Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 320-323
PL Przedstawiono koncepcję skutecznego modelu materiałowego do zastosowania w analizie konstrukcji betonowych poddanych działaniu obciążeń nagłych od wybuchu lub uderzenia. Określono główne problemy tego rodzaju analizy. W celu weryfikacji przyjętego modelu materiałowego przeprowadzono symulację numery[...]
EN The aim of the paper is to propose and present an effective material model for analysis of concrete structures subjected to impulsive loads due to explosions or impacts. The main problems concerning the fundamental aspects of the analysis were defined and discussed. In order to verify the assumed ma[...]
2
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 9--11
PL Praca dotyczy zastosowania rozszerzonej wersji metody elementów skończonych (Extended Finite Element Method – XFEM) do analizy powstawania zarysowania oraz propagacji pęknięć w zginanych elementach betonowych. Podano w niej podstawowe założenia teoretyczne tej wersji metody elementów skończonych, ja[...]
EN The study concerns the application of Extended Finite Element Method (XFEM) in analysis of fracture generation and its propagation in concrete elements subjected to bending. The fundamental theoretical assumptions of thismethod have been described and the results of numerical simulation were discuss[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki kontynuacji prac autorów nad zastosowaniem nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego betonu ze zniszczeniem do analizy zagadnień propagacji zniszczenia w konstrukcjach żelbetowych obciążonych wybuchem. Celem pracy jest określenie mechanizmu zniszczen[...]
EN The main purpose of this work was the application of a nonlinear elasto-plastic material model with damage for concrete in the analysis of damages propagation in structures subjected to a blast load. The damage mechanism for the reinforced plate was analyzed in detail using the nonlinear FEM compute[...]
4
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Znajomość wytężenia w dnie karbu pozwala na zastosowanie tzw. ujęcia lokalnego w wymiarowaniu trwałościowym spawanych konstrukcji nośnych. Zaletą jego jest posługiwanie się naprężeniami lokalnymi występującymi w dnie karbu - miejscu inicjacji i późniejszego wzrostu pęknięcia zmęczeniowego, zarówno w[...]
EN The konwledge of the stress concentration at the notch root enables to use so called local approach during assessment of the fatique life of welded carrying load structures. The advantage of this method is using of the local stress at the notch root - the place in which fatigue crack initiation and[...]
5
51%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 6 225-228
PL Wykonano serię odorymetrycznych pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz oznaczeń składu gazów odlotowych w celu sprawdzenia skuteczności metody ograniczania emisji odorów poprzez utlenianie ozonem emitowanych zanieczyszczeń. Badania wykonywano w trakcie wdrażania generatora firmy OZONlA przez Z.Ch "Poli[...]
EN A series of odorimetric measurements of pollutants emission and the identification re-, search of the organic contamination in chimney gases from processing of phosphoric acid has been made. The aim of the research was to test the efficiency of the odour reducing method. Measurements were canied dur[...]
6
51%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main results of numerical analyses of a possible design configuration of a submerged structure subjected to impulsive loading due to explosion, performed for various material models assumed for a plain concrete are presented and discussed. Three different models were considered - the modified Dr[...]
7
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 2 136--136
PL Przedmiotem monografii jest analiza doświadczalna oraz numeryczna próbek oraz elementów wykonanych z kompozytu fibrobetonowego z udziałem kruszywa odpadowego (sortowany gruz ceglany). Badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last