Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 376--379
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oceny bezpiecznego czasu zużycia rękawic ochronnych wśród pracowników wybranych zakładów mechanicznych i warsztatów samochodowych, narażonych na jednoczesne działanie olejów mineralnych i czynników mechanicznych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że opraco[...]
EN This paper presents the results of evaluation of the end-of-service-life of gloves among employees of selected plants and mechanical garages, exposed to the simultaneous action of mineral oils and mechanical factors. The end-of-service-life assessment was performed on a simulation device which was i[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 12 1076-1081
PL Artykuł prezentuje opis dotychczas stosowanych metod w ocenie komfortu użytkowania obuwia ochronnego z uwzględnieniem modelu sztucznej stopy. Opisano postęp jaki dokonał się od lat 30-tych 20 wieku w zakresie poziomu technicznego ich konstrukcji na podstawie danych literaturowych. Podkreślono zalety[...]
EN Description of existing methods in evaluation of protective footwear comfort including the thermal foot model is presented in the paper. The progress made throughout the 30-ties XX century in the technical level of their design on the basis of literature data is described. Starting with the first mo[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 6 603-608
PL Dokonano walidacji metody wyznaczania skurczu powierzchniowego materiałów skórzanych o właściwościach żaroodpornych: w warunkach suchych oraz przez zanurzenie w gotującej się wodzie. Wyznaczono parametry: skurcz powierzchniowy materiałów skórzanych o właściwościach żaroodpornych (w warunkach suchych[...]
EN Two methods for determination of thee area shrinkage of heat-resistant leather materials - in dry conditions according to PN-EN ISO 17227:2005 standard and by immersion in boiling water according to EN ISO 20349:2007 standard were validated. Furthermore, the resistance of footwear exposing to extens[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 485--488
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikroklimatu obuwia ochronnego wyznaczonego na termicznym modelu stopy. Stwierdzono, że w obuwiu ochronnym z podnoskami kompozytowymi stopa jest lepiej wentylowana z uwagi na paroprzepuszczalny charakter materiału w okolicy palców, w porównaniu do obuwia z podn[...]
EN This paper presents investigation results of microclimate parameters of protective footwear for a thermal foot model. The standards harmonized with the Directive 89/686/EEC are currently used for assessing protective properties. They concern only assessment of hygienic materials used in manufacturi[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2009 z. 65 33-52
PL W pracy badano zastosowanie zaprojektowanych i wytworzonych tkanin, charakteryzujących się specyficznym rozmieszczeniem w ich strukturze włókien o charakterze hydrofobowym i hydrofilowym oraz zróżnicowanym ich kontaktem ze skórą użytkownika (ze względu na stopień rozbudowania powierzchni tkanin). Wy[...]
EN The dissertation presents research on application of designed and produced fabrics characterised by a specific distribution of hydrophobic and hydrophilic fibres in their structure and by their varied contact with the user's skin (from the point of view of the degree of fabrics surface complexity). [...]
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 5 35-38
EN The article highlights the fact that the present system of the standards harmonized with Directive 89/686/EEC provides the prescriptive instruments for the evaluation of sanitary parameters of individual materials used for the manufacture of footwear which make it impossible to synthetically evaluat[...]
7
100%
Autex Research Journal
2015 Vol. 15, no. 3 181--190
EN Foot slippage is the most widespread unforeseen event causing falls on the same level, and a potentially contributing factor to falls from height and falls to a lower level. Statistical data on the number of slip-related accidents at work show the importance of the problem of slipping and indicate t[...]
8
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 8 29--34
EN The article presents the problem of the effectiveness of protective gloves in workplaces. It was indicated what should have a protective glove ergonomic design. Also were described three main directions of developing custom research methods for objective assessment of the ergonomic hand protection.
9
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 11 25--29
EN The article presents the development in the improvement of assessment of phenomena related to the footwear slip. There are various methods of instrumental studies footwear slip. New research directions was identified to develop new, more objective methods of research with regard to biomechanical ris[...]
10
100%
Autex Research Journal
EN In protecting themselves against different dangerous and noxious factors at the workplace, workers are often faced with the necessity of using footwear that puts a significant strain on the human body. Such footwear is frequently not accepted by the users due to wearing discomfort and difficulties w[...]
11
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 5 40--44
EN The paper presents materials used for manufacture of gloves protecting against cuts and stabs by hand knives. Two standard methods for assessing the ergonomic properties of protective gloves are discussed and new research directions are proposed with a view to developing new, more objective test met[...]
12
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 11 1623--1626
PL Sprawdzono, czy badanie równowagi na platformie dynamometrycznej pozwoli na różnicowanie wyników badań w grupie osób młodszych i starszych, użytkujących obuwie ochronne o różnej konstrukcji. Wykazano, że noszenie obuwia ochronnego z cholewką i usztywnieniem wokół stawu skokowo-goleniowego wpływa na [...]
EN It was determined whether balance tests conducted on a dynamometric platform reveal differences between younger and older subjects wearing protective footwear differing in terms of shoe collar height and heel support. It was showed that the protective footwear with a high collar and ankle support im[...]
13
100%
Autex Research Journal
EN The study material consisted of two models of protective firefighter footwear. The tests were conducted on subjects in a laboratory using an ergometric treadmill. The parameters of footwear microclimate were continuously recorded using T/RH sensors. For the leather footwear, the highest foot tempera[...]
14
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 7 29--33
PL Zapewnienie pracownikom komfortu cieplnego poprzez zastosowanie odpowiednich wyrobów ochronnych, w tym rękawic, odpowiednich do warunków ekspozycji na zimno, jest zagadnieniem bardzo złożonym. Tradycyjne rękawice ochronne produkowane są z układów materiałów włókienniczych, ewentualnie z udziałem skó[...]
EN Providing employees heating comfort by the use of appropriate protective equipment, including gloves, suitable for cold exposure conditions is a very complex issue. Traditional protective gloves are made from textile systems, possibly with the waterproof leather or most commonly coated materials suc[...]
15
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 9 25--28
EN Footwear used in the workplace apart from basic protection functions must meet standards of ergonomics. The authors evaluated ergonomic properties of three types of construction of textile liners for the protective footwear. In this purpose, the test according to PN - EN ISO 20344:2012 was used. We [...]
16
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 2 33-36
EN For the hand protection against cuts by sharp objects like glass, metal sheets or sharp tools etc. the gloves with protective properties tested according to EN 388:2003 are used. High and very high resistance to cuts is typical for knitted gloves made from yarns of p-aramide, core spun, polyethylene[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 5 (94) 99--103
PL Artykuł dotyczy oceny porównawczej metod badania odporności na przecięcie według PN-EN 388:2006 oraz PN-EN ISO 13997:2003. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że metoda według PN-EN 388:2006, jest niewystarczająca dla rękawic o wysokiej odporności na przecięcie. Celem pracy było wykonanie bada[...]
EN This paper concerns a comparative evaluation of methods for testing the cut resistance of gloves protecting against mechanical injuries according to PN-EN 388:2006 and PN-EN ISO 13997:2003 standards. The results of preliminary tests indicated that the method applied currently in accordance with the [...]
18
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 10 38--43
PL Ze względu na negatywy wpływ niskich temperatur na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w zimnym środowisku, powinny stosować obuwie ochronne o właściwościach izolacyjnych. Alternatywą podwyższającą komfort termiczny może być stosowanie tekstylnych wkładów wyposażonych w dodatkowe elementy grz[...]
EN Due to the negative effects of low temperatures on the human organism, employees working in cold environments should use the protective footwear with insulation properties. For increasing the thermal comfort an alternative can be the use of textile liners equipped with additional heating elements co[...]
19
63%
Autex Research Journal
EN The paper discusses the methods of modification of melt-blown polymer materials by the addition of a bactericidal agent or superabsorbent directly to the fibre-forming area during the melt-blown production process. It also presents tests of textile composites designed for use in selected types of pe[...]
20
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 1 23--28
EN A new approach to determining the end-of-service-life protecting against chemicals made from polymeric materials, which includes the application of mathematical modeling methods is presented in the article. The definition of the end-of-service-life concerns time, after which the polymeric material o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last