Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2004 T. 49, z. 3 335-340
PL Artykuł koncentruje się na koncepcji CSR - Corporate Social Responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (firmy). Przedstawiona została krótka historia idei, zarys programu oraz korzyści, jakie osiąga przedsiębiorstwo, realizując program CSR. Przytoczone są także wybrane rezultaty bada[...]
EN The paper deals with the Corporate Social Responsibility (CSR) which is also known as the business social responsibility. The author presents a short history of the idea, as well as, benefits that corporation can achieve thanks to the CSR program. Moreover, there are also mentioned some research res[...]
2
63%
Management
PL Ogromna presja konkurencyjności i szybkie tempo życia spowodowane powszechną globalizacją mają bardzo negatywny wpływ na jakość życia wielu grup zawodowych. Coraz większe wymagania pracodawców powodują dysharmonię pomiędzy życiem zawodowym a osobistym pracowników. Sytuacja ta dotyczy także pracownik[...]
EN The enormous competitiveness pressure and rapid pace of everyday life caused by general globalization have an extremely negative affect on the quality of life of many professional working groups. The increase of requirements on the employers cause a discord between the employees' professional and pe[...]
3
63%
Management
PL Artykuł analizuje zagadnienia związane z motywowaniem i poczyciem satysfakcji z pracy. Rozważania zawarte w artykule oparte są na wynikach badań empirycznych i analizach przypadków. Cytowane badania potwierdzają niedostatki w zakresie motywowania w przedsiebiorstwach polskich. Wskazują że praktyka m[...]
EN The paper analyses the concept of creating incentives and satisfaction of staff. The paper has been written on the basis of results of empirical research and case studies. Research quoted in the paper confirms some incentive and motivation-related deficiencies in Polish enterprises. They demonstrate[...]
4
63%
Management
2000 Vol. 4, no 1 127-134
PL Artykuł traktuje o nowym nurcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi - jakości zasobów ludzkich. Kierunku, który wyrósł na bazie brytyjskich standardów jakości, w tym szczególnie programie "Inwestowanie w Ludzi". Autorki zastanawiają się w jakim stopniu, idea ta przenosi mechanizmy charakterystyczne dla [...]
EN The paper treats about a new direction in Human Resource Management Quality of the Human Potential. The idea, which is based on the British quality standards, mostly on the Investors in People Program. The authors are wandering how far the idea transfers quality management mechanisms and how far is [...]
5
63%
Management
PL Coraz częstszą praktyką dzisiejszych organizacji jest praca zespołowa. Zespołowe formy pracy są wykorzystywane choćby w ramach popularnego zarządzania projektem. Wiąże się to nieodłącznie z pewnymi implikacjami w dziedzinie wynagradzania. Problem nagradzania pracowników zespołowych jest jednym z naj[...]
EN The growing use of work teams in organizations has implications for compensation of the teams and their members. While the use of teams has increased significantly in the past few years, the question of how to compensate the individuals who compose the team remains one of the biggest challenges. One[...]
6
63%
Management
PL Dzisiejsze zmiany w otoczeniu zewnętrznym (mowa tu przede wszystkim o globalizacji) implikują potrzebę międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest wielkim wyzwaniem dla dyrektorów personalnych. A stosowane procedury i praktyki różnią się od tych [...]
EN In today global economy world Personnel Managers in organizations face many challenges as they need to manage human resources internationally. Global human resource management is more demanding and differs from domestic HR. This paper presents determinants of successful international personnel manag[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last