Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Control
PL Artykuł przedstawia dwupolowe sformułowanie gradientowego modelu mechaniki uszkodzeń i jego zastosowanie. Ten izotropowy model charakteryzują dwa parametry uszkodzenia z podziałem aksjatorowo-dewiatorowym. Jednakże jedna miara odkształcenia decyduje o rozwoju uszkodzenia jak w opisie skalarnym. Teor[...]
EN The paper presents a two-field formulation of the gradient-enhanced damage model and its application. This isotropic model is characterized by two damage parameters with a volumetric-deviatoric decomposition. However, one strain measure governs the development of damage as for the scalar description[...]
2
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 3 841-853
PL W artykule przedstawiono dwupolowe elementy skoczone z kontrolą pasożytniczych form deformacji, sformułowane dla sprzężonego problemu gradientowej mechaniki uszkodzenia. Zastosowano stabilizację rownań równowagi zgodnie z metodą najmniejszych kwadratów. Rozpatrzono trzy warianty stabilizacji dodatko[...]
EN The hourglass control of two-field finite elements for the coupled problem of gradient damage is analyzed. For the equilibrium equations, stabilization is introduced according to the leastsquare method. For the additional averaging equation, three proposals of stabilization are considered, however o[...]
3
63%
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej
2001 nr 5 21-44
PL W pracy skonfrontowano trzy wariacyjne sformułowania dla napreżeniowo-przemieszczeniowych elementów skończonych, służących do analizy płaskiego stanu naprężenia. Podprogramy stworzone w środowisku MATLAB z użyciem pakietu CALFEM umożliwiły numeryczną analizę, w której zbadano zachowanie się modeli s[...]
EN In this paper three variational formulations for stress-displacement finite elements for pianę stress ana-lysis arę compared. Finite element procedures have been implemented in the environment of MATLAB with its toolbox called CALFEM. The numerical analysis and examination of finite element models w[...]
4
63%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 4 18--24
PL W artykule przedstawiona jest współpraca między programami inżynierskimi w kontekście analizy obliczeniowej. Program REVIT służy do opracowania modeli obiektów budowlanych. Do obliczeń za pomocą metody elementów skończonych wybrano trzy pakiety: ROBOT , RFEM i SOFiSTiK. Weryfikacja współpracy jest z[...]
EN The interaction between software packages for engineers in the context of computational analysis is presented in the paper. REVIT program is used to construct models of structures. Three packages using the finite element method for computations are selected: ROBOT , RFEM and SOFiSTiK. The verificati[...]
5
51%
Archives of Civil Engineering
PL Praca przedstawia zastosowanie numerycznego modelu obliczeniowego dla betonu zbrojonego w symulacji pękania betonu pod obciążeniem statycznym i uderzeniowym. Model łączy w sobie opis skalarnej mechaniki uszkodzeń oraz teorii plastyczności ze wzmocnieniem zdefiniowanej w przestrzeni naprężeń efektywn[...]
EN The paper presents a set of applications of a numerical model for reinforced concrete in the simulation of concrete fracture under static and impact loading. In particular, a regularized formulation of damage-plasticity theory is employed in order to preserve the well-posedness of the mathematical m[...]
6
45%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej żelbetowego połączenia płytasłup wzmacnianego na przebicie. Zastosowano dwa opisy betonu: gradientowy model izotropowej sprężysto-plastyczności sprzężonej z uszkodzeniem imodel rozmazanych rys o stałym kierunku. Sprężysto-plastyczne zbrojenie zamod[...]
EN The paper presents a numerical analysis of an experimental slab-column configuration strengthened against punching shear. Two descriptions are used for concrete: gradientenhanced isotropic elasticity-damage-plasticity and smeared fixed crack model. The elasto-plastic reinforcement is embedded in con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last