Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Firma PGNiG UI rozpoczęła działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w roku 2007. W okresie 9 lat swojej działalności firma uczestniczyła w wierceniu kilku otworów poszukiwawczych, zagospodarowaniu odkrytych złóż oraz rozpoczęła produkcję węglowodorów. Niniejszy referat[...]
EN PGNiG Upstream International AS is a subsidiary of Polish Oil and Gas Company established in Norway in 2007. The company is responsible for both exploration and production of oil and gas on the NCS. Since 2007 PGNiG UI has participated in exploration drilling, in development of discovered fields and[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niniejszy referat stanowi kontynuację prezentacji przedstawianej na Konferencji Geopetrol 2010. Złoże Skarv, zlokalizowane na Szelfie Norweskim, weszło w fazę wiercenia otworów produkcyjnych w styczniu 2010 roku. W pierwszym etapie zaplanowano odwiercenie 17 odwiertów udostępniających ropę naftową i[...]
EN This paper is a continuation of presentation given at the Conference Geopetrol-2010. Skarv field, located on the Norwegian Continental Shelf passed into drilling of production wells in January 2010. Up to now five gas, two oil producers and one gas injector have been completed. Other nine wells are [...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niniejszyreferatprzedstawiakrótkącharakterystykęgeologiczno-złożowązłóż Skarv, Idun i Snadd odkrytych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których swoje udziały posiada Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Złoża te znajdują się obecnie w fazie rozwiercania i zagospodarowania. Produkcja rop[...]
EN PGNiG AS acquired 12% interest in the Skarv oil and gas field from ExxonMobil in 2007. The Skarv and Idun fields lie on a narrow fault-bounded terrace that forms part of the Donna Terrace in the Norwegian Sea. The fields contain hydrocarbons at three reservoir levels and the total recoverable resour[...]
4
63%
Przegląd Geologiczny
PL Eksploracja basenu lubelskiego doprowadziła do rozpoznania budowy geologicznej regionu i szczegółowego przebadania profilu geologicznego osadów paleozoicznych i mezozoicznych. Od roku 1956 wykonano ok. 240 głębokich wierceń i odkryto kilka złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W osadach dewońskich opr[...]
EN Exploration the Lublin Basin have contributed to the identification of the geological structure of the area and detailed investigation of the Palaeozoic and Mesozoic sedimentary column. Since 1956 to now approximately 240 deep wells have been drilled and several oil and gas fields have been discover[...]
5
45%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 422 51-61
PL Prace poszukiwawcze prowadzone w rejonie Basenu Lubelskiego miały za zadanie w głównej mierze rozpoznanie struktur z możliwą akumulacją węglowodorów w utworach Paleozoiku i Mezozoiku. Prowadzone prace poszukiwawcze nieprzerwanie od 1956 r. doprowadziły do odwiercenia w tym rejonie ok. 240 otworów i [...]
EN Exploration works carried out in the Lublin Basin have contributed to the identification of the geological structure of the area and detailed investigation of the Palaeozoic and Mesozoic sedimentary succession. From 1956 until now, approximately 240 deep boreholes have been drilled which discovered [...]
6
26%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 nr 466 389--417
PL Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własny[...]
EN Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed des[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last