Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Zewnętrzna warstwa systemów posadzkowych do zabezpieczania podłoży betonowych jest wytwarzana z poliuretanów. Warstwa ta powinna odznaczać się dużą wytrzymałością na rozciąganie i dużą odpornością na zużycie ścierne, ponieważ materiały te są stosowane w fabrykach i magazynach oraz na korytarzach. Do[...]
EN The top layer of the systems covering a concrete surface is made of polyurethane. The polyurethane layer should be characterized by high tensile strength and abrasive wear resistance, because this material is used in workshops, corridors, and warehouses. Up till now the systems have been a mixture o[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono technologię wytwarzania kompozytów poliuretanowych z zastosowaniem zmielonych odpadów. Oceniono właściwości i mikrostrukturę dwóch grup materiałów: kompozytów o osnowie z poliuretanomocznika o twardości ok. 75°ShA (elastomer) wypełnianego materiałem pochodzącym z odpadów o twardości ok[...]
EN Technology of polyurethane composites filled with grinded waste has been presented. Properties and microstructure of two groups of materials have been evaluated: composites based on polyurethane-carbamide of 75°ShA hardness (elastomer) filled with waste material of 50°ShD hardness (plastomer) and co[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Magnetycznie twarde stopy Nd-Fe-Al, odlewane metodą melt-spinning mogłyby być stosowane na miniaturowe magnesy wytwarzane przez wykrawanie z taśm. Warunkiem tego jest otrzymanie szerokich taśm o grubości rzędu dziesiątych części milimetra o gładkich płasko równoległych powierzchniach i dobrych właśc[...]
EN Magnetically hard Nd-Fe-Al alloys, cast by the melt-spinning method, could be used for the manufacture of miniature magnets by cutting them from ribbons, provided that we are able to produce wide Nd-Fe-Al ribbons of a thickness of the order of tenths of millimeter, with smooth plane-parallel surface[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1591--1593
PL Celem pracy była analiza struktury i identyfikacja faz powstałych podczas procesu nanostrukturyzacji stali łożyskowej 100CrMnSi6-4. Chcąc wytworzyć strukturę nanobainityczną przeprowadzono obróbkę cieplną o specjalnie dobranych parametrach. Następnie wykonano precyzyjną analizę otrzymanej mikrostruk[...]
EN The aim of this study was to analyse and to identify the phases which formed in 100CrMnSi6-4 bearing steel after the nanostructuring heat treatment. Especially designed thermal treatment parameters were applied in order to obtain a nanobainitic structure. Two different microscopic techniques were us[...]
5
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pierwszym etapie niniejszej pracy wytworzono i zasiedlono agregatami komórek macierzystych innowacyjne biomateriały. Rusztowania wykonano z mieszaniny poli(3-hydroksymaślanu-ko-3-hydroksywalerianu) (PHBV), poli(L-laktydu-ko-glikolidu) (PLGA) oraz trójfosforanu wapnia (TCP). W drugim etapie pracy, [...]
EN The first stage of this study involved the preparation and seeding of innovative biomaterials with stem cell Scaffolds through a mixture of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroksy-valerat) (PHBV), poly (L-lactide-co-glycolide) (PLGA) and tricalcium phosphate (TCP). In the second stage, biomaterials we[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last