Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2
100%
Polish Journal of Chemistry
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono piezoelektryczny element elektromechaniczny. Analizowano wpływ napięcia pobudzającego, wymairy oraz właściwości rezonansowe.
EN An electromechanical integrated harmonic piezodrive system is proposed. The principle of the drive system is introduced. A FEM analysis package, ANSYS, is used to study resonant responses of the vibrator for the drive system. The effects of the system parameters on the resonant responses are analyze[...]
4
63%
Image Processing & Communications
EN Shadow detection and removal in real scene images is always a challenging but yet intriguing problem. In contrast with the rapidly expanding and continuous interests on this area, it is always hard to provide a robust system to eliminate shadows in static images. This paper aimed to give a comprehen[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 140-148
PL W artykule zaproponowano układ sterowania kaskadowo połączonych systemów DSTATCOM biorąc pod uwagę składowa bierną mocy. Mechanizm równoważenia mocy i sterowanie stabilnością są analizowane na podstawie reprezentacji fazora.
EN This paper proposes a novel passivity-based control scheme for the cascaded H-bridge (CHB) DSTATCOM. The mathematical model of the CHB-DSTATCOM is devised by partitioning the CHB-DSTATCOM into n-block subsystems, and the control algorithm is devised using the adaptive passivity controller. The power[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje przegląd technologii smart grid”. Uwzględniono takie zjawiska jak blackout, globalny kryzys energetyczny i zalecenia ochrony środowiska. Omówiono podstawowe elementy sieci „smart grid” i jej zastosowania, uwzględniając systemy UPS, AVC, STATCOM, APF, UPQC, źródła słoneczne i wiatr[...]
EN This paper presents the survey of the smart grid technologies, including the background, motivation and practical applications. The driving forces for the smart grid technologies are presented, including the blackout, global energy crisis and environmental protection requirement. The key technology [...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 4 176-181
PL Artykuł prezentuje modelowanie uśredniającej i przełączającej funkcji aktywnego filtru z impedancja sprzęgającą typu LCL. Model matematyczny jest wyprowadzony przy modelowaniu funkcji przełączającej a następnie przez analizę Fouriera tej funkcji. Zaprezentowano schemat zastępczy. Przedstawiona tec[...]
EN This paper presents the averaged and switching function modelling for the active power filter (APF) with LCL-type coupling impedance. The mathematical model of the LCL-type APF is derived using switching function modelling technique, followed by the Fourier series analysis of the switching functions[...]
8
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 5 599--604
EN This paper is designed to deal with the convergence and stability analysis of impulsive Caputo fractional order difference systems. Using the Lyapunov functions, the Z-transforms of Caputo difference operators, and the properties of discrete Mittag-Leffler functions, some effective criteria are deri[...]
9
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 3 965--972
EN The problem of flexural characteristics of rectangular orthotropic thin plates with opposite rotationally restrained and free edges subjected to arbitrary transverse loads is investigated in present study. By introducing a rotational fixity factor to simulate the elastic rotation restraint at plate [...]
10
63%
Polish Journal of Ecology
2018 Vol. 66, nr 4 369--381
EN Aquatic ecosystems are receivers for various pollutants, for instance, Chromium (Cr, one of the toxic heavy metals) and phosphorus (one of the biggest causes of water eutrophication). Such contaminants have brought serious impact on health and security of aquatic ecosystems. Physiological integratio[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono nową metodę sterowania generatorem DFIG, pracującym przy przejściowo niskim napięciu. Proponowany algorytm umożliwia pracę w takich warunkach, poprzez zmianę nastawy tylko jednego parametru. Osiągnięto płynność przejścia między stanem ustalonym a stanem zapadu napięcia. Prze[...]
EN This paper proposes a novel control strategy for doubly fed induction generator (DFIG) low voltage ride through (LVRT) under asymmetrical grid voltage dip. The proposed strategy, named as direct power control based multi-objective control, enables the DFIG operating under asymmetrical grid voltage d[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono opracowane sterowanie predykcyjne MPC dla prostownika MSI. Brak separacji między składowymi zgodną i przeciwną napięcia i prądu, pozwala na znaczną redukcję składowej przeciwnej, zwiększenie dynamiki odpowiedzi oraz elastyczności pracy algorytmu. Przedstawione wyniki ekspery[...]
EN In order to improve the DC-side voltage and AC-side current of the pulse width modulation (PWM) rectifier on unbalanced grid voltage conditions, the paper proposed a model predictive control (MPC) strategy of PWM rectifier. With no separation of the positive and negative sequence components of volta[...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 212-219
PL Zapropnowano nową metodę równoważenia mocy w kaskadowym H-mostkowym SSTATCOM. Zaprezentowano zasadę modulacji przesunięcia fazowego i szerokości impulsu CPS-PWM i model matematyczny CHB-DSTATCOM. Równoważenie mocy i analiza stabilnego sterowania zostały przeprowadzone przy użyciu diagramu fazowego. [...]
EN This paper proposes a novel power balancing control scheme for the cascaded H-bridge (CHB) DSTATCOM. The principle of the carrier phase-shifted pulse-width modulation (CPS-PWM) and the mathematical model of the CHB-DSTATCOM are presented. The power balancing mechanism and the stable control region a[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę algorytmów sterowania dla mikro-sieci odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, superkondensatory), przy pracy wyspowej. Każdy z elementów sieci podłączony jest poprzez oddzielny przekształtnik i każdy z nich wymaga odpowiedniego sterowani[...]
EN This paper focuses on the control strategies for islanded mode micro-grid system, which consists of wind turbines, photovoltaic panels, batteries and super-capacitors. When micro-grid is connected to the utility grid, DC-bus voltage is regulated by the inverter. And the magnitude and frequency of AC[...]
15
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 4 571--578
PL Przewidywanie niezawodności oprogramowania odgrywa ważną rolę w minimalizowaniu kosztów i poprawie efektywności tworzenia oprogramowania, zwłaszcza w odniesieniu do systemów oprogramowania statków kosmicznych. W niniejszej pracy, podano nową definicję niezawodności systemu oprogramowania statku kosm[...]
EN Software reliability prediction is very important to minimize cost and improve software development effectiveness, especially in a spacecraft’s software system. In this paper, a new spacecraft software system reliability definition is given and a new reliability prognostics-oriented life cycle integ[...]
16
51%
Optica Applicata
2018 Vol. 48, nr 4 687--695
EN Mid-infrared laser spectroscopy is a powerful analytical tool for trace gases detection. In this study, a spectroscopic system based on an external cavity quantum cascade laser (ECQCL) and quartz enhanced photoacoustic spectroscopy (QEPAS) was developed for volatile organic compounds (VOCs) measurem[...]
17
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę balansowania napięciami kondensatorów obwodu pośredniczącego DC dla pięcio-poziomowego falownika Active NPC z redukcją napięcia common-mode. W metodzie wykorzystywana jest modulacja PWM z falą nośną i sygnałem kolejności zerowej, o regulowanym zakresie aplikacji. Prze[...]
EN This paper presents a DC-link voltage balancing method with reduced common-mode voltage for a five-level active neutral-point clamped (ANPC) inverter. The DC-link voltage balancing method is based on zero-sequence voltage injection using carrier-based PWM. By further limiting the range of injected z[...]
18
45%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano zastosowanie wielopoziomowego przekształtnika do sterowania silnikiem z magnesami trwałymi. Osiągnięto bardzo dobra jakość kształtu sygnału napięciowego I małe dV/dt. Dzięki temu uzyskano ultra duża szybkość do zastosowań lotniczych
EN The general concepts of multi-level technology involve utilizing a higher number of semiconductor devices to achieve higher power conversion, eliminate harmonics and reduce the switching loss. This paper is concerned with applying multi-level techniques to a PM motor to achieve ultra high speed feat[...]
19
45%
Journal of Machine Engineering
EN Ultrasonic elliptical vibration cutting has recently been utilized in industry for finishing of various precision parts such as mirror surface finishing and precision micro machining of dies and molds. However, its application has been limited to high-cost ultra-precision machining, where depth of c[...]
20
45%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2015 Vol. 25, no. 2 295--309
EN The connected dominating set (CDS) has become a well-known approach for constructing a virtual backbone in wireless sensor networks. Then traffic can forwarded by the virtual backbone and other nodes turn off their radios to save energy. Furthermore, a smaller CDS incurs fewer interference problems.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last