Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 4 32-24
PL Pyły organiczne są obecne w licznych środowiskach aktywności zawodowej człowieka W ich skład wchodzą cząstki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego. Mogą one oddziaływać na organizm ludzki prozapalnie, alergizujące, toksycznie, drażniąco, a nawet rakotwórczo. Choroby zawodowe zależ[...]
EN Organic dusts are numerous in work environments. They consist of plant and animal origin and microbiological agents. They may cause infectious, allergic, immunotoxic irritation and neoplasmatic diseases. Many workers in all the world are exposed on organic dusts ( agricultural workers, health worker[...]
2
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 79-80
EN An effect of gas phase on conditions of the floating particle draw-down into liquid in an agitated vessel was experimentally studied. Measurements were carried out for high-speed impellers (propeller, Rushton turbine, up- or down-pumping pitched blade turbine) and different numbers of baffles in the[...]
3
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 103-105
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pozycji mieszadła na wale na warunki rozpraszania lekkich cząstek w cieczy w mieszalniku. Pomiary krytycznych obrotów mieszadła przeprowadzono w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem umieszczonym w odległości h = 0.33H lub 0.67H od płaskiego dna mieszalnika. Płyn mi[...]
EN An effect of impeller position on dispersion of floating particles in an agitated vessel is presented in the paper. Measurements of critical agitator speeds were carried out in a baffled vessel equipped with the impeller located at the height 0.33ff or 0.67// from the vessel flat bottom. Fluid was a[...]
4
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacji metodą CFD rozkładu prędkości płynu i stężenia lekkich cząstek ciała stałego rozpraszanych w cieczy mieszanej mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi w zbiorniku z przegrodami. Mieszadło pompowało płyn w kierunku powierzchni swobodnej. W zakresie przeprowadzonych[...]
EN The results of the CFD simulations presenting both distributions of the fluid velocity and the concentration of floating particles in a liquid agitated by means of an up-pumping pitched blade turbine in a baffled vessel have been presented in the paper. Within the range of the performed numerical co[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 74-79
PL Przeprowadzono doświadczalne badania wpływu oprzegrodowania mieszalnika wyposażonego w mieszadło turbinowe z łopatkami pochylonymi pompujące płyn w górę lub dół na warunki wytwarzania zawiesiny lekkiej. Określono wpływ konfiguracji i rozmieszczenia przegród na krytyczne częstości obrotów mieszadła d[...]
EN The results of the baffling effect on solids draw down in a stirring vessel equipped with the up- or down-pumping pitched blade turbine are presented in the paper. An influence of the configuration and arrangement of baffles on the minimum agitator speed were studied experimentally for physical syst[...]
6
63%
Chemical and Process Engineering
PL Badano doświadczalnie warunki wytwarzania zawiesiny lekkiej w zbiorniku z mieszadłem w zależności od zwilżalności cząstek ciała stałego. Stosowano mieszadła szybkoobrotowe: śmigłowe, turbinowe tarczowe i turbinowe z łopatkami pochylonymi w mieszalniku wyposażonym w przegrody różnej długości. Określo[...]
EN The purpose of the experimental studies was to determine an effect of particles wettability on the conditions of producing a suspension of floating solids in a baffled agitated vessel equipped with various types of a high-speed impeller. Measurements were carried out for a propeller, Rushton turbine[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 108-109
EN In the paper investigation results dealing with the suspension preparation in a mixer with the disc agitator are presented. Critical conditions for suspending of solid particles in the liquid phase were determined. The influence of particle concentration on the power input was analysed. The results [...]
8
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1517-1533
PL Przeprowadzono badania wpływu typu mieszadła i rozmieszczenia przegród na minimalne częstości obrotów mieszadła niezbędne do zawieszenia lekkich cząstek ciała stałego w cieczy. Pomiary wykonano w mieszalniku o średnicy D = 0,295 m, zaopatrzonym w standardowe lub krótkie przegrody. Analizowano także [...]
EN The effects of the agitator type and baffles arrangement on the minimum agitator speed needed for suspension of floating particles in a liquid have been analysed. An agitated vessel was used of inner diameter D = 0.295 m equipped with standard or short baffles. Mixing in the unbaffled vessel was als[...]
9
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 98-99
PL W pracy badano metodą tensometryczną wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesiny lekkiej. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D - 0,634 m. Mieszalnik był zaopatrzony w przegrody i mieszadło turbinowe z sześcioma pochylonymi łopatkami, umieszczonymi na wysokości h = 0,67H. Testowano pięć kon[...]
EN A baffling influence on power consumption during mixing of floating particles' suspension was studied experimentally. The measurements were carried out in a vessel of diameter D = 0.634 m. The agitated vessel was equipped with baffles and pitched blade turbine located in the height h = 0.67H. Five c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last