Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule autorzy zaprezentowali metodę wyznaczania rezystancji i reaktancji toru wielkoprądowego w oparciu o pomiary miernikiem parametrów jakości energii elektrycznej. Metoda została zweryfikowana na rzeczywistych instalacjach zasilających urządzenia łukowe, a otrzymane wyniki odniesiono do warto[...]
EN In the paper authors expressed the method of appointing the resistance and the reactance of the heavy current line based on measuring the quality of the electric energy parameters. The method was verified on practical installations powering arc, and received scores were related to the value of param[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiona zostanie informacja o zasobach węgla brunatnego w KWB "Konin" obecnie i w perspektywie długookresowej. Autorzy szacują zdolności wydobywcze poszczególnych odkrywek kopalni oraz omawiają czynnik czasu determinujący rozwój kopalni.
EN The article presents information about lignite resources in Lignite Mine "Konin". Authors, also compare work of open pits in the past and tries to show perspectives of their development in the future.
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono sposoby przemieszczeń maszyn podstawowych między odkrywkami stosowane w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego "Konin". Przedstawiono przebiegi wybranych przemieszczeń. Opisano korzyści techniczne, ekonomiczne i czasowe wynikające z przemieszczania maszyn na własnym podwo[...]
EN This paper presents the methods of basic machines dislocation between open pits applied in Konin multi-level lignite mine. A course of selected dislocation has been presented. Technological and economic advantages resulting from machines dislocation have been described.
4
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Dla eksploatacji perspektywicznych złóż węgla brunatnego w zagłębiu konińskim analizowano inne niż dotychczas stosowane techniki urabiania węgla, a mianowicie wykorzystujące koparki jednonaczyniowe oraz kombajny frezujące. Rozpatrywano również możliwości zastąpienia transportu taśmowego węgla transp[...]
EN Different lignite mining techniques were analyzed in Konin basin for lignite deposits perspective exploitation. Possibilities to substitute belt transport with car transport in open pit as well as in lignite outside transport, have been discussed. Preliminary assessment (from the side of law) of lig[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono sposoby prowadzonych rekultywacji terenów pogórniczych w poszczególnych polskich kopalniach węgla kamiennego. Zebrano również dane dotyczące zarządzania gruntami będącymi w posiadaniu kopalń.
EN This paper presents methods of mining areas reclamations conducted in particular Polish lignite mines. Acquired data referring to mine land management have been outlined.
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule autorzy krótko opisują historię wydobycia węgla w kopalni "Konin". Pierwsze pokłady węgla brunatnego, w rejonie Konina, zostały rozpoznane i zbadane w 1926 roku. W czasie II wojny światowej Niemcy rozpoczęli budowę kopalni wraz zakładem przeróbczym - brykietownią. Po wojnie, w 1945 roku, [...]
EN In this article authors describe a history of coal output in "Konin" mine. First lignite beds were discovered and explored in 1926. Germans started building a mine with processing plant- briquetting plant during World War II. After the Second World War, in 1945, Morzysław opencast was set on working[...]
7
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł przedstawia narzędzia informatyczne stosowane w KWB "Konin" w poszczególnych działach górniczych. Omówiono zakres wykorzystania modułów systemu przez poszczególne działy funkcjonalne, przedstawiono najważniejsze prace i produkty otrzymywane z systemu oraz opisano rozwiązania sprzętowe i sys[...]
EN This paper presents computer science instruments applied in Konin Open Mine in particular mining departments. The range of utilization of modules systems by particular functional departments and products obtained from the system has been discussed. Also system and equipment solutions, on which this [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last