example standard for that technology.
6
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2001 Nr 17 37-43
PL Układy sterowania z wykorzystaniem procesorów sygnałowych (DSP) i złożonych programowalnych układów logicznych (CPLD/FPGA) znajdują coraz liczniejsze aplikacje w nowoczesnych urządzeniach energoelektronicznych i automatyce przemysłowej. Zaproponowana architektura elastycznego systemu sterowania DLH [...]
EN The flexible control system for power conversion and motion control equipment (DLH) is based on DSP and complex programmable logic (CPLD/FPGA) technology. The computational power of the DLH architecture meets in real time the requirements of modem control algorithms and strategies (e.g. fuzzy-logic,[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2006 Nr 22 31-36
PL Układy i systemy wykorzystujące technikę RFID (ang. Radio Frequency Identification) stanowią obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę elektroniki. Karty i etykiety radiowe znajdują zastosowania w przemyśle o coraz wyższym stopniu automatyzacji, jak również we współczesnych rozwiązaniach [...]
EN Dynamic growth has been currently observed in area of circiuts and systems based-on RFID (Radio Frequency Identification) technology. A wide range of RED tags, cards and labels have been successfully applied in automation-based industry and common life. The paper summarizes RFID basis and evolution.[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2005 nr 21 63-68
PL Nowoczesne kontrolery DSP składają się z procesorowego rdzenia (ang. core) wykorzystywanego w szeroko rozpowszechnionych rodzinach procesorów DSP oraz licznych bloków układów peryferyjnych (timery/liczniki, bloki PWM, przetworniki A/C i C/A, interfejsy komunikacyjne, inteligentne linie I/O). W refer[...]
EN The paper presents an architecture of žDLH micromodules family. The žDLH micromodules are dedicated for the basic DLH flexible control system support and for simple autonomous applications. Basic features of selected DSP controllers are summarized. The žDLH-F241 and žDLH-LF2403A micromodules are pre[...]
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono architekturę elastycznego systemu sterowania DLH, zaprojektowanego z wykorzystaniem układów DSP/FPGA. Obszar zastosowań systemu obejmuje układy sterowania przekształtników energoelektronicznych i inne aplikacje wymagające przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano now[...]
EN The paper introduces a flexible architecture of DSP/FPGA-based control system DLH. The system was designed for power electronic converters and other real-time signal processing applications. A new generation of 32-bit DSP controllers is presented. Basic features of the TMS320F28xx family are summari[...]
10
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano rozwijającą się obecnie bardzo dynamicznie grupę elementów mikroelektronicznych jakimi są kontrolery DSP. Zestawiono właściwości wybranych kontrolerów. Przedstawiono nową architekturę mikromodułów žDLH przeznaczonych do szybkiego projektowania układów sterowania z wykorzystaniem elastycznego[...]
EN In the last few years, digital signal processing technologies and DSP controllers were introduced into embedded control applications. Basic features of selected DSP controllers are summarized in the paper. A new idea of mDLH micromodules is presented. The proposed archiecture is dedicated for rapid [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 29-32
PL W referacie przedstawiono architektur. i aplikacje elastycznego systemu sterowania złożonego z rodziny modułow jednostek centralnych (CPU) i kart bazowych, przeznaczonych do rożnych konfiguracji przekszta.tnikow energoelektronicznych i grup zastosowań. W systemie wykorzystano typoszereg nowoczesnych[...]
EN An architecture and applications of novel flexible digital control system for power converters are presented in the paper. The hardware part of the system consists of CPU modules and baseboards dedicated for various configurations of power conwerters and application groups. The system is based on ad[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2012 Nr 31 201-206
PL W referacie przedstawiono koncepcję i aktualny stan realizacji rozwojowej architektury elastycznego systemu cyfrowego, przeznaczonego do programowo-sprzętowej implementacji modeli procesów dynamicznych pracujących w czasie rzeczywistym. Przedstawiono rozwiązania sprzętowe umożliwiające wykorzystanie[...]
EN The paper presents the idea and current development advancement of flexible digital system architecture. The system is dedicated for real-time implementation of dynamic processes. Hardware solutions for real-time power grids simulation and protection/control equipment testing are presented in detail[...]
13
100%
Nowa Elektrotechnika
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 222 163-175
PL Przedstawiono architekturę rodziny mikromodułów žDLH przeznaczonych do współpracy z elastycznym systemem sterowania DLH oraz prostych aplikacji autonomicznych. Omówiono własności wybranych kontrolerów DSP. Przedstawiono rozwiązania mikromodułów žDLH-F241, žDLH-C331, žDLH-LF2403A oraz podano przykład[...]
EN The paper presents an architecture of žDLH micromodules family. The žDLH micromodules are dedicated for the basic DLH flexible control system support and for simple autonomous applications. Basic features of selected DSP controllers are summarized. The žDLH-F241, žDLH-C331 and žDLH-LF2403A micromodu[...]
15
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 222 139-162
PL Przedstawiono architekturę elastycznego systemu sterowania DLH przeznaczonego do współczesnych urządzeń energoelektronicznych i pomiarowych. Omówiono własności nowych generacji procesorów DSP. Przedstawiono nowe rozwiązania szybkich modułów jednostek centralnych z procesorami sygnałowymi i układami [...]
EN The paper presents an overview of the flexible digital control system DLH. The system is dedicated for advanced power electronics and industrial measurement applications. The basic features of high-peformance 32-bit digital signal processors are summarized. New designs of fast CPU modules based on D[...]
16
88%
Nowa Elektrotechnika
17
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 233 95-107
PL Efektywne prowadzenie prac badawczych w dziedzinie elektrotechniki bardzo często wiąże się z koniecznością tworzenia unikalnych, rozbudowanych stanowisk eksperymentalnych. Platformy sprzętowe stosowane do tych celów powinny charakteryzować się dużą mocą obliczeniową i elastycznością, gdyż podczas ba[...]
EN R&D projects in electrotechnics are often required the arrangement of specialized and complex experimental setups. Hardware platforms dedicated for these purposes should provide high computing power and flexibility, because the configuration can be changed many times during research and development [...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 212-215
PL W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego symulatora układu kompensacji mocy biernej niskiego napięcia współpracującego z rzeczywistym regulatorem, jako przykład symulacji układów elektroenergetycznych z uwzględnieniem rzeczywistych charakterystyk regulatorów. W części pierwszej zaprezentowano mo[...]
EN This paper shows the conception of the digital simulator of reactive power compensation in low voltage power system which cooperates with the real power factor regulator. The first part of the paper presents the mathematical model of simulate system. The mathematical model was adapted to digital pla[...]
19
45%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 587--592
PL Artykuł porusza obecne problemy z zakresu sterowania silnikiem spalinowym. W algorytmach sterowników silnika spalinowego nie uwzględnia się w sposób bezpośredni przebiegu ciśnienia procesu spalania. Wykorzystywane obecnie metody pomiarowe opierają się głównie o pomiary ciśnienia z użyciem czujników [...]
EN The paper discusses current problems in the field of internal combustion engine control. The algorithms of the combustion engine control does not include directly the course of the pressure resulting from the combustion process. Currently used measurement methods are mainly based on pressure measure[...]
20
39%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy budowy stanowiska laboratoryjnego zaprojektowanego do badania kilku konfiguracji obwodu mocy przekształtnika matrycowego i sprawdzania różnych algorytmów sterowania tymi układami.
EN The article concerns of research laboratory station designed for examination of different topologies of Matrix Converter and anticipated to testing of different controlling algorithms.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last