Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2011 Nr 10 87-103
EN This paper explores a study of steel multi-span continuous road bridge in Opole, suspected of vertical instability. The rational structural solutions and choden the best one - to protect side span against pull it away from roller bearings have been also described. This is one of the biggest bridge s[...]
2
63%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 16-19
PL W artykule przedstawiono optymalizację wyboru dominujących w warunkach krajowych rozwiązań konstrukcyjno- technologicznych w odniesieniu do autostradowych obiektów mostowych o konstrukcji stalowej. Aby osiągnąć zamierzony cel, do utworzenia modelu oceny wykorzystano metodę wielokryterialnej analizy [...]
EN The optimization of motorway steel bridges' structural and technological solutions popular in Poland has been presented in this paper. For this purpose the method of multi-criteria decision AHP has been applied with the incorporation of estimation model, based on the criteria, as follows: functional[...]
3
63%
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej
2001 nr 5 45-66
PL W pracy przedstawiono analizę modalną stalowego mostu wantowego z pomostem o konstrukcji składanej. Porównanie oraz parametryzacje konstrukcji obiektu przeprowadzono na dwóch typach modeli obliczeniowych, tj.: płaskim (2D) i przestrzennym (3D). Na szczególną uwagę w tej konstrukcji zasługują sztywne[...]
EN A modal analysis of a steel cable-stayed bridge with folding deck (as an military structure) is presented. Comparison and parametrization were carried out on two computing models: a planar (2D) model and a spatial (3D) one. Special attention was put on the rigid joint between the pylon and the main [...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 507-510
PL Przedstawiono analizę geometrycznej nieliniowości płaskiego modelu mostu w Opolnicy (woj. dolnośląskie). Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę rozwiązania konstrukcji mostu, polegającą na sztywnym połączeniu pylonów z dźwigarami głównymi oraz uwzględnieniu przegubów występujących w pomoście. Oblicz[...]
EN The analysis of geometrically non-linear two dimensional model of cable-stayed steel bridge has been performed. Special attention was paid to the specific structural solution consisting of towers rigidly connected with deck girders and also taking into consideration hinges in this deck. Numerical ca[...]
5
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono oceną wybranych algorytmów przyrostowo-iteracyjnych MES w zagadnieniach geometrycznie nieliniowych w odniesieniu do konstrukcji mostów wantowych. Na podstawie uzyskanych wyników dla sterowania obciążeniowego i długością ścieżki w połączeniu z iteracją Newtona-Raphsona, jej zmodyfikowan[...]
EN Evaluation of chosen MES incremental-iterative methods in geometrical nonlinear problems of cable-stayed bridge structures has been presented in this paper. The final conclusions have been drawn on the basis of obtained results for both, load and line-search solution methods and applied Newton-Raphs[...]
6
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 12 653--656
PL Omówiono cztery koncepcje rozwiązania wiaduktu usytuowanego w strefie ronda wjazdowego do centrum handlowego „Karolinka”. Z opracowanych koncepcji wybrano rozwiązanie najlepsze pod względem ekonomicznym i jednocześnie dostosowane do wskazanej lokalizacji.
EN The four design concepts of the road viaduct situated in the area of roundabout entrance to the Karolinka shopping centre in Opole have been presented. Regarding above concepts the best structure has been selected concerning economic, technology and designated location aspects.
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 3 147--151
PL Budowany w Mozambiku drogowy most Maputo, łączący brzegi Zatoki Maputo, będzie miał najdłuższe przęsło w Afryce. Budowlami towarzyszącymi są estakady dojazdowe, a także drogi i mniejsze mosty południowego regionu tego kraju. Podano dane techniczne oraz opisano najważniejsze problemy projektowe i wyk[...]
EN New road Maputo bridge in Mozambique will connect the banks of Maputo Bay and it will be the bridge with the longest span in this continent. The north and south links, as well new roads and several minor bridges of the southern regions will be associated to the main bridge. The chosen design and con[...]
8
51%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 2 40-40
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 11 585--589
PL Przedstawiono ocenę przydatności użytkowej sześciu stalowych obiektów mostowych zlokalizowanych na odcinku Częstochowa – Lubliniec. Podano charakterystykę obiektów, wybrane wyniki oceny ich stanu technicznego, badań materiałowych i obliczeń aktualnej nośności przęseł. We wnioskach wskazano obszary d[...]
EN The paper presents the usability assessment of six steel bridges located in the railway line No. 61 Częstochowa – Lubliniec regarding its modernization. The bridges characterization, as well as their technical condition assessment, material studies and load bearing capacity calculations were describ[...]
10
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2008 Nr 4 71-82
11
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2014 Nr 18 27--43
PL W referacie przedstawiono analizę nośności szczególnego przypadku niedużego płytowego mostu drogowego, zbrojonego szynami kolejowymi. Obiekt, znajdujący się nad rzeką Swornicą w Czarnowąsach k/Opola poddano inwentaryzacji oraz ocenie stanu technicznego. Decyzją zarządcy mostu wykonano analizę, poleg[...]
EN The paper presents an analysis of load bearing capacity of the particular case of a small slab road bridge reinforced with the rails. For this bridge, located over Swornica river in Czarnowąsy near Opole was made an inventory and a review of its technical condition. An analysis of load bearing capac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last