Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pojazdy Szynowe
2013 Nr 3 34--38
PL Pojazdy szynowo-drogowe są klasą obiektów technicznych, które coraz częściej występują w parku maszynowym operatorów tramwajowych i kolejowych. Są to zazwyczaj pojazdy specjalnie przystosowane do prac ratowniczych oraz obsługowych dużej infrastruktury. Zadaniem prezentowanego pojazdu jest ułatwienie[...]
EN The rail-road vehicles are a class of technical objects which are more and more often are in the machine park of tram and rail operators. They are typically vehicles specially adapted to the rescue and maintenance works of large infrastructure. The purpose of the presented vehicle is easier to keep [...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł dotyczy problemu pomiaru drgań ogólnych, miejscowych oraz hałasu występujących podczas eksploatacji pojazdu szynowo-drogowego. Omówione zostały dokumenty związane z pomiarem czynników wibroakustycznych wewnątrz pojazdu dwudrogowego podczas jazdy oraz postoju w aspekcie ich oddziaływania na o[...]
EN This article refers to the problem of measurement of general and local vibration and noise generated during operation of the road-rail vehicle. It describes the documents connected with measurement of vibroacoustic factors inside the road-rail vehicle during its running and standstill and their infl[...]
3
80%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 2 44--48
PL W niniejszym artykule dokonano konfrontacji odpowiedzi dynamicznej miejskiego lekkiego pojazdu szynowego podczas normalnej eksploatacji na wybranych odcinkach infrastruktury tramwajowej. Opisano cele i metodykę przeprowadzonych eksperymentów oraz przedstawiono ich zakres. Zaproponowano metodę sprawd[...]
EN In this paper confrontation of the dynamic response of light rail vehicle during the normal exploitation on the selected sections of the tram infrastructure is made. The aims and methodology of the carried out experiments are described as well as their range is presented. The method of checking the [...]
4
80%
Pojazdy Szynowe
2018 Nr 4 27--34
PL Wymagania stawiane zarówno modernizowanym jak i nowym pojazdom szynowym są coraz większe. Dotyczą one bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a z drugiej strony polepszenia parametrów eksploatacyjnych oraz komfortu podróżowania. Redukcja masy pojazdów szynowych odgrywa coraz większą rolę podczas proces[...]
EN The requirements imposed on modernized and new rail vehicles are increasing. They are related to safety and environmental protection, and aimed at improving the travel operational parameters and comfort. Therefore, the weight reduction of rail vehicles plays an increasingly important role in the des[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last