Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 191-197
EN The article discusses concepts of illuminating a residential building. The importance of computer visualizations for illumination is described. The effect of lighting equipment and illumination method on the final visual effects is analyzed. It was established that the final appearance of the illumi[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono koncepcje iluminacji obiektu mieszkalnego. Opisano znaczenie wizualizacji komputerowych w oświetleniu. Przeanalizowano wpływ zastosowanego sprzętu oświetleniowego oraz użytej metody iluminacji na efekty wizualne. Ustalono, że na końcowy obraz oświetlonego budynku największy [...]
EN Lighting equipment and chosen method of illumination shall affect the end result of illuminated building. Wide selection of lighting equipment enables to create many, various conceptions of illumination. It is stated, the opinion of end result of illuminated building is always a subjective opinion.
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 197-199
PL Ocena wpływu światła białego na warunki widzenia w oświetleniu zewnętrznym jest od wielu lat przedmiotem badań. Strumień świetlny lamp jest wyznaczany dla widzenia fotopowego, natomiast w wielu przypadkach poziom adaptacji wzroku odpowiada warunkom widzenia mezopowego. Dla takich warunków stosowanie[...]
EN Valuation of influence of white light in outdoor lighting has been tested for years. Usually luminous flux is determined for photopic vision, but in many cases for road lighting the level of adaptation for human eyes corresponds to mesopic vision. For such conditions using LEDs could be more useful [...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 173-187
PL Wybór określonej koncepcji, z następnie sposobu wykonania iluminacji, jest zależny od szeregu czynników, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych oraz technicznych. Przykładem współzależności tych czynników, wpływających na ostatecznie przyjęte i zrealizowane rozwiązanie, może być oświetlenie wewn[...]
EN Selected aspects of illumination concepts of historical buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of Collegium Maius illumination in Poznan are presented.
5
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 394--403
EN In the article, using as an example the St. Joseph Church in Poznań, there has been described selected problems connected with the illumination of historical architectonic facilities and building. The choice of the selected illumination method is made using the designer imagination and conservator’s[...]
6
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 229--235
PL W artykule, na przykładzie kościoła p.w. św. Józefa w Poznaniu, opisano wybrane problemy związane z iluminacją zabytkowych obiektów architektonicznych, zlokalizowanych na zurbanizowanym terenie . Istotny wpływ na wybór ostatecznego rozwiązania oświetlenia fasady obiektu ma nie tylko wizja projektant[...]
EN Chosen aspects of illumination concepts of historical buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of St. Joseph Church illumination in Poznan are presented.
7
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 531--540
EN In the article, using as an example the Collegium Novum building in Poznań, there has been described selected problems connected with the illumination of modern architectonic facilities and building. In many cases, the author or designer of the building project has significant influence on selecting[...]
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 239--244
PL W artykule, na przykładzie budynku Collegium Novum w Poznaniu, opisano wybrane problemy związane z iluminacją współczesnych obiektów architektonicznych. W wielu przypadkach, twórca obiektu ma istotny wpływ na wybór ostatecznego rozwiązania oświetlenia fasady. Wskazano na istotną rolę wizualizacji ko[...]
EN Chosen aspects of illumination concepts of contemporary buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of Collegium Novum illumination in Poznan are presented.
9
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 245--252
PL Celem badań było sprawdzenie czy ogólnodostępne lampy czerwone mogłyby pełnić funkcję lamp ciemniowych w amatorskiej ciemni. W artykule zaprezentowano pomiary fotometryczne i elektryczne kilku lamp czerwonych. Wyniki zaprezentowano na wykresach. Do badań wykorzystano cztery rodzaje papierów fotograf[...]
EN Nowadays the most popular is digital photography. However there are still some people keen on traditional photo printing. According to that situation the problem of availability darkroom lamps occurs. The article contains information and comparison of spectrum and electrical parameters popular comme[...]
10
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 133--142
PL Projektowanie iluminacji rzeźb i pomników wymaga przeanalizowania szeregu uwarunkowań dotyczących ich znaczenia i symboliki oraz emocji, jakie należy wyrazić poprzez odpowiednie oświetlenie. Często dobór rozwiązań technicznych jest uwarunkowany przez lokalizację i otoczenie obiektu, a także przez mo[...]
EN Monuments and sculptures illumination is more than the calculation of lighting levels and photometric properties. They express an emotion through the perspective of artists, so lighting principles can be similar to the methods of stage lighting. The choice of the selected illumination method can be [...]
11
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 143--152
PL Projektowanie oświetlenia wnętrz mieszkalnych powinno uwzględniać zarówno wymagania dotyczące jakości oraz energooszczędności oświetlenia jak i subiektywnie oceniane kwestie estetyki. Komputerowa wizualizacja efektów oświetlenia ułatwia ocenę wariantowych propozycji i przyjęcie ostatecznych rozwiąza[...]
EN This paper is devoted to proper methods of residential interior lighting employing innovative light sources. Based on the theoretical introduction, a number of lighting designs were developed for a hypothetical interior, allowing to illustrate the advantages and disadvantages of specific lighting so[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 124--127
PL W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wyboru koncepcji oświetlenia rzeźb i pomników. Projektowanie iluminacji wymaga uwzględnienia ich symboliki, znaczenia oraz emocji, jakie należy wyrazić poprzez oświetlenie. Na przykładzie autorskich realizacji, przedstawiono zasady wyboru spos[...]
EN Chosen aspects of lighting concepts of sculptures and monuments are described in the article. Designing illuminations requires taking into account their symbolism, meaning, and emotion to be expressed through lighting. On the example of author's realization, the principles of choosing the way of exp[...]
13
51%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 380--388
EN Influence of light sources in various contrast obstacle recognition is presented in the article. Station of measurement was built and the survey on observers were conducted. Surveys were conducted with two values of adaptive luminance and two values of test luminance. These values corresponds with t[...]
14
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 165--172
PL W artykule przedstawiono opis stanowiska laboratoryjnego oraz wyniki badań wpływu barwy światła na rozpoznawalność odniesieniowej przeszkody na drodze, obserwowanej w zmiennych warunkach adaptacyjnych. Badania wykonano przy oświetleniu laboratoryjnego testu wysokoprężnymi lampami sodowymi oraz lampa[...]
EN Influence of light sources in various contrast obstacle recognition is presented in the article. Station of measurement was built and the survey on observers were conducted. Surveys were conducted with two values of adaptive luminance and two values of test luminance. These values corresponds with t[...]
15
45%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano wymagania stawiane reklamom z diodami świecącymi, przyjętymi przez samorządy lokalne oraz organizacje rządowe w kilku krajach. Przestawiono wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych i geometrycznych wybranych reklam w Poznaniu.
EN The authors describe requirements for advertisings with LED's, accepted by local governments and governmental organizations in several countries. Results of measurements of photometric and geometric parameters of selected advertisings in Poznań are presented.
16
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W ostatnich latach, na całym świecie, w reklamach zewnętrznych powszechnie zaczęto stosować diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanow[...]
EN In last years in outdoor advertising world-wide generally begin applying light emitting diodes. Digital billboards characterize large surface, big luminance and very dynamic changes of shown pictures. Billboards installed near to the streets cause potential threat for road safety. In this study has [...]
17
45%
Logistyka
2014 nr 3 1351--1361
PL Dokonano przeglądu wymagań i ograniczeń stawianych wiekoformatowym elektronicznym ekranom reklamowym. Opisano stanowisko badawcze, metodykę badań i podstawowe wyniki otrzymane w trakcie symulacyjnych badań oddziaływania reklam wielkoformatowych na zachowania kierowców. Stwierdzono negatywny wpływ po[...]
EN A review of the requirements and the limitations of digital advertising billboards was made. The position of research, methodology and basic results from the simulation study of the impact on drivers' behavior with advertising billboards where described. A negative effect in slowing human response i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last