Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL W systemie kontrolowanego dostarczania leków na poziomie nanocząstek (NP) wykorzystuje się różne ugrupowania, w tym polimery, materiały węglowe oraz nanocząstki magnetyczne. Wymienione związki, występują w postaci prostego nośnika lub stanowią otoczkę typu core - shell, np. na rdzeniu magnetycznym. [...]
EN In drug delivery systems there are many different groups used at the level of nanoparticles (NP), including polymers, carbon materials and magnetic nanoparticles. The above-mentioned compounds occur in the form of a simple carrier or make a complex core - shell system, e.g. on a magnetic core. This [...]
2
80%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 10 836--841
PL Separacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych jest podstawowym etapem większości procedur i technik stosowanych w biologii molekularnej. Istnieje wiele metod izolacji DNA, w wyniku których otrzymuje się DNA biologicznie aktywny, chemicznie stabilny oraz wolny od RNA i białek. Nanocząstki magnetyczne [...]
EN The separation and purification of nucleic acids is an essential step in most of the procedures and techniques used in molecular biology. There are many procedures describing the method of DNA isolation, which result in obtaining a RNA-free DNA, proteins and other compounds that may interfere in sub[...]
3
71%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 8 719--724
PL Techniki plazmowe znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wśród trzech podstawowych technik plazmowych, szczególną uwagę skupia się na możliwościach aplikacyjnych plazmy niskotemperaturowej i jej modyfikacjach. Zimna plazma znalazła zastosowanie w przemyśle i w nauce, w tym także w modyfi[...]
EN Plasma techniques have been applied in many industries. Among the three main plasma techniques, particular attention is paid to the potential application of low temperature plasma and its modifications. Cold plasma has been used both in industry and science, as well as with the modification of physi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last