Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 4 97--112
PL W artykule jest rozpatrywane zagadnienie optymalizacji struktury napędów z falownikiem napięcia przy uwzględnieniu ich oddziaływania na sieć zasilającą i innych ważnych wymagań. Podano wymogi normy, dotyczące dopuszczalnej emisji harmonicznych prądu do sieci. Ustalono przedziały mocy, w których są s[...]
EN In the paper the structure optimisation problem for voltage source inverter drives with consideration of its reaction on supply network and others important requirements is treated. The standards relating to the current harmonic emission into the network are given. There are determined the ranges of[...]
2
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4b 151-157
PL Przedstawiono zagadnienie dyskretnego modelowania napędu z elastycznym połączeniem silnika z obciążeniem, zawierającego w części sterującej regulator i obserwator stanu. Analizuje się dokładność modelowania i symulacji dla dużej i małej dynamiki napędu wyrażającej się częstotliwością rezonansową w c[...]
EN The problems of discrete modeling of the drive with elastic coupling the motor and load, containing the state controller and observer in the control structure. The accuracy of modeling and simulation is analyzed for high and low dynamic drive, i. e. for frequency of resonance in the mechanical part [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2004 Vol. 3, Nr 1 113-127
PL W artykule przedstawiono działanie obserwatora stanu i zakłócenia dla napędu z połączeniem sprężystym. Układ napędowy oparty jest na silniku synchronicznym o magnesach trwałych, sterowanym wektorowe. Część mechaniczną napędu sprowadzono do układu dwumasowego. Dokonano syntezy obserwatora wykorzystuj[...]
4
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2010 z. 175, t. 2 703-712
EN Nonverbal communication is one of the key issues in social robotics. This work presents an adaptation of a virtual agent gesture engine to a real social companion. The system performance is illustrated with an exemplary simulation. The solution quality is discussed.
5
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono możliwości polepszania dynamiki napędu z połączeniem sprężystym wałów silnika i obciążenia. Przedmiotem badań symulacyjnych był serwonapęd złożony z silnika synchronicznego o magnesach trwałych i tranzystorowego falownika napięcia o sterowaniu prądowym. Celem badań była opty[...]
EN This paper includes an approach to the control of electromechanical system containing the elasticity between motor and load shaft. The servo drive, equipped with a PM synchronous motor and a current controlled VS transistor inverter, was tested by the use of simulation model. Improving of damping pr[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem niniejszego referatu jest zaproponowanie algorytmu obliczania kinematyki odwrotnej manipulatora Irp-6 zamontowanego na torze jezdnym, który będzie pozwalał na rozwiązanie odwrotnego zadania kinematyki w całej przestrzeni roboczej, zarówno przy wartościach regularnych jak i osobliwych kinematy[...]
EN An extension to the explicit inverse kinwmatic problem solution for the Irp-6 robot manipulator mounted on a track is proposed. The extended solution allows to the solve inverse problem for this manipulator in a presence of singular configurations. The solution has been elaborated by the normal form[...]
7
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Przedstawiono analizę odkształcenia napięć w sieci elektroenergetycznej dużego zakładu przemysłowego z wieloma źródłami harmonicznymi. Analiza dotyczy wyjątkowo niekorzystnych warunków pracy węzła sieci i z tego powodu przeprowadzona jest obliczeniowo. Obliczenia oparto na jednofazowym schemacie zas[...]
EN In the paper the analysis of voltage distortion i the network of big industrial plant with many harmonic sources has been presented. The analysis contains the exceptionally unprofitable conditions of operation of the network nade and for that reason is made computationally. The calculations base on[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 53--58
PL Artykuł dotyczy tłumienia oscylacji spowodowanych przez elastyczne połączenie w układzie napędowym z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych o dużej dynamice, w strukturach z dodatkowymi sprzężeniami zwrotnymi od zmiennych stanu. Przeprowadzono porównawcze badania symulacyjne tych struktur. Ot[...]
EN The paper deals with oscilations damping caused through elastic joint in the high dynamics drive system using structures with additional feedback based on state variables. Permanent magnet synchronous motor (PMSM) is used in this drive. Comparative simulation studys of discussed structures were demo[...]
9
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Przedstawiono koncepcję i realizację nadawania raportów w postaci wiadomości SMS - z nadzorowanego procesu przez sterownik PLC i telefon komórkowy. Rolę sterownika PLC może pełnić także prosty mikrokontroler. To rozwiązanie może być korzystne w niektórych zastosowaniach, gdyż pozwala odłączać telefo[...]
EN In the paper the idea and realization of the reporting of a process using the cellular phone SMS and PLC or simply microcontroller, is presented. This solution can be used in some applications instead of the expensive professional system containing controller and GSM module. In the proposed reportin[...]
10
63%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN To apply a spinning hemisphere as a mobile robot drive is an unconventional idea. Equipping a mobile robot with two such hemispheres brings to life a device with absolutely novel properties. In this paper we derive kinematics models of a mobile robot with two driving hemispheres, analyse shortly the[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2016 z. 195, t. 1 103--114
PL Jednym z oryginalnych pomysłów napędu robotów mobilnych jest wykorzystanie do tego wirującej półsfery. Zastosowanie w napędzie robota dwóch takich półsfer daje obiekt o niezwykle ciekawych własnościach. W referacie przedstawiamy model kinematyki takiego układu, analizujemy jego zachowanie, proponuje[...]
EN The paper presents analysis of a two HOG wheel mobile robot. Capabilities of this drive are presented and discussed. Nonholonomic constraints and kinematics models are derived. Simplified model is proposed and its features are analysed. In addition, to present properties of the models, series of sim[...]
12
63%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2002 nr 1-2 2-5
13
63%
Studia z Automatyki i Informatyki
2005 T. 30 73--84
PL W artykule przedstawiono koncepcję, konstrukcję i wyniki badań wstępnych serwonapędu bezczujnikowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, zasilanym z falownika MSI. Sterowanie silnika jest wektorowe, a w układzie są mierzone tylko prądy silnika. Na ich podstawie, jak i na podstawie skład[...]
EN In the paper the conception, construction and result of the introductory investigation of the sensorless PMSM servodrive fed from PWM inverter are presented. The motor has vector control. Only motor current is measured in the system. The signals of the motor speed and position, needed in the control[...]
14
51%
Archives of Control Sciences
EN A mobile manipulator is a robotic system composed of a mobile platform and a manipulator mounted atop of the platform. From control theoretic viewpoint the kinematics of the mobile manipulator can be represented by means of a driftless control system with outputs. Assuming this kind of representatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last