Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 36-38
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2006 Z. 55 66-80
EN The paper presents possibility and practical advantages resulting from the application of pre-tensioned composite strips (CFRP) for strengthening concrete structures. High tensile strength of composite strips CFRP was utilized in small ratio till now. Composite strips have very large range of linear[...]
3
100%
Drogi i Mosty
2007 nr 4 5-31
PL Praca przedstawia analizę ścinania i rozwarstwienia połączenia klejowego w oparciu o teorię sprężystości. Wykorzystując równania różniczkowe opisujące naprężenia i odkształcenia w warstwie kleju przedstawiono ogólne równanie ciągłości połączenia. Przeanalizowano przypadek belki obciążonej siłąskupio[...]
EN This paper discusses elastic analysis of the shear and peeling stresses, The method to strengthen a structure with steel plates glued to it has been used in Poland since the mid 60's. However, the theory behind the strengthening methods has not been given much interest and most efforts have been inv[...]
4
100%
Konstrukcje Stalowe
PL W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów przeprowadzono badania różnych typów połączeń niejednorodnych, mające na celu opracowanie technologii wykonania połączeń, które mogłyby mieć zastosowanie nie tylko przy budowie, ale również przy wzmacnianiu i naprawie mostów stalowych. Najbardziej przydatne okaza[...]
5
100%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1998 nr 1-2 81-122
PL Opracowanie przedstawia zasady i reguły określone w prENV 1994-2: 1997, które należy stosować w projektowaniu zespolonym obiektów mostowych. Omówiono podstawy projektowania, charakterystyki materiałów, a także kryteria wytrzymałościowe i stany graniczne nośności i użytkowalności. Szczególnie dokładn[...]
EN This elaboration presents principles and rules defined in prENV 1994-2:1997 which should be applied in design of composite bridge structures. Basis of this design, material characteristics, strength criteria as well as serviceability and ultimate limit states were described. More exactly were descri[...]
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
PL W artykule podano przyczyny zawalenia się mostu w stanie Minneapolis 1 sierpnia 2007 r.
7
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 95-97
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 8 426-429
PL Wiele eksploatowanych stalowych mostów drogowych i kolejowych wymaga naprawy, a także wzmocnienia. Poważnym problemem staje się naprawa połączeń oraz wymiana łączników. Dotyczy to połączeń nitowych, ciernych, a także spawanych. Przedstawiono badania różnych rodzajów połączeń niejednorodnych, w który[...]
EN At the moment many of the highway and railway steel bridges need repair, as well as the strengthening. The structural connections repair and connectors exchange, seem to be the major problem with this activity, and that applies to the riveted, friction and welded joints. The investigation of differe[...]
9
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 3 20-22
PL Przed kilkoma latami, po długim okresie wyczekiwania, nadeszła wreszcie chwila, gdy budowa mostów podwieszonych przez duże rzeki w Polsce stała się rzeczywistością. Jako pierwsze wybudowano warszawskie mosty przez Wisłę: Most Świętokrzyski i Most Siekierkowski. Artykuł prezentuje metodę nasuwania po[...]
EN When erecting a new Siekierkowski Bridge across Wisła River in Warszawa new, innovative assembly technology was introduced. It was for cable-stayed spans erection purposes. As far as we know, it was the first case in the world when steel plate girders of the bridge were launched across the river tog[...]
10
100%
Drogownictwo
2011 nr 6 194-198
PL W artykule przedstawiono nowe normy europejskie nazywane w skrócie "Eurokodami". Są to normy dotyczące projektowania i wykonywania konstrukcji. Opisano również genezę tych norm i przedstawiono główne zasady dotyczące konstrukcji mostowych.
EN The paper concerns the new generation of European norms the called in shortcut "eurocodes". They are then the relating standards of designing and the executing the constructions. In article, the genesis of standards and basic, main principles for bridge constructions was described.
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule szczególną uwagę zwrócono na różnice zachodzące pomiędzy dotychczasową praktyką projektowania w Polsce stalowych i zespolonych mostów, a regułami i zasadami projektowania zgodnie z Eurokodami EC3 -2 'Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: Mosty stalowe' i EC4 -2 'Projektowanie ze[...]
EN Particular attentions was focused on the differences between the design practice of steel and composite bridges followed in Poland so far and the design rules and principles recommended in Eurocodes EC3 -2 Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges, and EC4 -2 'Design of composite steel and [...]
12
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z projektowaniem zespolonych konstrukcji mostowych według europejskiej normy wstępnej ENV 1994 - 2 (Eurokodu 4-2). Dotychczas w Polsce nie było ustanowionej normy projektowania mostów zespolonych. Istniała pewna tradycja i opracowania podręcznikow[...]
EN The main problems connected with designing the integrated bridge constructions according to the European initial ENV 1994 - 2 (Eurokodu 4-2) standard. Till now in Poland there was no instituted standard for integrated bridges designing. The certain tradition and manuals have been existed. The design[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 133-136
EN The main objective of this paper is to compare strength hypotheses. Analysis is prepared in respect of conducted research for aluminum alloy PA4. There is considered few different states of load e.i. pure bending, pure torsion and proportional combination of these two states.
14
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 4 48-51
PL Tekst jest kontynuacją artykułu opublikowanego w poprzednim numerze "Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego", w którym przedstawiono możliwości wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą wstępnie naprężonych taśm kompozytowych, skatalogowano problemy związane z opracowaniem technologii systemów ws[...]
15
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 3 52-54
PL W tej części artykułu przedstawiono możliwości wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą wstępnie naprężonych taśm kompozytowych. Opisano problemy związane z opracowaniem technologii systemów wstępnego naciągu i kotwienia taśm CFRP. Pokazano projektowy stan równowagi konstrukcji zginanej przy wzmo[...]
16
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wyniki pracy mającej na celu wykazanie możliwości i praktycznych korzyści wynikających ze stosowania sprężonych taśm kompozytowych (CFRP) do wzmacniania konstrukcji betonowych. Na podstawie analizy teoretycznej stanu równowagi określono rozkład naprężeń ścinających panujących w skleini[...]
EN The paper presents the results of research aiming at exposing the possibility and practical advantages resulting from the application of stressed composite strip (Carbon Fibre Reinforced Polymer) to strengthen concrete structures. The distribution of shear stress in the glue joint was determined on [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono zagadnienia monitoringu stanu technicznego mostów, który polega na identyfikowaniu, przez odpowiednie pomiary i analizy, lokalizacji zmian konstrukcyjnych i ocenie ich dotkliwości oraz pozwala skutecznie oszacować metody zmierzające do właściwego utrzymania mostów pod kątem [...]
EN The paper presents an idea of Structural Health Monitoring (SHM). Ideally, health monitoring consists in identifying, by suitable measurements and analyses, the localization and severity of structural modification (damage or degradation compared to the baseline), and allowing an efficient assessment[...]
18
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 14 153-159
EN Already from about twenty years the documentation of project contains Detailed Technical Specifications (SST). Defective records in SST were showed in paper. They are discordant with Polish law and European norms. This influences on conflicts between participants of contract. Paper shows recipes whi[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 4 76-76
PL W artykule zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia metalurgii światowej, mogące znaleźć zastosowanie w budownictwie mostowym, a zwłaszcza stale o wysokiej granicy plastyczności, stale trudno rdzewiejące o podwyższonej odporności na korozję i inne.
EN In the article is presented the major world metallurgy achievements. These attainments including steels with high yield point or weathering steels with improved corrosion resistance might be easily employed in bridge engineering.
20
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 2-4
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last