Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas remontu lub modernizacji budynków zachodzi czasem potrzeba wymiany stropów lub stropodachów, których stan techniczny uniemożliwia ich dalszą bezpieczną eksploatację. Przy rozpiętościach podpór do 6,00 m dysponujemy kilkoma rodzajami stropów o zróżnicowanych parametrach techniczno-technologic[...]
EN The paper presents in situ research of typical rib-and-slab floor modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor od 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in genera[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 604-606
PL Przedstawiono przebieg oraz wyniki badań poligonowych zmodyfikowanego stropu gęstożebrowego Teriva II pod obciążeniem działającym długotrwale. Elementami nośnymi stropu były belki kratownicowe o częściowo sprężonych stopkach betonowych. Wykazano możliwość zastosowania tego rodzaju stropu zarówno w b[...]
EN The proceeding and results of testing ground investigation of modified close-ribbing floor Teriva II under long lasting loading are presented. The carrying members were frameworks with partially prestressed beam flanges. The possible using this type of floors in housing and also in case of floor spa[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Za sprawą gospodarki rynkowej pojawiła się w naszym kraju szeroka gama nowoczesnych materiałów budowlanych, co przyczyniło się do podniesienia walorów estetycznych i użytkowych wielu wznoszonych obiektów. Istnieje jednak nadal znacząca grupa drobnych inwestorów, zwłaszcza na terenach wiejskich, któr[...]
EN In paper the results of test on 8 walls and pillars made of sawdust concrete hollow bricks were presented. The height of them 2.6m was approximatelly equal to the height of masonery wall in ordinary flat. The cross section of three walls was 1.21x0.20m, the other five pillars had a cross section of [...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 214-217
PL Podano wyniki badań pasma stropu o rozpiętości 9,70 m i wysokości 340 mm, z belkami, których stopki sprężono dwoma splotami. Stwierdzono możliwość zastosowania tego rodzaju belek w stropach gęstożebrowych dużej rozpiętości.
EN The paper presents field testing of typical rib-and-slab floor, modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor of 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2008 Z. 57 8-20
PL W pracy przedstawiono badania elementów belkowych o rozpiętości 6,0 m i przekroju betonowym 300 X 390 mm. Belki byty wykonane z betonu o wytrzymałości 80 MPa. Jako zbrojenie zastosowano cięgna sprężające - sploty Y1860 S7 (technologia strunobetonowa), zbrojenie pasywne ze stali RB500W oraz profile s[...]
EN Results of investigations conducted on six prestressed beams, cross-section of 300x390 mm and 6,0 m span were presented. The beams made of 80 MPa concrete were prestressed and reinforced with passive bars and steel sections. For prestressing Y1860 S7 tendons were applied, passive reinforcement was m[...]
6
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 1 38-41
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 197-200
PL Podano uwagi praktyczne dotyczące technologii betonowania i pielęgnacji konstrukcji masywnych oraz problemów związanych z ciepłem hydratacji cementu. Zagadnienie to omówiono na przykładzie fundamentów o kubaturze od 150 do 7400 m3.
EN Practical remarks concerning concreting technology and curing of massive concrete foundation as well as problems connected with heat of cement hydratation are produced. The problem discussed, is illustrated by concrete foundations with cubatures from 150 up to 7400 cu.m.
8
61%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 31-33
PL Wpracy zaprezentowano właściwości cementu wieloskładnikowego CEM V/A 32,5R-LH oraz pokazano możliwość wykorzystania go w budowie obiektów masywnych. Przykładem realizacji było wykonanie fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże.
EN Hereby paper describes the properties of composite cement CEM V/A 32,5R-LH and demonstrates its application possibilities inmassive object constructions. The exemplary application was executed in the construction of the foundations of the cement mill of Górażdże Cement Plant.
9
51%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 4 56-61
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last