Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2008 nr 12 78-80
2
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 4 137-148
PL W pracy porównano wyniki pomiarów warunków wilgotnościowych powietrza wykonywanych dwiema metodami na terenie Obserwatorium UP Wrocław-Swojec w okresie 10-letnim (2000-2009). Analizowano dobowe wartości niedosytu wilgotności d i wilgotności względnej powietrza f. Pomiary klasyczne (standardowe) wyko[...]
EN The study presents the results of a comparison between air humidity conditions measured with two methods in Wroclaw–Swojec Observatory during the 10-year period (2000-2009). Daily values of saturation deficit (d) and relative air humidity (f) have been analyzed. Standard measurements were conducted [...]
3
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 4 149-160
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury gleby na głębokości 10 cm pod powierzchnią gleby pod trawnikiem i gleby nieporośniętej. Porównywano dane uzyskane metodą standardową (rtęciowe termometry kolankowe) i za pomocą stacji automatycznej Campbell CR23X. Wykorzystano wartości dobowe z pomia[...]
EN The paper presents the results of soil temperature measured at a depth of 10 cm under the bare soil and under the lawn. Compared data were obtained from standard methods (mercury thermometers) and using the automatic station Campbell CR23X. Daily measurements were taken at the Observatory UP Wroclaw[...]
4
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2013 T. 13, z. 1 59--73
PL W pracy analizowano średnie dobowe wartości temperatury, wilgotności względnej oraz niedosytu wilgotności powietrza uzyskane podczas trzech lub czterech w okresie doby pomiarów przyrządami klasycznymi oraz czujnikami elektronicznymi z tych samych terminów i z wszystkich 24 godzin. Pomiary standardow[...]
EN The study presents the results of an analysis of mean daily values of air temperature, relative humidity and saturation deficit from three or four (depending on the parameter) measurements a day with standard devices and from 24 hourly records made with electronic sensors recording on the same days.[...]
5
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury gleby na dwóch głębokościach (5 i 10 cm) pod powierzchnią gleby pod trawnikiem i gleby nieporośniętej. Porównywano dane uzyskane metodą standardową (rtęciowe termometry kolankowe) i za pomocą stacji automatycznej Campbell CR23X. Wykorzystano wartości[...]
EN The paper presents the results of soil temperature measurements at two depths (5 and 10 cm) under bare soil and under a lawn. The data according to standard (mercury thermometers) and automatic station Campbell CR23X were compared. The research data were obtained from Agro- and Hydrometeorology Obse[...]
6
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The article presents the adoption of thermal imaging techniques in assessing methodology of the fatigue degradation degree of the polymeric materials. Design/methodology/approach: Epoxy composites reinforced with glass fiber have been subjected to three point method fatigue bending. The deg[...]
7
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper was to evaluate the influence of X-ray irradiation on mechanical properties of polyester yarn used in production of vascular system prosthesis. Patients with such prosthesis are subjected to multiple X-ray radioscopic exposures. This can negatively influence prosthesis strengt[...]
8
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 35-36
9
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the present paper is to present results of basic mechanical properties research of high-density polyethylene and polyamide 6 filled with two kinds of mined coal particles. Because composites with carbon are expected to poses low electric resistance also surface resistivity wa[...]
10
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 143-149
PL Przedstawiono wyniki przyspieszonych badań starzeniowych 4 kompozycji epoksydowych. Badania dotyczyły 2 rodzajów monomerów: eterudiglicydowego bisfenolu A i epoksydowanego nowolaku fenolowoformaldehydowego. Do 2 kompozycji dodano jako napełniacz węgiel o średnim stopniu metamorfizmu. Przyspieszone b[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 119-122
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania węgla kamiennego jako napełniacza polietylenu i poliamidu. Przedstawiono wyniki badań mechanicznych i oporności powierzchniowej polietylenu i poliamidu, napełnionych dwoma rodzajami węgla kamiennego. Uzyskane wyniki wskazują, że wpływ węgla kamiennego na [...]
EN The paper discusses possibilities of application of mined coal with different carbonization degree as a filler of polyethylene and polyamide. Mechanical properties and surface resistivity of polyethylene and polyamide filled with two different mined coals are presented. Achieved results indicate tha[...]
12
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2013 Nr 2 (229) 55--101
PL Hałas emitowany przez lecący samolot składa z dwóch typów emisji: hałasu silnika czy też zespołu napędowego i z hałasu aerodynamicznego zwanego też hałasem płatowca. Ostatnie dekady przyniosły wiele innowacji, których efektem było znaczne zmniejszenie poziomu hałasu emitowanego przez silniki. Nieste[...]
EN Overall noise generated by flying aircraft consists of two different sources of emission: from propulsion system and aerodynamic, also called airframe noise. Innovative solutions developed over last decades resulted in significant reduction of engine noise. No breakthroughs were observed during this[...]
13
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to present the results of research programme on influence of acrylonitrilebutadiene copolymers on plasticized polyvinylchloride compounds used as window gasket material. Design/methodology/approach: Short review concerning application of modified plasticized PVC [...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 9126--9129
PL Komunikacja lotnicza stwarza poważne zagrożenie hałasem w środowisku, szczególnie na obszarach znajdujących się wokół portów lotniczych oraz wzdłuż tras nalotów oraz wznoszenia. Dynamiczny wzrost liczby operacji lotniczych obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach oraz prognozy jego dalszego rozwoju[...]
EN Air transportation is associated with noise danger posed on areas surrounding the airports directly as well as undertake-off and landing tracks. Dynamic growth in number of aircraft operations being observed over last decades is forecasted to be sustained in foreseeable future. That constantly incre[...]
15
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy opisano problem zagospodarowania odpadów z folii pęcherzykowej, przez poddanie jej procesowi regranulacji. Badania przeprowadzono na kompozycjach zawierających regranulat oraz mieszaninę polietylenu liniowego małej gęstości (LLDPE) i polietylenu małej gęstości (LDPE). W ramach badań przygoto[...]
EN The paper deals with the problem of waste management of air bubble film by subjecting it to the regranulation process. Research was carried out on compositions comprising of a mixture of a regranulate and a linear low density polyethylene (LLDPE) and low density polyethylene (LDPE). Within the resea[...]
16
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Pomiary natężenia deszczu są podstawowym i niezbędnym elementem w procesie projektowania i eksploatacji systemów odwodnienia terenów zurbanizowanych. Przestrzenne pomiary chwilowych wartości natężenia deszczu umożliwiają monitoring i sterowanie odpływem wód deszczowych. W pracy prezentowane i dyskut[...]
EN Rainfall intensity measurements are a basic and necessary element at the process of drainage systems' design and exploitation for urban areas. Spatial measurements of the instant rainfall intensity allow for monitoring and controlling storm water outflow. Different techniques of rainfall intensity m[...]
17
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In the work is described the method that enables identification of controller of simulation procedures which ensures compliance of experimental research results of changes in material physical characteristics with the characteristics of the numerical model. Design/methodology/approach: The [...]
18
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Paper presents different types of carbon materials used as modifiers for polymer matrix composites. The article contains summary description of the available varieties of carbon materials from brown and hard coal to the carbon nanotubes and fullerenes. Design/methodology/approach: The aim o[...]
19
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper was to prove the possibility of applying numeric model of polymer composite, consisting of finite elements, to simulate dynamic acoustic and thermal processes. Characteristics of these processes evaluated numerically, in comparison with experimental results, could allow to sim[...]
20
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this article is to present the influence of contents and kind of hard coal used as powder filler on rheological properties (viscosity) of polyamide 6. Design/methodology/approach: Preparation of composite of polyamide 6 with hard coal was carried out on laboratory twin screw extr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last