Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
EN In the paper, the main directions of teaching in the area of new geospatial technologies are presented on the example of postgraduate study of Geographic Information Systems at the Geoengineering, Mining and Geodesy Faculty of the Wrocław University of Technology. The program of the study takes into[...]
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 398 85-105
PL W artykule przedstawiono wyniki badań konodontowych przeprowadzonych w 17 otworach wiertniczych zlokalizowanych w krawędziowej, wschodniej części bloku górnośląskiego. Otwory wiertnicze, w których uzyskano pozytywne wyniki, przebiły jedynie cząstkowe profile dewonu środkowego i górnego, a w jednym p[...]
EN This paper contains the results of the biostratigraphy analysis of conodonts obtained from seventeen boreholes from eastern, margin part of the Upper Silesian Block. Boreholes with positive results, reached only partial profiles of the Middle and Upper Devonian series. In one case Carboniferous ages[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł porusza problem wymiany danych w systemach zarządzania zasobami naturalnymi. Przeanalizowane i porównane zostały dotychczasowe metody przechowywania danych. Omówione zostały również możliwości systemów geoinformacyjnych. Zwrócono uwagę na obecny stan informatyzacji zasobów naturalnych, w szc[...]
EN The article deals with the problem of data exchange in natural resources management systems. Present data format have been analyzed and GIS systems have been discussed. The attention to present condition of natural resources information process, especially to lack of possibility to exchange data, ha[...]
4
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 1 70-74
PL Nieczynny kamieniołom w Jaworznie stanowi doskonały przykład wykorzystania terenu poeksploatacyjnego. GEOsfera nie ma być w swoich założeniach typowym muzeum geologicznym, ogrodem botanicznym, czy też kolejnym „dinoparkiem" - ma za to szansę stać się w przyszłości jednym z nielicznych w Polsce punkt[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 106 99-111
PL W artykule zaprezentowano podstawowe założenia dotyczące nowej metody układania planu zajęć na uczelni. Zaproponowano zastosowanie dwuetapowego podejścia bazującego na Algorytmach Genetycznych (GA). W literaturze przedmiotu brak prac uwzględniających specyfikę polskich uczelni. Przedstawiono pod[...]
EN In the paper the university timetabling problem, is defined. Taking into account features specific for Polish technical universities, solution is split into finding both a class schedule and room allocation that do not conflict with any constraints. The Two Phases Genetic Algorithm (TGA) is proposed[...]
6
100%
Recykling
2012 nr 6 18--19
PL Z dużą satysfakcją podejmuję temat ustaleń przyjętych podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej – „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. To była ważna i potrzebna konferencja, również dla przedstawicieli administracji.
7
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 511--516
EN Using the pad welding technique it is possible to regenerate machine parts or improve surface properties such as abrasion, corrosion and aging resistance. To ensure optimum processing conditions and economic efforts should be made, while providing a high deposition efficiency for the small amount of[...]
8
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2018 nr 1-2 5--20
PL 90 lat temu założona została pierwsza polska jednostka badawcza w dziedzinie radiotechniki – Instytut Radiotechniczny w Warszawie. Artykuł przedstawia historię powstania tej pionierskiej instytucji. Omówiona została sytuacja polskiej radiotechniki po 1918 r., inicjatorzy i proces organizacji Instytu[...]
EN The article introduces a 90-year history of the first Polish research institution dealing with radio engineering – the Radio Engineering Institute in Warsaw. In detail, the paper discusses situation of Polish radio engineering after year 1918, the initiators and organisation process, Institute’s str[...]
9
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 29-30
10
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 42-43
11
63%
Przegląd Geologiczny
EN In order to enhance its touristic and environmental offer with new geology facilities, Polish Geological Institute – National Research Institute has started to design new geotouristic paths in Poland. These paths will have a positive economic boost on the areas and at the same time utilize certain c[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 34-35
13
63%
Materiały Budowlane
1999 nr 8 86-88
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę ewolucyjnej wielokryterialnej syntezy regulatora pozycyjnego układu napędowego. Badania dotyczyły zwiększenia efektywności wybranej metody optymalizacji globalnej poprzez iteracyjne modyfikowanie dopuszczalnego obszaru w przestrzeni parametrów. W oblicze[...]
EN The article presents the results of multi-criteria optimization of the PI controller in positional linear drive with friction. In order to increase the effectiveness of known algorithm PAES [6] Authors proposed two modifications. The first one allows the exchange of archive solutions whose offspring[...]
15
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 4 44--47
PL Przywracanie zabytku do użytkowania, w zależności od rangi historycznej i zakładanej współczesnej funkcji, może wiązać się nie tylko z naprawą czy rekonstrukcją, ale nawet przebudową. Roboty realizuje się na podstawie zatwierdzonego projektu konstrukcyjnego. Rozwiązania w nim zawarte są uwarunkowane[...]
EN The restoration to use of a historical building may, depending on its historical status and its intended modern function, require not only repairs and reconstruction, but also structural alteration. Works are carried out based on an approved structural design. The solutions contained in such a desig[...]
16
63%
Przegląd Geologiczny
EN Due to initiative of both theGeological administration at Jaworzno's City hall as well as Polish Geological Institute-NRI Upper Silesian Branch, a project on the Sadowa Góra Eco-Geological Educational Centre facility has been realized. The project has been supported financially by the EU and its Eur[...]
17
63%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Key-framing and Inverse Kinematics are popular animation methods, but new approaches are still developed. We propose a new evolutionary method of creating animation - the EMOT (Evolutionary MOTion) system. It enables automation of motion of animated characters and uses a new evolutionary approach - [...]
18
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 301--306
EN Using the pad welding technique it is possible to regenerate machine parts or improve surface properties such as abrasion, corrosion and aging resistance. The regeneration process with the use of pad welding can be performed using the same equipment, which we use for welding. Metals and their alloys[...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Poszukując optymalnego sposobu eksploatacji budynku, występują trudności w znalezieniu rozwiązania charakteryzującego się jak najmniejszym zużyciem energii, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego ludziom w nim przebywającym, ponieważ kryteria te są sobie przeciwstawne. Sprowadza się to do [...]
EN While searching for an optimal way of building exploitation, the difficulty in finding a solution characterized by the lowest energy consumption with simultaneously assuring thermal comfort of the people inside arises. The solution aiming at meeting the two contrary criteria results in application o[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 100 187--199
PL Artykuł jest wstępem do serii badań, pozwalających dobrać najlepsze parametry napawania metodą GMA stali C45E drutem CastoMag 4554S. Próbki stali zostały przygotowane oraz wstępnie podgrzane do temperatury 300°C. Plan eksperymentu opracowano na podstawie metody Taguchiego. Celem przeprowadzenia opty[...]
EN The article is an introduction to a series of investigations that will allow to choose the best parameters of pad welding with GMA method of steel C45E by wire CastoMag 4554S. Steel samples were prepared and preheated to 300 degrees Celsius (C). The plan of experiment was developed on the basis of t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last