Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono wyniki Kompleksowych Badań Ruchu Gdańsk 2009. Zarysowany został zakres informacji, jakie uzyskano w wyniku przeprowadzonych wywiadów ankietowych w gospodarstwach domowych oraz o zrealizowanych podróżach mieszkańców. Przedstawiono informację o wynikach pomiaru natężeń ruchu k[...]
EN The results of Comprehensive Travel Study Gdansk 2009 have been presented in the paper. The scope of information obtained within surveys in households and information on travels taken by inhabitants have been defined. The information on results of road and bicycle traffic intensity measurement at ro[...]
2
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 159--171
PL Jedną z podstawowych danych niezbędnych do planowania elementów systemu transportowego jest informacja o liczbie podróży odbywanych na analizowanym obszarze. Dane te uzyskiwane są najczęściej za pomocą symulacyjnych modeli transportowych. Jednym z istotnych elementów i pierwszym etapem najczęściej [...]
EN One of the fundamental data, that is necessary for urban transport system planning is information about number of trips made in the analysed area. The data mostly are derived from simulation of transportation models. One of the significant components and the first stage of most commonly used, classi[...]
3
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 19--32
PL Modelowanie podróży transportem zbiorowym jest elementarną częścią procesu budowy modelu podróży przede wszystkim obszarów miejskich. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na oprogramowaniu VISUM. W artykule zostały poruszone problemy budowy i kalibracji [...]
EN Modelling of public transport trips is an elementary part of the process of building model of trips, mainly in urban areas. Actually in Gdansk a new transport simulation model, based on PTV VISUM software, is building. The problems of building and calibration modal split from separation pedestrians [...]
4
71%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 8 11--18
PL Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów Transportowych w regionach. Stan aktualny i prognozy prowadzone na obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym środkiem transportu pasażerskiego będzie[...]
EN Modal split between the available means of transport is one of the key challenges in developing Transport Plans in regions. Current status and forecasts conducted in the European Union show that in the coming years, the dominant mean of passenger transport would be a car with impending upward trend.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last