Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
1999 nr 2 27-36
PL Celem nadrzędnym badań przedstawionych w artykule jest analiza i optymalizacja materiałów lekkich ze szczególnym uwzględnieniem wzmacnianych włóknami laminatów i kompozytów. Ponieważ zagadnienie to jest relatywnie szerokie, w niniejszym artykule skoncentrowano się na problemie optymalizacji krzywizn[...]
EN The paper presents a certain approach to optimization of the curvature of laminate plates. Genetic algorithm is tested as a main optimization tool. First, a short description of implemented software is described. In this case, the application specific procedures and techniques are underlined. Then, [...]
2
81%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 4 324-330
PL Stale rosnące zapotrzebowanie na lekkie konstrukcje, szczególnie w zakresie inżynierii ruchu, a także w budowie maszyn i urządzeń oraz w przemyśle energetycznym, w coraz większym stopniu wymaga stosowania materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem ciągłym. Materiały te, dzięki możliwości selektyw[...]
EN The constantly rising demands for lightweight structures, particularly in traffic engineering as well as in machine building and plant engineering, increasingly require the use of continuous fibre-reinforced composite materials. These materials, due to their selectively adaptable characteristic prof[...]
3
81%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 3 213-217
PL Stale rosnące wymagania w stosunku do ekstremalnie obciążonych konstrukcji lekkich, szczególnie w zakresie inżynierii ruchu drogowego, a także w budowie maszyn i urządzeń, w coraz większym stopniu wymagają stosowania materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami ciągłymi, które z powodu ich dopasow[...]
EN Constantly rising demands on extremely stressed lightweight structures, particularly in traffic engineering as well as in machine building and plant engineering, increasingly require the use of endless fibre-reinforced composite materials which, due to their selectively adaptable characteristics pro[...]
4
81%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 2 143-148
PL Kompozyty wykonane z aluminium (Al) wzmocnionego włóknem węglowym (CF) wykazują ogromny potencjał w konstrukcjach lekkich elementów poddanych termomechanicznym obciążeniom. Stosunkowo duża sztywność i wytrzymałość osnowy metalowej umożliwia przeniesienie niezwykle dużych obciążeń, co pozwala na znac[...]
EN Carbon fibre (CF) reinforced aluminium (Al) composites show a high potential for lightweight design of structural components subjected to thermo-mechanical loadings. The relatively high stiffness and strength of the metal matrix allow the introduction of extremely high forces, thereby enabling a muc[...]
5
81%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 423-428
PL Coraz częściej w nowoczesnych strukturach lekkich, np. w budowie pojazdów, wykorzystuje się konstrukcje hybrydowe. Konstrukcje te, składające się z materiałów metalowych oraz anizotropowych materiałów kompozytowych, wymagają nowej koncepcji metody łączenia. W tym kontekście wyjątkowe znaczenie ma od[...]
EN Novel lightweight developments in automobile industry are increasingly completed as hybrid constructions. Modern hybrid concepts, including metallic materials and anisotropic composites require material adapted joining concepts. In this context a special importance is given to the load-adapted desig[...]
6
81%
Kompozyty
PL Kompozyty anizotropowe są zazwyczaj charakteryzowane przez naprężenia szczątkowe, które występują głównie podczas produkcji w podwyższonej temperaturze oraz w czasie poźniejszego chłodzenia. Naprężenia te często prowadzą do wypaczenia kompozytu, a w przypadku niesymetrycznej budowy kompozytu nawet d[...]
EN Anisotropic composites are generally characterised by residual stresses, which primarily occur during the manufacturing at elevated temperature and a subsequent cooling. These residual stresses often lead to a warpage of the composite and in special cases of unsymmetrically built up composites even [...]
7
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Piezoceramic actuators in lightweight structures enable a purposeful manipulation of the dynamic and vibroacoustic structural behaviour. Above it, further studies focus on the application of thin and flexible piezoceramic modules as power sources in morphing structures aiming at a shape ada[...]
8
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Ze względu na specyficzne właściwości materiałowe, swobodę projektowania, w połączeniu z wydajnymi i powtarzalnymi procesami produkcji kompozyty włókniste bazujące na osnowie termoplastycznej, posiadają ogromne możliwości wykorzystania w wielkoseryjnej produkcji struktur lekkich. Ponadto, łatwa inte[...]
EN Due to the high specific mechanical properties as well as the high design freedom combined with economic and reproducible manufacture processes, fibre-reinforced composites with thermoplastic matrix systems exhibit a high application potential for lightweight structures in large-scale use. Moreover,[...]
9
81%
Kompozyty
EN Novel 3D-textiIe reinforced composites with a stretched fibre orientation have very good specific mechanical properties and outstanding energy absorption capabilities. Additionally, advanced textile techniques and the combination of different fibre materials enable even the efficient manufacture of [...]
10
81%
Composites Theory and Practice
2017 R. 17, nr 3 126--130
PL Celem pracy było zbadanie wpływu różnych kombinacji materiałów i parametrów procesu wytwarzania na własności wytrzymałościowe struktur warstwowych. W związku z tym zbadano właściwości struktur warstwowych wykonanych z tkanin (włókien szklanych/lnianych), sproszkowanej żywicy epoksydowej oraz drewnia[...]
EN The aim of this study was to examine the effect of different material combinations and process parameters on the material characteristics of sandwich structures. Therefore, the material properties of sandwich structures made from woven fabrics (glass/flax fibers) and powder epoxy resin as well as ba[...]
11
81%
Polimery
2013 T. 58, nr 6 473-475
PL Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat aktualnych trendów związanych z produkcją kompozytów poliuretanowych (PUR) wzmocnionych włóknami naturalnymi. Zwrócono w nim uwagę na szeroko zakrojone badania nad opracowaniem rozwiązań w zakresie produkcji tworzyw polimerowych na bazie materiałów biolo[...]
EN This paper gives an overview of recent activities in the production of natural fiber- -reinforced polyurethane (PUR) composites. Extensive research is being conducted to develop marketable solutions for the production of bio-based plastics. In composite applications, natural fibers can be used as a [...]
12
81%
Polimery
2016 T. 61, nr 2 125--132
PL Kompozyty wzmocnione włóknami naturalnymi na bazie lnu i konopi wytwarzano metodą warstwowego natrysku poliuretanu (PUR). Zbadano proces impregnacji przędzy i właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów oraz oceniono możliwości zastosowania takich materiałów pochodzenia naturalnego w zaawansowany[...]
EN With the use of natural fibers as a substitute for synthetic reinforcements, a significant contribution towards advanced ecological and efficient lightweight structures can be made.Within this article, the polyurethane (PUR) spray coat method is used for the manufacture of natural fiber-reinforced c[...]
13
81%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 185-191
PL Temat pracy stanowi analiza kołowych delaminacji umiejscowionych między warstwami kompozytu, różniącymi się grubością i kierunkiem zbrojenia. Rozkład energii pękania wyznaczono posługując się metodą pracy zamknięcia szczeliny. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono, że jednoosiowe obci[...]
EN During the manufacturing process of fibre-reinforced laminates with variable fibre-orientations residual stresses build up due to the directional expansion of the single orthotropic UD-layers. In the case of unsymmetric composites this effect, caused by temperature, chemical shrinkage and furthermor[...]
14
81%
Kompozyty
PL Nowe kompozyty ze wzmocnieniem tekstylnym posiadają znakomite właściwości mechaniczne oraz doskonale zdolności absorpcji energii, dlatego są one predestynowane do zastosowań w elementach i konstrukcjach obciążonych udarowo. Kompozyty tekstylne nie są do tej pory w pełni wykorzystane w praktyce z pow[...]
EN Novel textile reinforced composites have outstanding specific mechanical properties and superb energy absorption capabilities, which makes them excellent candidates for impact and crash resistant elements. Despite their distinguished properties, textile reinforced composites have not experienced a b[...]
15
81%
Kompozyty
PL Kierunkowe właściwości kompozytów tekstylnych umożliwiają poprawę wytrzymałości w strukturach drewnianych, szczególnie w obszarach połączeń. W tych strefach drewno jest osłabione różnymi otworami albo metalowymi złączami, które są odpowiedzialne za wystąpienie spiętrzeń naprężeń. Szerokie badania ek[...]
EN Wooden structures with bolded joints and cut-outs can be reinforced with textile composites, which offer a load adapted fibre orientation. Because of the anisotropic material behaviour of the wood and the textile reinforcement complex stress and strain effects occur at bolded joints and cut-outs. Ex[...]
16
81%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 10 189-193
PL Wysoka sztywność i wytrzymałość materiałów kompozytowych z włókien węglowych UHM umożliwia konstruowanie bardzo lekkich wałów napędowych np. dla przemysłu lotniczego. Zaawansowana konstrukcja takich anizotropowych elementów wymaga znajomości właściwości materiałowych przy obciążeniach statycznych i [...]
EN The high specific stiffness and strength of composite materials with ultra-high modulus (UHM) carbon fibers as well as the possibility of creating a load-adapted property profile are ideally suited for the design of advanced transmission shafts for mobile applications. For a reliable development of [...]
17
81%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Integracja układów elektronicznych w materiałach kompozytowych pozwala na wytworzenie materiału posiadającego cechy materiałów konstrukcyjnych o wysokich własnościach wytrzymałościowych, wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, jak i cechy funkcjonalne zależne od zastosowanego układu elektronic[...]
EN Integration of electronic circuits in composite materials allows to manufacture product connecting features of both structural and functional materials with high durability properties, resistance for atmospheric conditions and wide functionality according to field of work of used electric circuit. M[...]
18
71%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 2 96--101
PL Wzrastający popyt na kompozyty na osnowie metalowej charakteryzujące się zdolnością do pracy w złożonych warunkach termomechanicznych wymaga dokładnej selekcji materiałów, jak również stworzenia dostosowanego procesu produkcji seryjnej. Kompozyty o osnowie metali lekkich posiadają szereg zalet, dzię[...]
EN Increasing demands for energy efficient lightweight structures capable of working in complex termomechanical loading conditions require the selection of appropriate load adapted materials as well as the development of associated manufacture processes ready for series production. Metal matrix composi[...]
19
71%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 2 147-151
PL Obecnie w produkcji seryjnej adaptacyjnych struktur termoplastycznych wzmocnionych włóknami na znaczeniu zyskują badania elementów piezoceramicznych odpowiednio dopasowanych do procesu wytwarzania. Opracowywane są takie elementy piezoceramiczne, które są kompatybilne z materiałami termoplastycznymi,[...]
EN For the mass production of adaptive fibre-reinforced thermoplastic structures, the development of process-adapted piezoceramic modules is gaining central importance. Thermoplastic-compatible piezoceramic modules are being developed which are suitable for matrix-homogeneous adhesive-free integration [...]
20
71%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 373-379
PL Główny cel podjętych badań, przedstawionych w artykule, dotyczył zaprojektowania, wykonania i weryfikacji technologicznej mieszadła z włókien węglowych i ceramicznej osnowy (SiC) w zastosowaniu do wytwarzania zawiesin kompozytowych. Założono, że zalety włóknistych kompozytów o osnowie ceramicznej, t[...]
EN Among the factors that have a considerable influence on the quality of metal composites reinforced with ceramic particles or short fibre, obtained via liquid-phase technologies, the most significant one is the quality of the composite suspension intended for casting. Its quality is determined by suc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last