Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W badaniach porównywano wpływ produktów naftowych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i zużyty olej silnikowy) na chrząszcza Harpalus rufipes De Geer. Mierzono parametry: rozwojowe (przeżywalność i tempo wzrostu) i parametry biochemiczne związane z funkcjonowaniem systemu obronnego (aktywność enzymó[...]
EN The effects of soil contamination of petroleum products: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil on ground beetle Harpalus rufipes De Geer were investigated. We measured development parameters (the survival and growth rate) and biochemical defense system parameters (the activity of the cytos[...]
2
86%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Spośród biomarkerów ekspozycji szczególnie użyteczne są esterazy, a zwłaszcza karboksylśsterazy (CarE) metabolizujące szeroki zakres ksenobiotyków. Podkreśla się często, że odgrywają one również ważną rolę w funkcjonowaniu organizmów. Co więcej, neurotoksyczne efekty składników substancji ropopochod[...]
EN Among biomarkers of exposure the suitability of esterases especially carboxylesterases (CarE), metabolizing wide array of xenobiotics being important for organismal functioning, was very often underlined. Moreover, neurotoxic effects of constituents of petroleum products may be exert by inhibition o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last