Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN The state-of-the-art is presented for composite modeling of counter-rotating twin screw extrusion of polymeric materials. The closely intermeshing screw configuration is considered. A new approach for composite modeling of counter-rotating twin screw extrusion is discussed. This approach is based on[...]
2
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
1999 nr 136 62-69
PL Artykuł przedstawia metodę weryfikacji funkcjonalnej Programowalnego Analizatora Sygnałów Cyfrowych. PASC jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania systemów pomiarowo-kontrolnych w czasie testowania mikroukładów cyfrowych. Dołączony do wyprowadzeń badanego mikroukładu PASC rejestruje ciągi wek[...]
EN Paper describes verification method of Programmable Digital Signal Analyser. PDSA is dedicated for monitoring digital testing systems during testing process. Connected to the microchip pins, PDSA records streams of test vectors or signature.
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Opisano wykorzystanie wyrobiska, powstałego z pozyskiwania margla do produkcji cementu. Wyczerpanie pokładów tej kopaliny spowodowało zaniechanie dalszej eksploatacji, a otwarte wyrobisko stanowiło zagrożenie dla otoczenia. Zespół pracowników Odlewni Teksid zaproponował władzom miejskim Goleszowa wy[...]
EN The utilization of the excavation which was formed when receiving cement rock for the production of cement is described. The depletion of the rock bed caused the relinquishment of further exploitation and the open excavation was a threat to the surroundings. A team of workers of the Foundry TEKSID s[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
1999 R. 28, z. 69 149--154
PL W artykule opisano sposoby komunikowania się użytkownika SKO z oprogramowaniem: wprowadzanie komend, makrokomend i ścieżek zadań.
5
100%
Tribologia
2013 nr 2 103--113
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150 oraz dodatków do olejów smarowych R-2000 (preparat na bazie metali miękkich) i Motor LIFE (preparat o działaniu chemicznym) na strukturę geometryczną powierzchni próbek z żeliwa EN-GJLP-250 po procesie toczenia i nagniatania. Ustalo[...]
EN In the article, the results of research on the base machine oil SN 150 and the exploitation additives R-2000 (preparation on the base of soft metals) and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on the surface geometrical structure of parts from cast iron EN-GJLP-250 when turning an[...]
6
100%
Tribologia
2013 nr 4 67--84
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150, preparatów eksploatacyjnych do olejów smarowych na bazie metali miękkich (R-2000) oraz o działaniu chemicznym (MotorLIFE) na proces nagniatania żeliwa EN-GJSFP-500-7 oraz na właściwości tribologiczne węzła tarcia przeciwpróbka brąz [...]
EN In the paper, the results of research on the base machine oil SN-150 and the exploitative preparations R-2000 (preparation on the basis of soft metals) and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on the tribological properties and stereometric state of cast iron EN-GJSFP-500-7 afte[...]
7
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 69--78
PL Zmętnienie wody Zalewu Wiślanego wskutek wyczerpania z dna gruntów o zawartości cząstek pylasto-gliniastych i organicznych (namułów) przy tworzeniu kanału przez Mierzeję Wiślaną na etapie budowy jak i eksploatacji. Zmiany zasolenia wód w Zalewie Wiślanym występujące jedynie lokalnie i w bardzo niewi[...]
EN Muddy water of the Vistula Lagoon due to exhaustion from the bottom land of the content dusty-clay particles and organic (silt) during creation of the channel through the Vistula Spit at the construction and operation stages. Changes in salinity of the water in the Vistula Lagoon occured only locall[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 67-68
9
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 2 16-22
EN We study for the first time errors in on-wafer scattering parameter measurements caused by the parasitic microstrip-like mode propagation in conductor-backed coplanar waveguide (CB-CPW). We determine upper bound for these errors for typical CPW devices such as a matched load, an open circuit, and a [...]
10
63%
Polimery
PL Na podstawie opracowanego wcześniej, kompleksowego matematycznego modelu procesu dwuślimakowego wytłaczania przeciwbieżnego, z wykorzystaniem analizy numerycznej MES (metody elementów skończonych) przygotowano komputerowy program umożliwiający symulację przepływu tworzywa uplastycznionego w kanale ś[...]
EN A computer program for the simulation of polymer melt flow has been developed on the basis of an earlier composite mathematical model calculated with the application of numerical Finite Element Method (FEM) for a counter-rotating twin-screw extrusion process (Figs. 1 -3). The simulation was performe[...]
11
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7 596-599
PL Przedstawiono zagadnienie komputerowego modelowania procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podano przykłady modelowania na podstawie ogólnie zorientowanych systemów CFD. W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania przepływu tworzyw w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy zastosowaniu śl[...]
EN Presented is problem of the plastics processing computer simulation. Explained are examples of modeling work with reference to the generally oriented CFD systems. A description is given of the plastics flow simulation in the single worm extrusion process with unconventional worm style.
12
63%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 12 1913-1920
EN A totally solid state electric double layer capacitor was fabricated using a PVA-H2SO4-H2O polymer electrolyte and activated carbon powder (ACP) as an electrode material. The polymer electrolyte served both as a separator as well as a binder of carbon powder. The PVA-H2SO4-H2O (separator) as well as[...]
13
63%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 11 1745-1752
EN A series of proton conducting, thin-film solid electrolytes, based on poly(vinyl alcohol), trifluoromethane sulfonic acid and water (PVA-CF3SO3H-H2O) were prepared by the casting technique. The polymer electrolytes were transparent with a slightly brownish coloration. Maximum conductivity is obtaine[...]
14
63%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 9 395-397
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wymagania i metody badania jakości elementów systemów telewizji dozorowych (CCTV) stosowanych w zabezpieczeniach osób i mienia. Dokonano przeglądu norm dotyczących badania tych urządzeń. W szczególności podano wymagania, jakie powinny spełniać kamery, monitory ekranowe, urządzenia prze[...]
EN The requirements and quality testing methods of CCTV system for use in security applications is described. The review of the European standards related to testing of these objects is also given. The special attention is paid to the requirements of the cameras, display monitors and video transmission[...]
16
63%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1371-1378
EN A series of polymer electrolytes, based on ionic liquid (EMIm)3PO4, and the polymers PAN, PVdF, PVdF-HFP, PVA and PEO were prepared as thin-foils, using the casting technique. The composite electrolytes showed conductivity at a level of ca. 10 mS/cm, apart from the system PEO-(EMIm)3PO4. The electro[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 67-74
EN The article discusses the material and legal criteria of the car braking process decisive for the safety of use of a passenger car. The results of proving ground testing are presented. The tests were carried out with a passenger car equipped with anti-lock braking system (ABS), with which emergency [...]
18
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Stan gospodarki odpadami przemysłowymi przedstawiony został w oparciu o dane i analizy uwzględnione w ramach opracowywania planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Specyfika regionu sprawia, że w ogólnym bilansie odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym (w szczególności innych niż ni[...]
EN The status of the industrial waste utilization was presented based on the data and analysis taken into account in the masterplan for the utilization of industrial waste developed for the Silesian Voievodeshiop. Due to a specific nature of the Region, the so called "mass waste" generated by the coal [...]
19
63%
Polish Journal of Chemistry
1999 Vol. 73, nr 12 1987-1994
EN The temperature coefficients, dlogK/dT, of the stability constants of Ag+ complexes with cryptands 221 and 222 were obtained directly from van't Hoff linear plots logK=a+bT-1 in 10 aprotic solvents: acetone, acetobitrile, propanenitrile, butyronitrile, benzonitrile.
20
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 4 282--287
PL Przedstawiono zagadnienie komputerowego modelowania procesu wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego z zastosowaniem niekonwencjonalnych układów ślimakowych. Opisano przepływ tworzywa w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Podano przykłady trójwymiarowego, nienewtonowskiego modelowania wybranych [...]
EN Computer modeling of co-rotating twin screw extrusion with the use of nonconventional screw configurations has been presented. The polymer flow in the co-rotating twin screw extruder has been described. Some examples of three-dimensional, non-Newtonian modeling are shown. CFD generally oriented soft[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last