Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Molecular and Quantum Acoustics
2002 Vol. 23 277-291
EN This paper is an introduction to the theory of multi-layer models developed for the purpose of qualitative and qauantitative analysis of the piezoelectric photoacoustics spectra of real semiconductor samples. The theory cmprises among others, the new temperature distribution formula necessary for th[...]
2
100%
Archives of Acoustics
EN This paper presents the new formula for the distribution of a periodical component of the temperature in the samples excited by the periodically modulated beam of light. It was shown that this formula enables the piezoelectric photoacoustic spectra analysis and interpretations. The influence of the [...]
3
100%
Archives of Acoustics
EN This paper is an introduction to the analysis of the piezoelectric photoacoustic spectra of single-layer seminductor samples. The analysis comprises, among other things, the temperature distribution formula necessary for the computations of the piezoelectric amplitude and phase spectra. It presents [...]
4
100%
Archives of Acoustics
EN The method of determination of air-tightness of packagings based on the measurement of the thermoacoustic signals generated by transistor chips is described in this paper. This method makes possible the estimation of the radius of the hole in the packaging and, as a result, its air-tightness. In thi[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2009 Nr 1 11--22
PL W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań fotoakustycznych, wykonanych w Katedrze Podstaw Elektroniki, szeregu materiałów półprzewodnikowych w okresie ostatnich 5 lat. Z założenia jest to przegląd przeprowadzonych badań w tym okresie czasu ilustrujący obszar poszukiwań naukowych w dziedzinie fo[...]
6
100%
Opto - Electronics Review
EN The aim of this paper is to present the formula, and its derivation, for a photoacoustic (PA) signal in the front configuration in the case when the effect of multiple reflections of light in a sample is taken into account. The formula derived in the paper was next used for theoretical investigation[...]
7
63%
Archives of Acoustics
EN The paper presents results of photoacoustic studies of thermal and transport properties of silicon samples. It shows for the first time the influence of plasma waves on the Sf/Sr and phase-lag frequency photoacoustic characteristics and describes a procedure leading to the determination of both ther[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono ogólne zasady systemu łączności, nawigacji, nadzoru oraz zarządzania ruchem lotniczym CNS/ATM, opracowanego przez ICAO i wdrażanego przez ICAO, ECAC oraz FAA. Zaprezentowano serwis Globalink/CNS wdrażany dla lotnictwa ogólnego przeznaczenia. Omówiono program badawczy łącza [...]
EN In the report a general concept of CNS/ATM and a new aeronautical communications ARINC service called Globalink/CNS are presented. Also a prototype solution of data link Mode S/VHF for general aviation is described. Finally necessity to undertake same preparation works for domestic aviation is empha[...]
9
63%
Molecular and Quantum Acoustics
1998 Vol. 19 169-177
EN In this paper the results of the photoacoustic measurements of the electrically conducting i are presented and discussed. The aim of this work was to estimate the value of the conductivity .thermal diffusivity and thermal diffusivity of the thick glue layers and : the results with the corresponding [...]
10
63%
Molecular and Quantum Acoustics
1998 Vol. 19 71-77
EN In this paper the results of photoacoustic studies concerning the influence of the wear [extent of the lubricating oils on their thermal parameters are presented and discussed Time dependent characteristics of the amplitude and phase of the photoacoustic (PA) signal as also their correlation as a fu[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 122--124
PL W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów optoelektronicznych z wykorzystaniem fototermicznej radiometrii w podczerwieni (PTR). Opisane zostały szczegóły dotyczące wykorzystanej techniki badawczej. Badania przeprowadzono na próbkach krzemu i krzemu – germanu. Omówiono szczegóły techniczne dot[...]
EN In this paper the experimental results of the photothermal radiometry (PTR) investigations of the optoelectronic materials have been presented. The details concerning the used technique have been described. Investigations have been performed on the silicon and silicongermanium samples. Details of th[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 35--38
PL Praca przedstawia doświadczalne i teoretyczne zależności czasu życia nośników mniejszościowych w krzemie typu n od natężenia światła. Charakterystyki doświadczalne zostały zinterpretowane teoretycznie w modelu Shockley Read Hall (SRH). Czasy życia nośników dla małych natężeń światła oświetlajacch pr[...]
EN This paper presents experimental and theoretical dependences of the lifetime of minority carriers in n-type silicon on the intensity of its illumination. The experimental characteristics have been interpreted theoretically in the frame of Shockley Read Hall (SRH) statistics. The lifetimes of minorit[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 92--94
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania nieniszczącej techniki radiometrii w podczerwieni PTR (PhotoThermal Radiometry) do wizualizacji obszarów implantowanych w krzemie. Przedstawiony został szczegółowy opis zrealizowanego stanowiska eksperymentalnego. Zaprez[...]
EN This paper presents issues connected with possibilities of the usage of the nondestructive infrared photothermal radiometry technique PTR (PhotoThermal Radiometry) for visualization of the implanted areas in silicon. Detailed description of the realized experimental set-up has been presented. Exampl[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki eksperymentalne badań parametrów rekombinacyjnych materiałów krzemowych z wykorzystaniem techniki MFCA. Wykorzystana technika badawcza bazuje na zjawisku modulacji absorpcji na nośnikach swobodnych.
EN This paper presents theoretical and experimental results of investigations of the recombination parameters of the silicon materials with the MFCA method. The applied technique is based on the phenomenon of the modulated free carriers absorption.
15
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach badań nad oceną odtwarzalności wielkości wybranych elementów struktury tworzyw metalicznych (powierzchni płaskiego przekroju) opracowano metodykę na podstawie analizy danych uzyskanych drogą symulacji komputerowej z wykorzystaniem rozkładu normalnego, logarytmo-normalnego oraz równomiernego[...]
EN As a part of the research concerning evaluation of reproducibility of the size of selected structure elements of metallic materials (plane section area), a methodology was developed based on an analysis of data obtained through computer simulation with the use of normal, log-normal and uniform distr[...]
16
63%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents results of the photoacoustic (PA) spectral studies, of a series of silicon samples with differently prepared surfaces, in two PA experimental configurations, so-called, absorption and transmission ones. The PA amplitude spectra of the samples indicated existence of the damaged su[...]
17
63%
Opto - Electronics Review
2018 Vol. 26, No. 3 217--222
EN This paper is an analysis of determination possibility of the optical absorption coefficient spectra of thin semiconductor layers from their normalized photoacoustic amplitude spectra. Influence of multiple reflections of light in thin layers on their photoacoustic and optical absorption coefficient[...]
18
63%
Opto - Electronics Review
EN Minority recombination lifetimes of n-type CdMgSe mixed crystals were estimated by using infrared photothermal radiometry (PTR) amplitude and phase frequency spectra. The results obtained by the PTR method indicate that the lifetimes of optically generated carriers in CdSe and CdxMg₁₋xSe crystals ar[...]
19
63%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents comparison of two photoacoustic modes of determination of optical absorption spectra of semiconductors illustrated with the results obtained for SiGe crystals. Experimental transmission and absorption photoacoustic spectra of SiGe crystals as well as appropriate models for determ[...]
20
63%
Opto - Electronics Review
EN The paper presents experimental results of the lifetime of light induced excess carriers in the n-type silicon. The lifetimes of carriers of silicon crystals were analysed as a function of the intensity of light illuminating the sample. As a measurement method of the lifetime of carriers, the photoa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last