Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 327--331
PL Omówiono metody otrzymywania i zastosowanie lewulinianów alkoholi. Dokonano przeglądu literatury pod kątem badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu lewulinowego różnymi alkoholami.
EN A review, with 62 refs., of methods for synthesis of levulinic acid by conversion of various raw materials and of catalysts used.
2
100%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1949--1952
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu lewulinowego n-heksanolem, n-oktanolem i 2-etyloheksanolem. Syntezę lewulinianów alkoholi prowadzono w obecności 0,025% mas. kwasu metanosulfonowego jako katalizatora, w doświadczalnym reaktorze półokresowym z ciągłym wyprowadzaniem [...]
EN Levulinic acid was esterified with n-hexanol and n-octanol, 2-ethylhexanol at 393-413 K and molar ratio 3:1 to 10:1 in presence of MeSO3H catalyst (0.025% by mass) to study the reaction kinetics. The reactions were of 2nd order, the activation energy decreased from 58 to 42 kJ/mol in the alc. series[...]
3
80%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 8 703--709
PL Głównym kierunkiem przetwarzania serwatki jest otrzymywanie kwasu mlekowego w procesie fermentacji mlekowej. Z kwasu mlekowego otrzymuje się polimer w pełni biodegradowalny [poli- (kwas mlekowy)], który otrzymuje się na drodze polimeryzacji bezpośredniej, prosto z kwasu mlekowego oraz w wyniku pośre[...]
EN The main direction of whey processing is production of lactic acid in the process of lactic fermentation. Lactic acid can be used to produce fully biodegradable polymer [poly(lactic acid)] (PLA), in the process of direct polymerization, directly from lactic acid, and in indirect polymerization. This[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2016 nr 20 175--188
PL Przeprowadzono badania zastosowania katalizatorów miedziowych do produkcji wodoru w procesie rozkładu metanolu. Badano katalizatory w postaci tlenków metali CuOZnOZrO2 z dodatkami tlenku galu, chromu oraz chromu i ceru, a także katalizator CuOZnOAl2O3 promowany tlenkiem cyrkonu. Najwyższą wydajność [...]
EN The studies of Cu catalyst usage in a hydrogen production in the methanol decomposition process were performed. Oxide metal of CuOZnOZrO2-based catalysts with Ga, Cr and Ce additives and CuOZnOAl2O3-based ones promoted by Zr were investigated. The highest hydrogen yield was achieved with CuOZnOAl2O3[...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2281--2284
PL Przeprowadzono badania kinetyczne procesu produkcji wodoru metodą reformingu metanolu parą wodą, na katalizatorze CuZnZr modyfikowanym cerem i chromem, w aspekcie zasilania ogniw paliwowych. Badania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w zakresie temp. 403–513 K, dla początkowych ułamków molowy[...]
EN Ce and Cr-modified CuZnZr catalyst was used for reforming of MeOH to H2 under atm. pressure at 403–513 K, initial mole fractions of MeOH (0.05–0.29), H2O (0.04–0.28), H2 (0.0–0.46) and CO2 (0.0–0.19) and reaction mixt. flows 0.01 and 0.006 mol/min. The MeO[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1562--1564
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, pozwalającego na otrzymanie estru ważnego dla przemysłu kosmetycznego. Syntezę laurynianu heksylu prowadzono w obecności 0,025% mas. kwasu siarkowego( VI) jako katalizatora, w warunkach izotermicznych w dośw[...]
EN Lauric acid was esterified with n-hexanol at 393-413 K and molar ratio 3:1 to 10:1 in presence of H2SO4 catalyst (0.025% by mass) to study the reaction kinetics. The reaction was of 2nd order (activation energy 42 kJ/mole).
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2017 nr 21 99--117
PL Przeprowadzono badania aktywności katalizatorów: Ni, Co, Ce osadzonych na Al203 do produkcji wodoru, na drodze parowego reformingu etanolu w zakresie temperatur 413-823 K. Katalizatory wytworzono metodą cytrynianową. Najlepszym spośród badanych katalizatorów okazał się katalizator niklowy, dla kt[...]
EN The studies of non-noble catalyst usage in a hydrogen production in the ethanol steam reforming process were performed. Nil Ah03, CoIAhO} and Cel Al203 were investigated in the temperature rage 413-823 K. The best Ni/Al203 catalyst achieved the highest hydrogen yield (above 850 l'h-I'kgkat-I) and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last