Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 35-37
PL Drzewo jest w tradycji i kulturze wyjątkowym organizmem i symbolem. Rośliny te są nie tylko największymi spośród żywych, ale także jednymi z najstarszych na Ziemi. Są one niejako predysponowane do roli pomników przyrody, które obok przyrodniczych niosą wartości historyczne i kulturowe.
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 32-34
PL Drzewo, podobnie jak inne twory natury o szczególnej wartości, może zyskać status pomnika przyrody. Dokonuje się to w momencie prawnego uznania go za taki pomnik. Samo pojęcie monuments de la nature zaproponował A. v. Humboldt w 1819 r. Termin powstał przez analogie do funkcjonującego już wtedy „pom[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 4 42-44
PL Drzewo we wnętrzu urbanistycznym pełni funkcje kompozycyjne, pomaga w uchwyceniu proporcji i ma wydźwięk metaforyczny. Przyrodnicy zawsze podkreślają dobroczynny wpływ roślin. Życie z drzewem, wzrastanie z nim i kształtowanie świata przy jego pomocy okazuje się coraz częściej humanizującym zadaniem [...]
4
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 58-59
PL Każde posadzone drzewo wymaga stabilizacji. Ma ona na celu zabezpieczenie bryły korzeniowej przez jej rozrywaniem oraz ruchem obrotowym w dole, którego rezultatem może być wywrócenie drzewa przez wiatr.
5
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 48-50
PL W obecnej regulacji prawnej drzewa i krzewy owocowe narażone są w sposób szczególny na wycięcie, nawet jeśli pełnia funkcję drzew ozdobnych. Aby rozwiązać ten problem ważne SA nie tylko zmiany w ustawie, ale także umożliwienie pracownikom urzędów zajęcie stanowiska w sprawach, które często znają ze [...]
6
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 6 48-49
PL Rozpatrywanie wniosków o usunięcie drzew owocowych wiąże się z określeniem przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, na którym one rosną. Problem przekwalifikowania drzew owocowych na ozdobne powstaje również w przypadku zmiany charakteru prawnego gruntu.
7
100%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 22-22
PL Drzewa w bezpośrednim otoczeniu człowieka zajmują miejsce szczególne. Oczekujemy od nich, by były w miarę duże, zdrowe, bezpieczne i .ładne.. Czy jest to możliwe przy braku jednoznacznych i przekonujących zasad uprawy i pielęgnacji?
8
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 18-20
PL Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym topole są interesującą grupą drzew o szerokim zastosowaniu. Największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60., obecnie jako dojrzałe drzewa ujawniają większość swoich negatywnych cechy.
9
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 11-12 34-35
PL Badanie stanu zdrowotnego i statycznego drzewa umożliwiające ocenę zagrożenia dla ludzi i mienia, to najczęstsze cele diagnostyczne, które wykorzystuje się w analizie drzewostanu miejskiego.
10
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 38-39
PL Reakcje drzewa na negatywne czynniki są efektem naturalnych przystosowań oraz próbą pokonywania i minimalizacji ich skutków Oznakami tego zajmuje się dziedzina zwana symptomatologią.
11
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 9 32-33
PL Drzewa w mieście narażone są na negatywne oddziaływanie licznych czynników ożywionych ł nieożywionych. Gdy są osłabiane, chorują lub giną, potrzebna jest właściwa diagnoza.
12
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 24-25
PL Rozwój grzybów w drewnie drzewa istotnie wpływa na jego mechaniczną wytrzymałość. Dlatego ważne jest racjonalne postępowanie z drzewami opanowanymi przez trudne do zwalczania huby.
13
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 4 30-31
PL Rozwój grzybów w drzewie istotnie wpływa na jego mechaniczną wytzrymałośc. Dlatego wązne jest racjonalne postepowanie z drzewami opanowanymi przez trudne do zwalczania huby.
14
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 34-35
PL Cięcie drzew podlegało i nadal podlega ustawicznym modyfikacjom. Wraz ze zmianami stosunku do przyrody, rozwojem nauk przyrodniczych oraz możliwości technicznych zmieniają się poglądy na temat technik cięcia i jego wpływu na drzewa.
15
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 11 42-44
PL Pomimo zaawansowanych technologii, wciąż zdarza się niewłaściwe zabezpieczanie drzew na placach budów, co nie tylko zmienia warunki siedliskowe, ale uszkadza drzewa, które często nie mają już szans na prawidłowy rozwój. Dlatego tym bardziej warto zastanowić się, po jakie metody ochrony sięgać, aby z[...]
16
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 32-33
PL Prawnie aleje historyczne mogą być chronione jako obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki przyrody, miejsca (siedliska) występowania chronionego gatunku oraz jako specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) w programie Natura 2000 W praktyce ciągle giną!
17
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 12 28-29
PL Drzewa usytuowane w obrębie placów budowy narażone są na oddziaływanie szeregu czynników, które przyczyniają się do obumierania tych roślin. Dlatego tym bardziej należy przestrzegać wszelkich zaleceń odnośnie prawidłowego postępowania z drzewami podczas prac budowlanych. Szczególną uwagę trzeba zwró[...]
18
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 9 36-38
PL Duże drzewa można przesadzać różnymi metodami. Do najpopularniejszych z nich mozlna zaliczyć przesadzanie reczne, maszynowe oraz transplantację. podejmujac decyzję o takim zabiegu, trzeba przede wszystkim wiedzieć, które drzewa się do tego nadają.
19
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 10 36-38
PL Ochrona i pielęgnacja dużych drzew podczas ich przesadzania wymaga wiele pracy i wysiłku. Następstwa tych działań zależą nie tylko od tego, jak długo będą odczuwalne skutki szoku poprze sadzeniowego, ale także od tego, w jakim stopniu drzewo zostało okaleczone.
20
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 72-74
PL Ochrona środowiska od powołania Unii Europejskiej stała się jednym z jej najważniejszych wyzwań. W ciągu ostatnich 30 lat ciągle wzrastało znaczenie tej problematyki w UE. Już w latach 70. ubiegłego wieku, czyli u początków tworzenia unijnego prawa środowiskowego, naczelnym mottem Wspólnoty było has[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last